2018 m. gruodžio 16 d., sekmadienis

Audrius Nakas: Jokios, net minimalios Rusijos karinės grėsmės nėra....


  Visiškai pritariu Gerbiamam Audriui Nakui, manau, kad Jam pritaria didžioji dauguma Lietuvos piliečių, turinčių sveiką protą ir tyrą sažinę.
  Didžisusia grėsmė Lietuvos Valstybei ir Tautai, mano giliu įsitikinimu, yra grybolandsberginis, gerai organizuotas, nusikalstamas susivienyjimas, valdantis Lietuvos "žiniasklaidos" (melo propagandos) priemones, Lietuvos "teisėsaugą" kuri senai nebevykdo teisingumo.  O vietoje teisingumo vykdymo,  vykdo užsakomuosius susidorojimus, su žmonėmis, kurie kelią pavojų, tam gerai organizuotam, nusikalstamam susivienyjimui, kuris tiesią kelią į totalią Pasaulinę Žmonijos vergovę, vadinamą "naujaja pasaulio tvarka".   Nepaslaptis ir ne naujiena, kad šis nusikalstsmas susivienyjimas, susidorojo su Tautos išrinktu Lietuvos Prezidentu Rolandu Paksu.  Kuriam taip pat, psichotroninio montažo būdu, sufabrikuotų kaltinimų būdu  buvo sufabrikuota apkalta. Tokie sufabrikuoti kaltinimai, tapo daugelio aktyvių ir savo Valstybę mylinčių žmonių, susidorojimo įrankiu, todėl privalome tai sustabdyti.

   Tik būdami vieningi ir aktyvūs, galime sustabdyti vykdomus nusikaltimus ir susigrąžinus savo Valstybę, į savo rankas, atstatyti Joje teisingumą ir tvarką. Todėl junkimės į visuomeninius judėjimus, tokius, kaip, Lietuvos Visuomenės Taryba, Mūsų Gretos, Būkime Vieningi ir atstatykime savo Vslstybę tokią, kad joje uštektų vietos, kiekvienam Lietuvos piliečiui ir kad Ji taptu teisinga, teisinė, demokratinė valstybė, ergonomiška gyventi,  mokytis ir dirbti.

Laisva, tikra ir demokratinė Žiniasklsida.
Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.com

1 komentaras: