2018 m. gruodžio 17 d., pirmadienis

Lietuvos Visuomenės Taryba

2018 m. gruodžio 17 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Visuomenės nota Lietuvos valdžiai dėl JTO Visuotinių susitarimų dėl migracijos ir dėl pabėgėlių“.

Dalyvauja Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos valdybos narys Kęstutis Eiva ir kitų visuomeninių organizacijų atstovai.

Lietuvos valdžia ne tik ignoruoja visuomenės nuomonę dėl JTO Visuotinių susitarimų dėl migracijos ir dėl
pabėgėlių, bet ir slepia savo veiksmus nuo Lietuvos piliečių.

Š. m. gruodžio 4 d. Lietuvos Seimas pritarė (ar nepritarė?) JTO Visuotiniam susitarimui dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos – priėmė dėl jo Seimo deklaraciją. Seimo nariai balsavo be šio susitarimo vertimo į lietuvių kalbą, be Seimo Teisės departamento išvados dėl šio susitarimo ir išvis be jokių dokumentų, t.y. turėdami tik dviejų puslapių Seimo deklaracijos projektą.

Lietuvos Respublikos vardu JTO Visuotiniam susitarimui dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos š. m. gruodžio 10 d. Marokeše pritarė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Šios iniciatyvos autoriai nebeslepia, kad JTO Visuotinis susitarimas dėl migracijos yra įpareigojantis ir viešai džiaugiasi, kad masinė migracija prilyginta žmogaus teisei, o bet kokios šioms nuostatoms nepritariančios nuomonės reiškimas tampa kriminaline veika (https://voiceofeurope.com/2018/12/they-lied-the-un-
migration-pact-is-legally-binding-and-could-be-valid-for-all-countries/ ).

Lietuvos valdžia neatsakinėja į raštus dėl šių klausimų ir neskelbia, kokia jos nuomonė dėl š. m. gruodžio 18-19 d. Ženevoje planuojamo pritarimo JTO Visuotiniam susitarimui dėl pabėgėlių, kuriuo susitariama dėl
nuolat veikiančios viršvyriausybinės institucijos Tarptautinio Pabėgėlių Forumo, kuriam rašytiniais
susitarimais jau 2019 m. valstybės įsipareigos finansiškai, materialiai, techniškai, susitars dėl teritorijų, į kurias bus organizuotai perkeliami pabėgėliai ir jų perkėlimo maršrutų.

Spaudos konferencijoje bus paskelbta visuomeninių organizacijų nota Lietuvos Prezidentei, Seimo Pirmininkui ir Ministrui Pirmininkui.

Dėl leidimų į Seimą rašyti el. paštu zv.seimas@gmail.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą