Delfio žurnalistė Vilma Danauskienė 2018 m. rugsėjo 28 d. 17:10 paskelbė tikrovės neatitinkantį ir melagingą straipsnį, kuriame yra paminėti Žilvinas Razminas ir Vaidas Lekstutis.
Delfio melas
“Į Šiaulius palaikyti teisiamojo S. Zagursko buvo atvykę ir kiti prorusiškais išsišokimais garsėjantys lietuviai – Vaidas Lekstutis, Žilvinas Razminas.
Posėdžio metu jie nevengė įžeidžių replikų, komentarų, dėl ko teismo posėdžiui pirmininkavęs teisėjas N. Masiulis buvo priverstas viešai juos sudrausminti.“
Tai yra visiškas melas ir tikrovės neatitinkanti, bei asmenis menkinanti ir žeminanti informacija. Teismo posėdyje nei Vaidas Lekstutis, nei Žilvinas Razminas nebuvo sudrausminti, nei jie aplamai ištarė teismo posėdžio metu nors vieną žodį. Sudrausmintas buvo Vilmantas Povilaitis, dėl šnibždesio ir teisėjas perspėjo, kad netrukdytų. Jokių įžeidžių replikų, komentarų teismo posėdžiu nei Žilvinas razminas, nei Vaidas Lekstutis nereiškė ir aplamai neištarė nei vieno žodžio, žurnalistės paskleista informacija yra visiškas melas.
Dėl šitokios melagingos paskleistos informacijos, kreiptasi į policiją, kad žurnalistei būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas, dėl viešai apšmeižtų asmenų, pagal BK 154 straipsnį:
154 straipsnis. Šmeižimas
1. Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
2. Tas, kas šmeižė asmenį, neva šis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, arba per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje,
baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.
Vaidas Lekstutis Žemaitis