2019 m. gegužės 5 d., sekmadienis

Susitikimas su ESBO Misija Lietuvoje ir teismai 2019 05 04 Kazimieras Ju...Susitikimas su ESBO Misija Lietuvoje ir teismai 2019 05 04 Kazimieras Juraitis Nedarbo dieną šeštadienį, t.y. 2019m. gegužės 4d. buvęs pretendentas į LR Prezidentus Kazimieras Juraitis susitiko su ESBO Misijos Lietuvoje atstovais: ambasadoriumi Albert Jonsson ir nariais Martina Barker – Ciganikova, Elissavet Karagannidou ir Adelina Marquis. Misija buvusį pretendentą į kandidatus Kazimierą Juraitį pakvietė savo iniciatyvą, nes skirtingai nuo kai kurių Lietuvos institucijų, ne imituoja darbą, o išties dirba – t.y. stebi rinkimų eigą ir analizuoja galimus pažeidimus. Kazimieras Juraitis ESBO Misijai pateikė įrodymų apie Rinkimų Įstatymo pažeidimus, kai VRK, pamokyta Vyriausiojo Administracinio teismo, rinkimų metu vadovaujasi ne Rinkimų Įstatymu, bet Viešojo Administravimo Įstatymu skundams ir ginčams spręsti. Ir gautus skundus nagrinėja ne skubiai, bet per 20 dienų, t.y. jau pasibaigus parašų rinkimui, kada situacijos jau neįmanoma pakeisti. Penktadienį įvyko Vyriausiojo Administracinio teismo posėdis, kuriame nuspręsta netenkinti Kazimiero Juraičio skundo dėl Prof. Dr. Stanislovo Tomo sąrašo sugrąžinimo į ES Parlamento rinkimus. Posėdžio metu išaiškėjo, kad VRK privalėjo priimti Antano Andziulio iki galo neužpildytus lapus, nes kaip išaiškino VRK juristas Rokas Stabingis, svarbiausia parašų rinkimo lapuose – duomenys apie pasirašiusįjį asmenį ir jų tikrumas. O kiti duomenys, kuriuos pildo parašų rinkėjas, yra skirtiduomenų patikros patogumui. Taigi parašų rinkimo lapai, kurie dėl pronacistinio sabotažo pateko į sugadintų, neįskaitytų parašų rinkimo lapų bylą, privalėjo būti įskaityti. nežiūrint į tai, teismas nutarė skundo netenkinti ir Prof. Dr. Stanislovo Tomo sąrašas rinkimuose į ES Parlamentą nedalyvaus, nes nuosprendis galutinis ir Lietuvoje jį apskųsti daugiau nėra kur. Penktadienį taip pat baigėsi ir baudžiamoji Kazimiero Juraičio byla, kur buvęs kandidatas į LR Prezidentus kaltinamas policijos sumušimu. Kazimierui Juraičiui paskirta 2400 eurų bauda ir 1 metų laisvės apribojimas. Įsiteisėjęs toks nuosprendis paralyžuotų jo profesinę ir pilietinę – politinę veiklą. Teisėja Ieva Narbutaitė.

Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, kviečiame paremti: Viešoji Įstaiga "Kaisakas", LT477300010078090515, aukojant rašyti "auka", jei turite omeny kažką konkrečiai, nurodykite, kam. Ačiū . PayPal: kazimieras.juraitis@gmail.com


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą