2018.08.17 dieną “Radiocentras“ “Gero Ryto“ laidoje vedėjos Livija ir Vaida kalbino pašnekovą– Algį Ramanauską. Šioje laidoje Algis Ramanauskas pasakė, “ O juk Rusija yra šūdas numeris vienas pasaulyje“. Po šitokių išsireiškimų, buvo kreiptasi Lietuvos policiją ir į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą.

radiocentras.lt
radiocentras.lt

Gautame iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyresniojo tyrėjo Mariaus Žilionio rašto galima suprasti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnis leidžia kitas valstybes ir šalis vadinti šūdu numeris vienas pasaulyje?
Marius Žilionis policija konstitucija
Šiuo atveju Rusiją išvadinęs šūdu numeris vienas Algis Ramanauskas yra ginamas ir atsisakoma jam pradėti ikiteisminį tyrimą, nes Mariaus Žilionio manymu iš surinktos medžiagos matyti, kad Algirdo Ramanausko išsakytoje frazėje nėra konkretizuota jokia tautaetninė rasė, religinė ar kitokia žmonių grupė, todėl šioje situacijoje trūksta objektyvių duomenų apie padarytą nusikalstamą  veiką numatytą LR BK 170 str. 2d.
“O juk Rusija yra šūdas numeris vienas pasaulyje“ Kas ta Rusija? 
Rusija (rus. Россия), oficialiai Rusijos Federacija (rus. Российская Федерация) – federacinė valstybė. Valstybė – tam tikroje konkrečioje teritorijoje gyvuojanti politinė organizacija, turinti nuolatinę vyriausybę, nuolatinius gyventojus, apibrėžtą teritoriją ir suverenitetą. Policijos pareigūnas teigia, kad nėra konkretizuota jokia tauta, etninė rasė, o Rusijoje kas gyvena, afrikiečiai?
Tai pagal LR policiją šūdais galima vadinti visas valstybes, tame tarpe ir Lietuvą?
Marius Žilionis policija
Su logika prasilenkiantis atsakymas bus skundžiamas prokuratūrai. Šis Mariaus Žilionio atsakymas primena dangstymą, arba visišką nesupratimą kas yra tauta ir tai, kad Rusija tai ne kokia negyvenama sala kurią galima vadinti šūdu.
Tarkime Rusijos radijo ar televizijos eteryje būtų Lietuva išvadinta šūdu numeris vienas, kas po to vyktų?…
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą pradėjo tyrimą, šiam tyrimui yra paskirtas teisininkas.
Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vedėja Aliona Gaidorovič patvirtino, kad vyksta tyrimas, vertinama jei kalba atitinka draudžiamos kalbos požymius, tada bus perduota policijai dėl iki teisminio tyrimo pradėjimo ir mes kartu vertinsime galimybę skundo tyrimą savo iniciatyva dėl galimo LR Visuomenės informavimo įstatymo 19 strp. 3 dalies pažeidimo.
LR Visuomenės informavimo įstatymas. 19straipsnis. Neskelbtina informacija
3) skleidžiama karo propaganda, kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, negalios, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu.
Apie tolimesnę vykstančią eigą informuosime visuomenę, nes manome, kad Lietuvoje teisėsauga peržengia visas įmanomas padorumo ribas ir iš visų jėgų giną rusofobiją skatinančius asmenis.
Žinome, kad gausime daug kritikos, dėl to, kad giname Rusiją ir būsime eilinį kartą išvadinti jos agentais, bet turime suprasti, kad negalime pasiduoti skleidžiamai dirbtinai rusofobijai ir tautų kiršinimu.
Linas Naujelis