2018 m. rugpjūčio 26 d., sekmadienis

2018 m. rugpjūčio 27 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Lietuva pasitinka Popiežių, „didindama visuomenės vertybinius aruodus“ „

2018 m. rugpjūčio 27 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Lietuva pasitinka Popiežių, „didindama visuomenės vertybinius aruodus“ „

Š.m. rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis Popiežius Pranciškus. Lietuvos ambasadorius prie Šv. Sosto P. Zapolskas paskelbė, kad „Šventasis Tėvas atvyksta į Lietuvą pakviestas Lietuvos Prezidentės ir Lietuvos vyskupų konferencijos. Toks gražus bendras kvietimas ir bendras noras padidinti Lietuvos visuomenės vertybinius aruodus.”
Š.m. rugpjūčio 8 d. Z. Vaišvilos ir A. Butkevičiaus spaudos konferencijoje Seime paskelbta žinia, kad „didinant Lietuvos vertybinius aruodus“, šia garbia proga Lietuvos valstybė a.a. kardinolą Vincentą Sladkevičių grąžino į slaptų KGB agentų sąrašą, paskelbtą interneto svetainėje www.kgbveikla.lt. Šis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro šmeižtas apie mirusiuosius kardinolą V. Sladkevičių, D. Banionį ir S. Sondeckį buvo paskelbtas š.m. sausio 5 d. Kilus visuotiniam pasipiktinimui, LGGRTC kardinolą V. Sladkevičių paskubomis buvo pašalinęs iš šio sąrašo.
Dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių kreipėmės į prokuratūrą, tačiau gavome dar vieną atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl a.a. kardinolo V. Sladkevičiaus šmeižto, nepateikiant jokių įrodymų.
www.kgbveikla.lt svetainėje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro šmeižtas apie mirusiuosius kardinolą V. Sladkevičių, D. Banionį ir S. Sondeckį vis dar tebeskelbiamas, nors taržinybinė liustracijos komisija nustatė, jog nėra duomenų teigti, kad ir D. Banionis bei S. Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS KGB.
Seimas patikino, kad iki š.m. rugsėjo 1 d. Seimo valdyba signatarų A. Butkevičiaus, Br. Genzelio ir Z.Vaišvilos prašymu svarstys LGGRTC direktorės T. B. Burauskaitės atleidimo iš šių pareigų klausimą, tačiau matydami šį Lietuvos valdžios požiūrį į „Lietuvos vertybinių aruodų didinimą“, pranešėjai skundžia prokuroro atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą ir, nieko doro nebesitikėdami iš Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, dėl šios Lietuvos valstybės provokacijos prieš Šventąjį Tėvą ir Katalikų Bažnyčią kreipiasi į Apaštališkąjį nuncijų Lietuvoje arkivyskupą Pedro LÓPEZ QUINTANA, Popiežiaus vizito organizatorių monsinjorą Mauricio Rueda ir Lietuvos vyskupų konferenciją.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą