2019 m. gegužės 2 d., ketvirtadienis

Kęstutis Urba: Šiandien Mažvydo bibliotekoje, kurioje dažnai lankausi, vėl sutūpę prie popierių spausdinimo kompiuterio tarėsi p Zenonas Andrulėnas ir jo ginklanešys, įvairių raštų kurpėjas bei bylinėjimosi fanas Kazys Serbentas.

Šiandien Mažvydo bibliotekoje, kurioje dažnai lankausi, vėl sutūpę prie popierių spausdinimo kompiuterio tarėsi p Zenonas Andrulėnas ir jo ginklanešys, įvairių raštų kurpėjas bei bylinėjimosi fanas Kazys Serbentas.

Kai dirbau su gretimu kompiuteriu Serbentas viešoje vietoje kalbėdamasis su Andrulėnu riebokai nusikeikė:
"...Aš tuos ku...vininkus, vistiek, patvarkysiu...".
Kas turėta galvoje - neaiškinsiu. Visi mąstantys supranta.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimą. 
 
Andrulėnas sureagavo - "nesikeik", bet bylos Serbentui nepavyktų sudaryti, nes Andrulėnas, suprantama nepaliudys, o mano įrašas (netyčia įsijungęs buvo mobilus) išėjo labai tylus bibliotekos klegesyje. Serbentas dar ir buvo pareiškęs, kad aš, būk tai, jį seku

Tai tik viena situacija leidžianti daryti prielaidą, kad Andrulėnas mėgstantį teismuose bylinėtis ir ginčytis Serbentą panaudos kaip "torpedą" bylinėjimuose, kad atakuojamas signataras Zigmas Vaišvila vedantis įtemptą kovą sus sistema dar gautų papildomą bylinėjimosi krūvį.

Tikrasis šių veikėjų veidas atsidengė prieš gerą mėnesį, kai kalbėdamasis su Mažintu užėjau į taip vadinamos LVT Iniciatyvinės grupės susirinkimą, paprašiau vėlgi, pirmiausia svarstyti LIETUVOS PROBLEMAS, vildamasis pristatyti keliasdešimties įstatyminių-nutariminių projektų, kurį šiek tiek buvau pasvarstęs su Zigmu Vaišvila, rinkinį, tačiau Serbentas kažką pašnibždėjo Andrulėnui į ausį ir šis jau kelintą kartą akiplėšiškai vyresniam žmogui paliepė apleisti patalpą. Panašiai kaip ir gruodžio mėnesį. Tad akivaizdu, kad Andrulėnas su savo parankiniu Serbentu daro viską, kad LVT neužsiimtų LIETUVOS PROBLEMOMIS, o toliau grimztų į beprasmius tarpusavio ginčus su jų viešinimu bei pačios LVT kompromitavimu. O pati LVT turėtų kuo menkesnę intelektualią paramą.

Kad tai yra Serbento generalinė linija paaiškėjo dar steigiamajame susirinkime prieš kurį jam pateikiau dviejų dešimčių rezoliucijų dėl svarbiausių Lietuvos reikalų rinkinėlį. Serbentas iš pradžių parodė didžiulį susidomėjimą, bet po to sėdėjo kaip mietą prarijęs.

Rezultatas yra toks - LVT yra beveik paraližuota, nes nesimato jos penketo organizacijų įdirbio, tik vien drąsios Z.Vaišvilos konferencijos Seime.

Tuo metu aktyviai veikia trylikos skėtinių organizacijų, apjungusių apie tris tūkstančius Lietuvos NVO prie SADM, o taip pat Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo asociacijos per stambias konferencijas Seime telkiama organizacijų grupuotė (virš dešimties organizacijų).

Gi mokslų daktaras Eugenijus  Paliokas nagrinėja Čiombės Kongo vėliavos įtaką ES, o Sorbonos profesorius daktaras S.Tomas, kuris teisėtai sudarinėjo sandorius su pensininkais, Uspaskich 'dėka" nurovė virš 110 tūkstančių eurų iš Europarlamento galimai pagal LVT suskaldymo scenarijų, galimai veikdamas suderintai su Serbentu-Andrulėnu-Mažintu ir kt. imituoja lėšų iš pensininkų pasisavinimą gerdamas ant žolytės kavą Vienoje, dėl kurio kelti tuščią triukšmą ir pulti signatarą Z.Vaišvilą yra linkę galimai slapti S.Tomo šalininkai-  didžiojo režisieriaus tampomos marionetės -  Serbentas, Mažintas bei Andrulėnas ir kiti, kurie tebėra užkėtę LVT kasą bei narių anketas. Manau, kad S.Tomas dėl pensininkų intereso brūkštelės ieškininį pareiškimą, kadangi Lietuva nevykdo socialinės chartijos nuostatų. O kad būtų kuo didesnis skandalas ir kompromitacija, Serbentas ar galimai jo patarimu Andrulėnas Kaune išsikvietė net policiją, ginčą su kuria filmavo tas pats K.Juraitis, kuris padėjo sudaužyti S.Tomui kuvalda generolo Noreikos atminimo lentą. Gi policijos iškvietimu buvo apkaltintas Zigmas Vaišvila.

Nenuostabu, kad ir Kaune LIETUVOS PROBLEMOS buvo paskutinėje vietoje -toks, matyt, Serbento ir Andrulėno tikslas. O kaip reikia ginti Lietuvos pensininkų interesus, tamstoms, parodys prisegamas aštuoneto organizacijų dar rudenį pasirašytas pareiškimas prie kurio surašymo prisidėjau ir pats.

Šį dokumentą paviešinusi, beje,  pasirašyti galėtų ir LVT be jokių serbento ir Andrulėno destrukcinių ir obstrukcinių pastangų

-- 
Pagarbiai - Kęstutis Urba

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą