2018 m. spalio 23 d., antradienis

Nutekinti dokumentai atskleidžia agresyvų G. Soroso fondo kišimąsi į valstybių vidaus politiką

Nutekinti dokumentai atskleidžia agresyvų G. Soroso fondo kišimąsi į valstybių vidaus politiką

DCleaks.com Nutekinti verslo magnato, finansų rinkų spekulianto, milijardieriaus George'o Soroso valdomo Atviros visuomenės fondo dokumentai atskleidė, kaip išleidžiant šimtus milijonų JAV dolerių kairiųjų iniciatyvų paramai kišamasi į valstybių vidaus politiką visame pasaulyje. Pasaulyje tai - plačiai aptarinėjamas skandalas, tačiau populiarioji Lietuvos žiniasklaida lyg sutartinai tyli.

G. Sorosas žinomas dėl naudojimosi ir manipuliavimo didžiaisiais pasaulio įvykiais, siekiant ideologinių bei finansinių interesų. Jungtinėje Karalystėje jis žinomas kaip žmogus, sukėlęs vieną blogiausių finansinių periodų artimiausioje šalies istorijoje. Vadinamoji „Juodojo trečiadienio“ metu, kai Britanija pasitraukė iš Europos valiutos kursų mechanizmo, Sorosas per vieną dieną uždirbo daugiau nei milijardą JAV dolerių.

Nutekinti nauji dokumentai parodo daugiamilijoninę Soroso paramą naujajai Europos Sąjungos pabėgėlių politikai, siekiant Europą užgriuvusią imigracijos krizę paversti „naująja norma“ ir „pastovia būsena“. Jie taip pat atskleidžia, kaip Sorosas sėkmingai spaudė JAV prezidento B. Obamos administraciją padidinti į šalį kasmet priimamų pabėgėlių skaičių, nurodinėjo Hillary Clinton, kaip elgtis užsienio politikoje, siekia pakeisti abortus draudžiančių šalių įstatymus, užčiaupti islamo kritikus bei kišasi į Europos šalių rinkimus.

Pabėgėlių krizė - pastovi pasaulio būklė

Nutekinti dokumentai parodo, kaip George'o Soroso remiamos organizacijos ir iniciatyvos daro įtaką Europos Sąjungos imigracijos politikai bei ES valstybių piliečių nuomonei apie imigraciją.

The Daily Caller atkreipia dėmesį į Soroso remiamos Tarptautinės migrantų iniciatyvos (TMI) vaidmenį formuojant ES imigracijos politiką. TMI darė itin didelę įtaką įsteigiant ir valdant Europos integracijos ir migracijos programos subfondus Bendrajai Europos prieglobsčio sistemai.

Nutekintame devynių puslapių ilgio pranešime išreiškiami trys pagrindiniai teiginiai: 1) Milijonus kairiosioms iniciatyvoms dalinantis Atviros visuomenės fondas vaidino svarbų vaidmenį apibrėžiant pasaulinę imigracijos politiką; 2) Europos pabėgėlių krizė suteikia „naujas galimybes“ organizacijai daryti įtaką pasauliniai imigracijos politikai; 3) Pabėgėlių krizė turi tapti „naująja norma“ ir pastovia pasaulio būkle.

Skyriuje pavadinimu „Mūsų ambicijos“ rašoma, jog organizacija remia ir toliau rems veikėjus, kurie aktyviai stengiasi pakeisti politiką, taisykles ir reguliacijas, susijusias su migracija.

Pranešime rašoma, jog „dabartinė pabėgėlių krizė sukuria erdvę migracijos valdymo ir tarptautinio pabėgėlių režimo permąstymui“. Kaip pavyzdys pateikiamas faktas, kad 77 Jungtinėse Tautose esančios besivystančios šalys buvo suinteresuotos imigracijos klausimus kelti kaip „globalinį klausimą“ ir vis grąžinti juos į dienotvarkę.

„Dabartinis politinis klimatas suteikia naujų galimybių migracijos valdymo reformai pasauliniu lygmeniu“, - teigiama pranešime.

Dokumentas parodo Soroso žvilgsnį į Europos imigracijos krizę. Jame teigiama, kad krizė turėtų būti priimta kaip „nauja norma“ ir kad ji sudaro „naujas galimybes“ Soroso organizacijos daromos įtakos imigracijos politikai visame pasaulyje plėtrai.

Bene svarbiausia pranešime išsakoma mintis - kad politikams pabėgėlių krizę reikėtų priimti kaip „naująją normą“ ir atsisakyti požiūrio, jog į ją reikia kaip nors reaguoti, bandant sustabdyti milžiniškus migracijos srautus.

DCleaks.com paviešinti dokumentai taip pat rodo, jog G. Soroso finansuojamos grupės Europoje remia politikus, pasisakančius už atvirų sienų politiką, taip pat finansiškai paremia žurnalistui, palankiai atsiliepiančius apie imigraciją į Europą. Pavyzdžiui, Soroso remiamos grupės agitavo prieš partijos „Teisė ir teisingumas“ išrinkimą Lenkijoje, o pats Sorosas siūlė nepaisyti referendume Britanijoje išreikštos britų valios palikti Europos Sąjungą. Vengrijos prezidentas Viktoras Orbanas ne vieną kartą dėl kilusios migrantų krizės apkaltino G. Sorosą, pareikšdamas, jos jis pelnosi iš kitų žmonių skausmo.

Spaudimas JAV priimti daugiau pabėgėlių

Iš nutekintų dokumentų taip pat matyti, kad Soroso Atviros visuomenės fondas prisidėjo prie spaudimo, daryto Obamos administracijai, siekiant padidinti kasmet į šalį priimamų pabėgėlių skaičių nuo 70 iki 100 tūkstančių.

Milijardierius dėl to pats asmeniškai išsiuntė laišką prezidentui Obamai ir įvairiais kitais kanalais darė spaudimą pakeisti pabėgėlių politiką. Siūlomi pakeitimai buvo priimti ir nuo 2017 metų JAV kasmet priims po 100 tūkstančių pabėgėlių.

Nutekinti dokumentai atskleidžia ir tai, kad Soroso fondas spaudė JAV vyriausybę priimti kitus du didelius politikos pakeitimus, susijusius su pabėgėlių iš Sirijos priėmimu. Bent vienas iš šių pakeitimų, įgalinantis didesnį finansavimą pabėgėlių reikalams užsienyje, Obamos administracijos buvo priimtas.

Sorosas taip pat yra ir vienas pagrindinių Hillary Clinton kampanijos rėmėjų, jau parėmęs ją 30 milijonų JAV dolerių. Iš paviešintų susirašinėjimų tarp Clinton ir Soroso matyti, kad pastarasis tuometinei Valstybės sekretorei nevengdavo išreikšti savo pastebėjimų dėl to, ką reikėtų daryti vienu ar kitu užsienio politikos klausimu, o Clinton jo patarimais naudodavosi.

Vengrijos prezidentas Viktoras Orbanas neseniai pareiškė: „Čia, Vidurio Europoje, egzistuoja šešėlinė jėga, susijusi su George'u Sorosu, kuris yra vienas pagrindinių Demokratų partijos rėmėjų, tad turiu pasakyti, kad nors burna priklauso Clinton, iš jos sklindantis balsas yra George'o Soroso.“

Žinoma, kad anksčiau Soroso finansuojamos organizacijos spaudė JAV Aukščiausiąjį teismą priimti joms palankų sprendimą dėl nelegalios imigracijos iš Meksikos. Gerai žinoma ir Soroso parama atvirų sienų politikai už Europos ir JAV ribų. Pavyzdžiui, jo opozicija Izraelio valdžios bandymams sustabdyti kelią nelegaliai imigracijai iš Afrikos per sieną su Egiptu.

Slapta kampanija užčiaupti islamo kritikams

Dokumentų nutekinimas taip pat padeda suprasti, kaip G. Sorosas veikia, norėdamas užčiaupti islamo kritikus. Islamą kritikuojantys aktyvistai, tokie kaip Robertas Spenceris, Frankas Gaffney ir Pamela Geller, buvo juodinami jiems oponuojančių tyrėjų, priklausiančių nevyriausybinei organizacijai Amerikos progreso centras, finansuojamai G. Soroso.

Kaip teigiama 2011 metų dokumente „Ekstremali poliarizacija ir pilietinio diskurso žlugimas“, G. Soroso remiamų tyrėjų užduotis buvo „tirti ir sekti“ minėtų islamo kritikų veiklą, siekiant „kovoti su antimusulmoniška ksenofobija ir skleisti toleranciją“.

Amerikos progreso centras iš G. Soroso gavo milijonus JAV dolerių. Pavyzdžiui, vienas iš konkrečių centro projektų Atviros visuomenės fondo buvo paremtas net 200 tūkst. JAV dolerių.

Politikos apžvalgininkės Pamelos Geller teigimu, Sorosas siekia įgyvendinti globalistinę viziją, o islamizaciją mato kaip pasaulinės transformacijos, kurią nori pasiekti, šalutinį efektą.

„Jis yra globalistas, kuris tiki, kad sunaikinus tautas bus sunaikintas nacionalizmas ir įsigalės pasaulinė taika, tarp žmonių ištrindama visas sienas ir skirtumus. Globalizacija ir islamizacija iš tiesų yra dvi tos pačios monetos pusės - islamizacijos pagalba Vakarų šalys praranda savo identitetą kaip nepriklausomi, krikščioniški vienetai ir tampa labiau linkusios į globalizaciją, siekiančią atimti iš jų suverenitetą ir veiksmų laisvę. Be globalizacijos ideologijos, islamas prarastų vieną iš mirtiniausių savo ginklų pasaulinėje arenoje. Globalizacijos ideologija, skatinama tokių žmonių kaip Sorosas, užkerta kelią veiksmams, kurie Vakarams leistų apsiginti nuo islamo pavojaus“, - teigė P. Geller.

Šimtai tūkstančių dolerių judėjimui Black Lives Matter

Naujienų portalas Breitbart praneša, kad G. Sorosas beveik 650 tūkst. JAV dolerių parėmė organizacija Black Lives Matter, o dar anksčiau rėmė kelias kitas organizacijas, vėliau išaugusias į Black Lives Matter.

Judėjimas Black Lives Matter yra atsakingas už JAV juodaodžių keliamas riaušes, išpuolius prieš šalies policininkus bei agresyvų elgiasį prieš vietos baltaodžius.

G. Sorosas taip pat rėmė įvairias etnines mažumas, ypač meksikiečius, Šiaurės Karolinos bei Teksaso valstijose. Kaip teigiama viename iš nutekintų dokumentų, tai buvo daroma „siekiant keisti demografinį ir etninį valstijų veidą“.

Ruošiamasi įgyvendinti agresyvų planą pakeisti negimusią gyvybę saugiančių valstybių įstatymus

Slaptas dokumentas parodo G. Soroso planą pakeisti įstatymus visose negimusią gyvybę saugančiose šalyse pasaulyje, ypač didelį dėmesį skiriant Airijai.

Dokumentas atskleidžia Atviros visuomenės fondo 2016-2019 metų strategiją kovojant už „moterų teises“. Plane numatyta pirmiausiai kovoti už įstatymų pakeitimą Airijoje ir šia šalimi pasinaudoti kaip pavyzdžiu kovojant už abortus legalizuojančių įstatymų priėmimą „kitose katalikų dominuojamose šalyse“.

„Kadangi Airijoje galioja vieni iš griežčiausių abortų įstatymų pasaulyje, pergalė joje galėtų paveikti kitas katalikų dominuojamas valstybes Europoje, tokias kaip Lenkija, ir suteikti labai reikalingą įrodymą, kad pokytis yra įmanomas net stipriai konservatyviose vietose“, - rašoma dokumente.

Atviros visuomenės fondo dokumente taip pat rašoma apie abortų aktyvizmo finansavimą Meksikoje, Zambijoje, Nigerijoje, Pietų Afrikoje, Tanzanijoje ir Lotynų Amerikoje.

Aktyvizmą už abortų įteisinimą Airijoje be G. Soroso remia ir kitos stambios korporacijos, tarp kurių ir Google, Microsoft, Ford, Pfizer, JP Morgan bei Goldman Sachs.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą