2017 m. gruodžio 8 d., penktadienis

Jonas Kovalskis

Sveiki, bičiuliai.
Atsiprašau visų, kuriems neatsakiau į Jūsų žinutes, sveikinimus ar palinkėjimus. Aš buvau užblokuotas ir neturėjau galimybės to padaryti. Paskutinį mėnesį iš viešos erdvės „dingo“ daugybė mano FB draugų, bendraminčių.
Visi tikriausiai pastebėjo, kad paskutiniu metu vyko masinė, gerai koordinuota, valdoma iš vieningo centro informacinio karo nusikaltėlių ataka prieš kitaminčius, pacifistus, realius opozicionierius valdančiai konservatorių/liberalų chuntai, aktyvius, drasius piliečius ar šiaip padorius, protingus, savarankiškai mąstančius žmones. Akivaizdu, kad tai yra karas prieš Lietuvos piliečių konstitucines teises ir laisves. Jis yra vykdomas aukščiausių Lietuvos valstybės pareigūnų (JAV kolonijos administracijos) palaiminimu, sprendžiant pagal atakos kryptį, mąstą, ataką vykdančius asmenis, brutalius ir negarbingus metodus. Mums, šios informacinės agresijos tiesioginėms aukos ir taikiniams, paliekama vis mažiau erdvės savo teisėms ir laisvėms realizuoti, valstybės valdantys elitai vis labiau ima nepaisyti įstatymų, demokratinės visuomenės principų, vis atviriau perima fašistinio teroro valdymo modelį, kuris buvo pradėtas kurti dar 1990 metais. Teroras vis labiau tampa pagrindine valstybės valdymo priemone, piliečiams vis sudėtingiau tampa realizuoti savo konstitucines teises vadovaujantis įstatymu, asmenų lygybės prieš įstatymą ir įstatymo viršenybės principais. Lietuvoje vis atviriau įsigali Alfredo Stresnerio fašistinės korupcinės diktatūros forma - draugams viskas, režimo priešininkams visas įstatymo griežtumas.
Vienas atviriausių socialiniuose veikiančių chuntos įrankių yra liūdnai pagarsėjusi NATO informacinio karo, kibernetinio saugumo pajėgų grupė jorkšyrų elfai (tokie šunys, kurie save įsivaizduoja patriotais).
Tūlas, save kovotoju pries Kremliaus propagandą įsivaizduojantis, Ricardas Savukynas (Rokiškis Rabinovičius) jau pora metu koordinuoja Lietuvos valdžios išpiarintą ypač agresyvią ir atgrasią „pogrindininkų“ grupę socialiniame „Facebook“ tinkle maskuojančiu pavadinimu „Jorkšyru elfai“. Jos nariai, nepaisydami jokių teisinių ir etinių normų, persekioja kitokią nuomonę, priešingą oficialios Lietuvos valdžios propagandos aparato įkyriai brukamai nuomonei, turinčius Lietuvos piliečius, neteisėtai renka apie juos informaciją, skundžia garbingus, padorius ir drasius piliečius „už jų netinkamą ideologiją“ darbovietėms, mokslo įstaigoms, šantazuoja jų šeimas ir artimuosius.
Viešoje erdvėje tokie „elfai“ elgiasi labai įžūliai, nepadoriai, mėgaujasi savo nebaudžiamumu ir tokių virtualioje erdvėje siautėjančių „patriotų“ nebaudžiamumas, gali sukurti iliuziją, kad jie atstovauja kažkokią absoliučią tiesą, išreiškia absoliučios daugumos nuomonę, bando tokiais nepadoriais veiksmais sukurti klaidingą įspūdį, neva, „visa Lietuva“ su jais. Jų yra nepilnas tūkstantis, dauguma jų narių grupę paliko dėl grupės administratorių ypatingai žemo elgesio kultūros standartų propagavimo ir taikymo socialiniuose tinkluose.
