Kazimieras Juraitis
2018-03-26 VSD spaudos konferencijos metu Kazimieras Juraitis nuo PressJazz televizijos išdrįsta užduoti nesuderintą klausimą: “jeigu Rusija kelia tokią grėsmę Lietuvąi, kodėl apie tai per 30 metų nėra jokios informacijos internetinėje erdvėje?“ Aukščiausi šalie saugumo pareigūnai viešai atsako, jog “Lietuvai apie grėsmes informaciją suteikia sąjungininkai, ir kadangi jie tais sąjungininkais pasitiki, tai informacijos netikrina“!!! T.y. aukščiausi šalies saugumo pareigūnai viešai permeta atsakomybę NATO sąjungininkams!
Po šio klausimo Kazimieras Juraitis neįleidžiamas į Seimą, jam apie tai nepranešant. Amerikietiškų demokratinių vertybių taikymą realiame gyvenime, žodžio ir spaudos laisvę VSD įvertina kaip “destrukcinį elgesį“.
Rasa Juknevičienė išrenkama NATO tarpparlamentinės asamblėjos Prezidente, t.y. vadove organizacijos, kuri formaliai atsieta nuo NATO, tačiau kaip skelbiama Seimo tinklalapyje, “NATO reaguoja į visas šios organizacijos rekomendacijas ir rezoliucijas“. Išvados: Rasa Juknevičienė 4 metus buvo krašto apsaugos ministrė, nuolatinė LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė, ji turi didžiulę įtaką informacinių srautų perdavimui tiek į NATO, tiek į Lietuvą. Kadangi sąjungininkai reaguoja į informaciją iš Lietuvos, kuri pateikiama sufalsifikuota, tai ir atgalinę informaciją Lietuva gauna visiškai iškreiptą. Neįmanoma patikėti, kad solidžiausias pasaulyje NATO gynybinis blokas taip bukai meluotų Lietuvai apie neegzistuojančias Rusijos grėsmes Lietuvai, teiktų informaciją, apie kurią per 30 metų internete nėra jokios informacijos.
Visiškas vakuumas! Nulis! O jeigu taip, tai koks Rasos Juknevičienės ir jau minėtos tarptautinės teroristinės grupuotės Da Da tikslas? Atsakau: Lietuvoje sunaikinti amerikietiškąsias demokratines vertybes,sukompromituoti NATO. Jau minėtos tarptautinės teroristinės Da Da grupuotės, kurių aktyviausi nariai integravosi tiek į politines partijas, tiek į Seimą, tiek į vykdomąją valdžią, ir kurios viena lyderių yra Rasa Juknevičienė, tikslas – sukelti chaosą Rusijos pasienyje ir Pabaltijyje. Kadangi pati Rusija Lietuvai grėsmės nekelia, bus įvykdyta grubi provokacija, bandant primesti ją Rusijai.
Provokacija bus demaskuota, ir NATO pasaulio bendruomenės akyse pasirodys kaip akivaizdus agresorius. Pasaulio geopolitinio įtakų perdalijimo, Europos Sąjungos byrėjimo kontekste tas neišvengiamai padarys didelę įtaką NATO susilpninimui. Rasa Juknevičienė, keldama buką rusofobinę isteriją ir į visas puses žarstydamasi “Kremliaus agentų“ etiketėmis, NATO blokui daro dar vieną milžinišką žalą. Remdamiesi jos Lietuvoje “legalizuota“ dezinformacija, politiniai vagys nebaudžiamai didina ginklavimąsi, kuris jokios įtakos realiam saugumui neturi, skurdina Lietuvos visuomenę ir taip dar labiau nuteikia ją prieš NATO ir amerikietiškas demokratines vertybes.
Rasa Juknevičienė yra tas ginklas, kuris Pabaltijyje sužlugdys NATO. Ideologiją, naikinančią amerikietiškas demokratines vertybes, Da Da grupuotei sukūrė TSRS marksizmo mokytojas profesorius Vytautas Landsbergis. O Kazimiero Juraičio byla prieš Rasą Juknevičienę – vienas epizodas.