2018 m. rugsėjo 11 d., antradienis

Įspūdžiai Sostinėje


I ask the Free Media Representatives to translate the article into your language and circulate it with all possible means. This shows people what's happening in the countries of the European Union.

 Я прошу представителей свободных СМИ перевести статью на ваш язык и распространить ее всеми возможными способами. Это покажет людям, что происходит в Европейском Союзе.
   
 

   Apsilankiau Sostinėje ir sutikau įvairių žmonių.
   Vieni kalbėjo apie Lietuvos valstybėje teisingumo nebūvimą ir siekį, atstatyti Lietuvoje Teisingumą.
    Kiti, vis dar besikankindami, "puolamų rusų" dainavo apie savo mylimą kolūkį, kuriame į gabalus plėšydavo korolado vabalus.
   Džiugu, kad darbštus jaunimėlis turi jėgų  savo mylimame kolūkyje, ne tik plėšyti į gabalus  korolado vabalus, bet ir iš kaimo atvykti į sostinę, pademonstruoti kitų savo gabumų ir talentų.
  Gabus jaunimėlis, gabiai erzino  vyresnio amžiaus žmones ir neįgaliuosius bei juos provokavo. Ko pasekoje, viena išprovokuota močiutė spirstelėjo, į ant žemės numestą garsiakalbį.
   Gal būt, tai kolūkio išugdytas jaunimėlis, ne tik negerbiantis vyresnio amžiaus žmonių, bet ir ieškantis konfliktų su vyresniaja karta?
  Labai keista, bet to audringo jaunimėlio gretose, dėl man nežinomų priežąsčių, tikriausiai buvo ne tik amerikiečių, bet ir ukrainiečių?
  Jie buvo apsigaubę Jungtinių Amerikos Valstijų ir  Ukrainos vėliavomis.
 Gal būt tai buvo Amerikos ir Ukrainos pabėgeliai, ieškantys prieglobsčio Mūsų demokratinėje ir teisinėje valstybėje, kur aktyviai ginamos žmogaus teisės ir paisoma Europos Sąjungos sutarčių, bei Europos Žmogaus Teisių Konvencijos?
  Kadangi aš ir mano Šeima, taip pat ilgus metus, Airijoje esame  kankinami diskriminacijos ir psichologinio smurto bei esame paliekami beveik be pajamų, kreipiausi į Lietuvos Užsienio Reikalų Ministrą, Liną Linkevičių, kuris, būdamas aktyvus žmogus, kovojantis su įvairiomis tarptautinėmis grėsmėmis, užkirs kelią grubiems žmogaus teisių pažeidimams ir diskriminacijai.
   Plačiau apie tai: http://www.vilmantinas.com/2018/09/sendien-lankiausi-lietuvos-uzsienio.html?m=0

http://www.vilmantinas.com/2017/12/kol-es-proto-bokstai-suka-galvas-apie.html?m=1

  Džiugu, kad Mūsų valstybė suteikia vilties ne tik Mums, Lietuvos piliečiams, bet ir kitų valstybių piliečiams?
  Mane labai stebina kai kurie pabėgeliai iš Sirijos, kurie "tepa slides" iš Lietuvos!?
  Tikriausiai tie nedėkingieji net nėra pabėgeliais? Ną nebent juos galėtumėme vadinti pabėgeliais iš Lietuvos?
  Keista, kai tiems " vadinamiems pabėgeliams" suteikiamos geresnės sąlygos gyvenimui, nei kai kuriems Lietuvos piliečiams, taip diskriminuojant ir žeminant valstybės šeimininkus?
  Bet nežiūrint į tai,  " vadinami pabėgeliai"  vis vien, "tepa slides" iš Lietuvos?
 Taigi, vaikštinėjant po sostinę supratau ir tai, kodėl sostinėje įsikūrusios žiniasklaidos priemonės ir kai kurie joje gyvenantys žmonės, regi Rusijos grėsmes.
 Vaikštant po Vilnių pastebėjau, kad jeme daugiausia rusiškai kalbančių žmonių. Tikriausia tai ir kelia baimę, rusofobijos kankinamus žmones?
  Keista, kai Lietuvos sostinėje rusiškai kalbančių žmonių, gal būt netgi daugiau, nei kalbančių lietuviškai?
  Nežiūrint į tai, tenka pripažinti, kad Lietuvos reikalai eina gera linkme, Ramūnas Karbauskas ruošiasi atlikti įvairius tyrimus, kurie tikiuosi išaiškins daug nusikaltimų įvykdytu prieš Lietuvą ir Lietuvos piliečius?
  Nepaslaptis yra ir tai, kad aš ir mano Šeima, kurioje yra 5 vaikai, ilgus metus buvome ir esame žeminami ir kankinami, Lietuvos teismų, teisinių procesų ir jų sprendimų ir iš jų išsivysčiusių pasekmių.
  Tos pasekmės išsišakojo, ne tik Lietuvoje, bet mano giliu įsitikinimu išplito tarptautiniu mąstu. Turiu omenyje, prieš mus vykusius ir vis dar vykstančius nusikaltimus žmogiškumui, Airijoje.

Apie tai plačiau: http://www.vilmantinas.com/2018/09/vilmantas-povilaitis-mano-seimos.html?m=0

http://www.vilmantinas.com/2018/02/pasaulis-privalo-zinoti-kas-vyksta-ne.html?m=0


   Kaip daugeliui žinoma, aktyvus ir begalo drąsus profesorius, advokatas Stanislovas Tomas, mokantis net 15 Pasaulio kalbų, aktyviai padeda daugeliui žmonių, tarp jų ir Gerbiamas Prezidentas Rolandas Paksas. Kuris buvo nušalintas, psichotroninio montažo būdu, sufabrikuotais kaltinimais.
  Profesorius, advokatas Stanislovas Tomas, padėjo Tautos išrinktam Prezidentui Rolandui Paksui, atstatyti teisingumą, ne tik Europos Žmogaus Teisių Teisme, bet ir Jungtinių Tautų Organizacijoje.
  Tokie dalykai akivaizdžiai rodo, kad Lietuvos teismuose yra didžiulė problema.
   Kad ir mano istorijoje, kai 2003 sausio mėnesio 25 dieną, buvau peršautas ginkluotų nusikaltėlių. Po to net kelios Lietuvos Teismų institucijos, sugebėjo priteisti iš manes, dviejų kulkų suniokoto nukentėjusiojo, ginkluotą grupinį apiplėšimą suorganizavusiam nusikaltėliui, pinigus.
  Manau, kad normalioje, civilizuotoje teisinėje valstybėje, tokie teisėjai turėtų būti ne tik atleisti, bet ir nuteisti?
  Argi galėtų, sąžiningas ir sveiko proto žmogus, priteisti iš kulkų suvarpytos aukos, nusikaltimo organizatoriui pinigus?
  Daugelis žinote, kad Lietuvoje aktyviai kurpiamos bylos, prieš tiesą kalbančius žmones, kaltinant juos, nepagarba teismui.
 Labai įdomu, kokią pagarbą teismui padarė teisėjai, priteisdami iš manes, nusikaltimo aukos, grupinį ginkluotą apiplėšimą suorganizavusiam banditėliui pinigus?
   Ar gali Lietuva būti teisinė valstybė, kai joje teisingumą vykdo tokie teisėjai?
  Esu giliai įsitikinęs, kad Lietuvos teisėjai, pirmiausiai turėtų pasižiūrėti į save ir savo priimamus sprendimus, o tada apginti savo reputaciją, ne persiakiodami tiesą kalbančius žmones, bet atleisdami, nusikalstamus sprendimus priimančius teisėjus, bei juos nuteisti. Teismai privalo vykdyti teisingumą o ne tyčiotis iš teisingumo ir nusikaltimų aukų.
  Teismai bus gerbiami tik tada, kai jie pradės vykdyti teisingumą, o ne psichotroninio montažo būdais, fabrikuos bylas žmonėms, kurie kalba tiesą.
  Mes, savo valstybės šeimininkai, privalome kurti savo valstybę, saugią, teisingą ir ergonomišką gyventi. Todėl mūsų pareiga, padaryti viską, kad Lietuva taptu tikrai teisinė, teisinga ir savarankiška valstybė, kurioje pakaktų vietos, kiekvienam Lietuvos piliečiui.
 Kurioje nebūtų kankinami ir persekiojami žmonės, reiškiantys savo nuomonę ir savo įsitikinimus.
 Todėl kviečiu visus jus vienytis ir bendromis jėgomis ir visų mūsų pastangomis, atkurti Lietuvoje teisingumą.
  Plačiau apie tai: http://www.vilmantinas.com/2018/09/pilieciai-buriasi-i-judejima-uz.html?m=0

Kadangi daroma viskas, kad neturėtumėme pajamų, esame dirbtinai sukurtoje situacijoje, kurioje būtina, Jūsų visų pagalba. Kadangi, Lietuvos žmonės sąmoningai nuskurdinti, labiausiai kreipiuosi į, iš Lietuvos išvykusius ir užsienio valstybių piliečius.
 Taigi, Visus galinčius ir norinčius padėti finansiškai ir prisidėti prie sunkios ir ilgus metus besitesiančios kovos, prašau padėti.  Dėkoju visiems, už supratimą ir pagalbą.
Darant pavedimą parašykite, kad tai pagalba, dėl laiku nemokamo Ilines Benefit.
Ireland
National Sort Code 93-20-19 
Account Number 13308-005
 Tarptautiniam pavedimui:
 IBAN: IE35 AIBK 9320 1913 3080 05 ( BIC:AIBKIE2D)

Since everything is done that we do not have income, we are in an artificially created situation where you need all your help. As the people of Lithuania are deliberately impoverished, I appeal to the citizens of Lithuania who have left Lithuania and foreign countries as well.
 So, all who are able and willing to help financially and contribute to the difficult and long years of fighting, please help. Thank you all for your understanding and help.
When ordering, write to help with the timely free Iline Benefit.
Ireland
National Sort Code 93-20-19
Account Number 13308-005
 For international transfer:
 IBAN: IE35 AIBK 9320 1913 3080 05 (BIC: AIBKIE2D)

Поскольку все делается так, что у нас нет дохода, мы находимся в искусственно созданной ситуации, когда нам нужна ваша помощь. Поскольку народ Литвы преднамеренно обедлен, я обращаюсь к гражданам  из-за рубежа.
 Итак, все, кто способен и хочет помочь материально, пожалуйста, помогите.
 Спасибо всем за ваше понимание и помощь.

Ирландия
Национальный код сортировки 93-20-19
Номер счета 13308-005
 Для международного перевода:
 IBAN: IE35 AIBK 9320 1913 3080 05 (BIC: AIBKIE2D) 

 Pagarbiai
 Vilmantas Povilaitis
 Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida.
 www.vilmantinas.eu

Tel +353 892 166 166
Email:vilmantinas@windowslive.comKomentarų nėra:

Rašyti komentarą