„Jorkšyro elfai“ yra valdžios remiamas projektas. Tai grupė, kurių daugybė buvo įsteigta JAV specialiųjų tarnybų Pabaltijo šalyse NATO vykdomo plataus visuomenės dezinformavimo operacijos "Kibernetinio saugumo pajėgos" pagrindu, kurios paskirtis yra okupuotose JAV teritorijose iš vietinių čiabuvių paruošti pigios patrankų mėsos pakankamą kiekį agresijai prieš Rusiją už JAV globalinio kapitalo pelno padidinimą. Šis NATO inicijuotas ir kuruojamas projektas buvo pradėtas realizuoti po 2015 metų pavasarį Rygoje įvykusio NATO šalių specialiųjų tarnybų susitikimo. JAV ir NATO karo nusikaltėlių gauja pajuto, kad Vakarų totalinis melas, dezinformacija, informacinės atakos akivaizdau melo ir klastočių pagrindu jau nebeturi tokio poveikio, kuriuo Vakarų kolonizatoriai naudojosi vykdydami valstybinius perversmus visoje posttarybinėje erdvėje, buvusios darbo žmonių valstybės Tarybų Sąjungos respublikose.
Šiam projektui realizuoti buvos nusamdyti daugybė taip vadinamų internetinių trolių - Seimos narių, valstybės tarnautojų, įvairių "žurnalistų", "politologų", "ekspertų", radijo ir televizijos laidų darbuotojų, krašto apsaugos ministerijos ir valstybės saugumo departamento agentų, kurie įkyriai paltina melą, dezinformaciją, įžūliai dėsto proamerikietišką, pronatišką, rusofobišką poziciją, aktyviai kursto tautinę nesantaiką, vykdo karo su Rusija propagandą, skatina neapykantą pacifistams, kairiesiems, kitaminčiams, kitatikiams. "Jorkšyrų elfai" yra vienas iš tokių visuomeninės sąmonės militarizacijos ir kolonizacijos įrankių, kurio specializacija yra socialiniai tinklai. Jų pagrindinė veiklos kryptis yra oficialios valdžios pozicijos propaganda, tačiau tuo jie neapsiriboja. Jie kovoja su žodžio, minties laisve, siekia eliminuoti iš viešo diskurso nuomonių pliuralizmą, vykdo psichologinį terorą prieš kitaminčius socialiniuose tinkluose, nesankcionuotai ir neteisėtai renka informaciją apie jiems ir valdžiai oponuojančius asmenis, susidoroja su tokiais asmenimis perduodami tokią informaciją asmens darbdaviams, kurie , pasinaudoję tokia neteisėtai surinkta info, neretai atleidžia žmones iš darbo dėl netinkamų jo pažiūrų ar kritikos valdžios vykdomai vidaus ar užsienio politikai, arba ima terorizuoti savo darbuotojus, galiausiai jorkšyrų šunys skundžia žmones policijai, prokuratūrai, siekdami susidoroti su žodžio, įsitikinimų, nuomonės laisve. Tokio psichologinio teroro pavyzdžių jau yra pakankamai, kad susidaryti pagrįstą nuomonę apie tokius „internetinius chuliganus“ - tai informacinio karo nusikaltėliai, samdomi žodžio laisvės ir nuomonių pliuralizmo žudikai, kurių žemi, nepadorūs kovos su kitaminčiais metodai ne tik prieštarauja gerai moralei, bet ir prieštaruja Lietuvos Konstitucijos 22, 25 straipsnių nuostatoms bei kitiems galiojantiems Lietuvos įstatymams, demokratinės visuomenės principams. Nežiūrint į akivaizdžiai tokių internetinių trolių nusikalstamą veiklą, jie yra aktyviai globojami korumpuotos Lietuvos valdžios ir teisėsaugos. Trolių nusikalstamoje veikloje aktyviai dalyvauja ne tik etiškai degradavę entuziastai, kurie šioje veikloje randa sau puikią galimybę nebaudžiamai eksponuoti, tiražuoti savo degradavusią etiką, parodyti visą savo išsigimusios sielos nepadoriausias, nepriimtinas normaliems žmonėms, paprastai realiame gyvenime greitai ir griežtai baudžiamas apraiškas. Šioje veikloje dalyvauja ir eilė Seimo narių iš konservatorių ir liberalų frakcijų, aukštas pareigas einančių valstybės tarnautojų, krašto apsaugos ministerijos, saugumo, policijos, sukarintų fašistinių organizacijų veikėjai, žinomi žiniasklaidos atstovai, taip vadinami ekspertai iš Dž.Soroso finasuojamų „centrų-institutų“ ir panašūs žmogaus teisių pažeidėjai.
Ką galima daryti, kaip galima būtų priešintis tokiam terorui, kai jį vykdo įstatymų leidybos, vykdymo, teisėsaugos ir ketvirtosios valdžios atstovai, gaunantys sau darbo užmokestį iš jūsų sumokėtų mokesčių?
Paprastai šie veikėjai visais įmanomais būdaus stengiasi patekti į Jūsų FB draugų sąrašą tam, kad paskui , ir tai atitinka jų degradavusios etikos normas, galėtų Jums kenkti. Todėl:
1. Pirmiausiai nueikite į jorkšyrų elfų (ranka nekyla rašyti didžiąja raide) puslapį https://www.facebook.com/groups/jorksyrai/ ir ten spustelėkite opciją „See all members“. Ši funkcija parodo, kad yra šioje grupėje ir pirmiausiai atveria Jūsų „draugus“ , kurie nesigėdija Jums daryti kiaulystes. Paspaudus ant tokio „Draugai“ lentelės atsiveria opcijos ir viena iš jų yra „Pašalinti“. Šalinkite be gailesčio. Dar geriau būtų, jeigu Jūs nusikopijuotumėte tokio „draugo“ pavadinimą, paspaudus FB lango viršuje dešinėje esančią rodyklę žemyn atsiveria opcijos, kurių viena yra „Nustatymai“. Spaudžiam, atsiveria opcijos, viena iš kurių yra „Blocking“, spaudžiam. Atsiveria lentelė „Blokuoti“ , įrašom norimo blokuoti asmens pavadinimą ir spaudžiam „Blokuoti“.
Dauguma informacinio karo nusikaltėlių, NATO liokajų turi susikūrę kelias dešimtis FB paskyrų, kad galėtų iš jų vykdyti savo nusikalstamą veiklą anonimiškai ir likti nenubaustais. Apsilankykite jose, nepatingėkite, negailėkite sugaišto laiko vardan savo ramybės. Tokios paskyros dešinėje yra simbolis < ... >. Jį paspaudus atsiveria lentelė su opcijomis, kurių viena yra „Pranešti, spaudžiam. Atsiveria keletas opcijų, pasirinkite vieną iš jų, spauskite „Tęsti“, atsivers „Pranešti Facebook kad peržiūrėtų“, spauskite ir pažymėkite „Atlikta“. Tą patį galite padaryti kiekvieną rytą su pačia jorkšyrų elfų grupe, kai kiekvieną rytą patikrinsite, ar Jūsų draugų tarpe neatsirado toks „jokšeris“.
Šlykščiausi socialiniuose tinkluose elgiasi žemiau nurodyti, kaip čia jų nepavadinus jų tikraisiais vardais, jorkšyrų šunys. Jie paprastai visada turi kelias paskyras, neretai feikines, iš kurių vykdo savo teroristinius išpuolius, platina savo nuodus, dezinformaciją, melą, šmeižtą, varžo žodžio laisvę, persekioja kitaminčius, skundžia juos FB administracijai, rašo šmeižikiškus pranešimus į jiems nepatinkančių komentatorių darbovietes, užsiima kita prieštaraujančia viešajai tvarkai, bendražmogiškai etikai ir gerai moralei, o ne retai ir įstatymams , veikla. Korumpuota prokuratūra, teismai atsisako ginti aktyvių piliečių teises, kurias nuolat aukščiau išvardintais būdais pažeidinėja jorkšyro elfai, tokius šlykščius Lietuvos padugnių išpuolius vadina „humoru“, „žodžio laisve.
Grupės administratoriai ir nariai –
https://www.facebook.com/groups/jorksyrai/members/

Ričardas Savukynas (Rokiškis Rabinovičius) – grupės įkūrėjas:
https://www.facebook.com/rabinovicius?lst=100005166016816%3A100000431278034%3A1511587854
Asta Kuznecovaitė:
https://www.facebook.com/asta.kuznecovaite
https://www.facebook.com/asta.kuznecovaite.35

Gabrielė Adams
https://www.facebook.com/gabrielle.adameu

Vytautas Gaubas
https://www.facebook.com/vytautas.gaubas
https://www.facebook.com/vytas.gaubas

Tomas Vaičekauskas
https://www.facebook.com/tomas.vaicekauskas

Vitalijus Simovičius
https://www.facebook.com/simovicius.vitalijus

Edgaras Kučinskas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004739085383

Miško brolis
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011383333107

Janis Munks
https://www.facebook.com/janis.muchks?fref=gc...

Motiejus Pre (Prelgauskas)
https://www.facebook.com/motiejus.prelgauskas.50

Petras Zakarka
https://www.facebook.com/petras.zakarka

Justas Jan
https://www.facebook.com/justukass

Vytautas Bačiauskas
https://www.facebook.com/HH8818
Algis Bira
https://www.facebook.com/algis.bira
 Sąrašas nėra galutinis, kaip ir nėra ribų jų cinizmui, niekšybei, vulgarumui. Jų komentai ir postai pasižymi įžūlumu, provokuojančiu cinizmu ir nepagarba žmogui, oponento orumo niekinimu ir žeminimu, šlykščiais prasimanymais, atviru šmeižtu, vulgariais įžeidinėjimais. Neatsakinėkite į jų komentarus ir nekomentuokite jų provokacinių žinučių – jie užmokestį gauna už atsakymų į jų komentarus/postus skaičių. Tiesiog ignoruokite arba rašykite savo žinutę ar komentarą, o ne atsakinėkite jiems. Negavę dėmesio, jie greitai miršta savo nešvankiame turinyje.
 Dažniausiai, kaip jau pažymėjau, jorkšyrų šunų postai yra nepadorūs ir šlykštūs, jais visada siekiam neišsakyti savo nuomonę, o įžeisti oponentą.. Tokių žinučių dešinėje yra taip pat simbolis ... (trys taškai). Spaudžiame,atsivers opcijos, kurių viena yra „Pranešti apie įrašą“. Ir toliau renkatės „Manau , to neturėtų būti Facebook“ ir pasirenkate iš patektų opcijų Jums tinkamą variantą, kad „FB‘ peržiūrėtų. Kartais FB į tai reaguoja ir paskyrą tokio „patrioto“ uždaro.
 Su tokių „patriotų“ nepadoriais komentarais reikia , tiesiog būtina, atlikti tokią pačią operaciją. Tokio „komentaro“ dešinėje yra kryželis, spaudžiame „Slėpti“. Atsiveria taip pat opcijos iš kurių viena yra „Pranešti“, toliau elgtis aukščiau pastraipoje aprašytu algoritmu. Facebook dažniau neigiamai reaguoja į neapykantą, patyčias, asmeninius įžeidimus skatinančius kometarus.
 Jeigu jau „jorkšyro šunims“ pavyko jus blokuoti, tai Jūs ir toliau galite stebėti FB (tačiau negalite būti aktyvus), ir , matydami internetinių trolių patyčias, juos blokuoti, pranešti FB administracijai. Valykite FB erdvę nuo nepadorių „patriotų“ dergimosi – tai savigyna nuo informacinės agresijos, tai jūsų teisė.
• Be to, kiekvieną dieną gavę pranešimą iš FB administracijos, kad jūs esate laikinai blokuoti, todėl negalite, dėl jorkšyrų šunų nešvarių žaidimų, būti aktyvus, bendrauti su draugais, pabaigoje yra frazė „Jeigu manote, kad tai matote per klaidą, prašome praneškite mums.“ Atsivers langelis kuriame įdėkite panašaus turinio pranešimą.
„.Mr. Ricardas Savukynas aka Hannibal Lecter. One of the ugliest faces in Lithuania. Ugly and freak. He created one of the most aggressive networks of harassers and hooligans on faceboook "Jorkšyrų elfai" - https://www.facebook.com/groups/jorksyrai/ group of complaints, funded by the Lithuanian government.. Hunting people that don't support regime of Lithuania. He is specialist in contacting employers asking them to sack the Lithuanian citizens that post their opinion on facebook or other social media against Lithuania‘s regime politic. His group "Jorkšyrų elfai" is a gathering of the ugliest faces of Lithuania. A group of freaks, trolls and mentally unbalanced people that should be studied by professional psychiatrists.
Dear FB, I have a very reason to believe that your blocking policy is extremely flawed and this is not correct.
Facebook should not be a tool for repression, a place for psychological terror.“
Pradėk dieną nuo apsivalymo nuo "jorkšyrų šunų“. Kiekvienas pagal savo galimybes. Kartu mes galime padaryti pasaulį švaresniu .
Paveiksliukai -
Jorkšyrų elfai vyksta į darbą.
Jorkšyrų elfai darbe
Jorkšyrų mergaitės dirba "už Lietuvą"
Šalin "patriotų" terorą!
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą