2018 m. rugsėjo 7 d., penktadienis

Vilmantas Povilaitis: 2018, tai TIESOS ir TEISINGUMO atstatymo metai, atėjo metas atsakyti už tai, ką nuveikėt.

  
I ask the Free Media Representatives to translate the article into your language and circulate it with all possible means. This shows people what's happening in the 
 countries of the European  Union.
Я прошу представителей свободных СМИ перевести статью на ваш язык и распространить ее всеми возможными способами. Это покажет людям, что 
 происходит в Европейском Союзе.
 Gana kalbėti, kliedėti ir meluoti apie Rusijos grėsmes ir kitus su realiu gyvenimu nesusyjusius dalykus, fantazuojant ir naudojant, psichotroninio montažo prinsipus http://www.vilmantinas.com/2017/09/psichotroninio-montazo-sistemos.html, fabrikuoti baudžiamasias bylas ir baltą daryti "juodu", o juodą daryti "baltu". 
     Tiesig apgailėtina, kai Valstybės, Saugos Departamentas, turintis apsaugoti Valstybę, nuo Valstybei kylančių grėsmių, gina ne Valstybės Piliečius, besiaukojančius, kad Valstybė išliktu Valstybe ir išsaugotų savo Teritoriją, Kultūrą ir Papročius,bei savo piniginį vienetą litą. Bet fabrikuoja ir kurpia Jiems baudžiamasias bylas, kurių kaltinimai visiškai priešingi realybei. Tiesiog šlykštu, kai yra teisiami Žmonės, kurie  gina Lietuvių Tautos interesus ir Lietuvos Konstitucinę Teisę.  
     Esu giliai įsitikinęs, kad didžiausią grėsmę Lietuvai ir Jos Tautai kelią tie, kurie nusispjovę į Lietuvos Konstituciją, vykdo didžiausius ir įžūliausius nusikaltimus Lietuvoje. Būtent, tai "Lietuvos" Saugumo Departamentas, Lietuvos "Teisėsauga", Lietuvos "Žiniasklaida" ir didžiulė dalis Lietuvos "politikų" bei bankininkų, visiškai atitrūkę, nuo realybės ir nepaisantys Lietuvos Konstitucijos, bei Teisingumo, Protingumo ir Sąžiningumo prisipų.  Yra labai šlykštu, kai turintys saugoti, vykdyti teisingumą ir užtikrinti saugų teisinį ir pilnaverti gyvenimą Lietuvoje, užsiima bylų fabrikavimu, dezinformacijos ir šmeižto sklaida, bei atviru susidorojimu su tais, kurie suvokia TIESĄ ir supranta, kas vyksta. 
    Apgailėtina yra ir tai, kai, vadinama žiniasklaida, prisideda, prie dezinformacijos ir šmeižto sklaidos ir taip mulkina ne tik Lietuvių Tautą, bet ir visą Pasaulį. Bet melas, anksčiau ar vėliau tampa akivaizdžiu ir nenuslepiamu, todėl ateina atpildo laikas. 
     Sutikome 2018 Metus, o mano nuojauta, tokia stipriai galinga, jaučia, kad pagaliau nustosime tylėti, kentėti ir kęsti.
     Kęsti tą apsurdą, netvarką ir atvirai vykdomą genocidą.  Atėjo metas, pakelti galvas ir apginti savo Teisę Gyventi. Tad pirmyn, pirmyn į psichotroninio montažo karalystę, kuriai atėjo metas griūti ir atsakyti už visus nusikaltimus ne tik, prieš Lietuvos Valstybę ir  LietuviųTautą, bet ir prieš viso Pasaulio Žmoniją. 
 Išsivaduokime nuo vykdomo genocido ir bandymų susidoroti ir atverkime akis tiems, kurių akys užmuilintos, niekingu psichotroniniu montažu ir dezinformacija. Labai gerai jaučiu, kad atėjo galas, melui, šmeižtui, dezinformacijos sklaidai ir tuo užsiimantiems veikėjams. 
      Gana, nukentėjusiuosius daryti " nusikaltėliais o nusikaltėlius "nukentėjusiaisiais", metas apsivalyti ir atstatyti Lietuvos Saugumo, Teisinę sistemą, Lietuvos Žiniasklaidą, kurie dabar, mano ir ne tik mano, giliu įsitikinimu, yra pavirtę į gerai organizuotą, nusikalstamą susivienyjimą, kurį privalome sustabdyti ir nubausti. Tai kiekvieno, Lietuvos piliečio pareiga. Įpatingai sunki padėtis yra su Lietuvos, "žiniasklaidos" priemonėmis, kuriuos akivaizdžiai prasilenkia su realybe ir skleidžia melo propagandą, pasitelkę psichotroninio montažo prinsipus.
Kviečiu visus straipsnyje išvardintuosius, atsiversti Lietuvos Konstituciją ir Tautai duotą Priesaiką ir įpatingai atydžiai Juos išanalizuoti, nes gyvenimo praktika rodo, kad jūs nepaisote nei Tautai ir Valstybei duotos priesaikos, nei Lietuvos Konstitucijos, kuri  yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. 
Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.
Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.Taip pat priminsiu keletą, Lietuvos Konstitucijos straipsnių, kad bent susimąstytumėte. 
Taigi, Lietuvos Konstitucijos: 
1 straipsnis
Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

2 straipsnisLietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3 straipsnisNiekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

4 straipsnisAukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

5 straipsnisValstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
Valdžios galias riboja Konstitucija.
Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

6 straipsnisKonstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.
Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.

7 straipsnis

Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.

Pagarbiai, o gal ir ne visai pagarbiai, bet gana pjauti grybą ir mulkinti Tautą ir Pasaulį, atėjo metas TIESAI IR TEISINGUMUI.


Kadangi daroma viskas, kad neturėtumėme pajamų, esame dirbtinai sukurtoje situacijoje, kurioje būtina, Jūsų visų pagalba. Kadangi, Lietuvos žmonės sąmoningai nuskurdinti, labiausiai kreipiuosi į, iš Lietuvos išvykusius ir užsienio valstybių piliečius.
 Taigi, Visus galinčius ir norinčius padėti finansiškai ir prisidėti prie sunkios ir ilgus metus besitesiančios kovos, prašau padėti.  Dėkoju visiems, už supratimą ir pagalbą.
Darant pavedimą parašykite, kad tai pagalba, dėl laiku nemokamo Ilines Benefit.
Ireland
National Sort Code 93-20-19 
Account Number 13308-005
 Tarptautiniam pavedimui:
 IBAN: IE35 AIBK 9320 1913 3080 05 ( BIC:AIBKIE2D)

Since everything is done that we do not have income, we are in an artificially created situation where you need all your help. As the people of Lithuania are deliberately impoverished, I appeal to the citizens of Lithuania who have left Lithuania and foreign countries as well.
 So, all who are able and willing to help financially and contribute to the difficult and long years of fighting, please help. Thank you all for your understanding and help.
When ordering, write to help with the timely free Iline Benefit.
Ireland
National Sort Code 93-20-19
Account Number 13308-005
 For international transfer:
 IBAN: IE35 AIBK 9320 1913 3080 05 (BIC: AIBKIE2D)

Поскольку все делается так, что у нас нет дохода, мы находимся в искусственно созданной ситуации, когда нам нужна ваша помощь. Поскольку народ Литвы преднамеренно обедлен, я обращаюсь к гражданам  из-за рубежа.
 Итак, все, кто способен и хочет помочь материально, пожалуйста, помогите.
 Спасибо всем за ваше понимание и помощь.

Ирландия
Национальный код сортировки 93-20-19
Номер счета 13308-005
 Для международного перевода:
 IBAN: IE35 AIBK 9320 1913 3080 05 (BIC: AIBKIE2D) 
 

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
Vilmantas Povilaitis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą