2018 m. gruodžio 14 d., penktadienis

Lietuvos Visuomenės Taryba.

Laikinai einančiam Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro pareigas Rokui Masiuliui
Streikuojantiems mokytojams

DĖL DERYBŲ PRADŽIOS

2018 m. gruodžio 13 d., Vilnius
Š. m. gruodžio 10 d. prasidėjus streikuojančių mokytojų ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos
deryboms, sveikiname jų pradžią ir linkime sėkmės.
Tačiau pakartotinai norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad konstruktyvumas ir dalykiniai sprendimai gali būti pasiekti tik tuo atveju, jei LR Švietimo ir mokslo ministerija turės visus tam būtinus Vyriausybės įgaliojimus. Streikuojančių mokytojų reikalavimai pateikti, bent dalies jų sprendimui būtinas bus ir papildomas finansavimas.

Laikinai einantis švietimo ir mokslo ministro pareigas Rokas Masiulis patvirtino, kad jis, kaip šios
ministerijos atstovas, neturi teisės spręsti finansinių klausimų. Be to, š. m. gruodžio 12 d. LR Seimas
patvirtino 2019 m. biudžetą, kuriame streikuojančių mokytojų reikalavimų užtikrinimui būtinos bent jau visos lėšos nėra numatytos. Vyriausybės rezervais disponuoja ir teisę kreiptis į LR Seimą dėl įstatymų, taip pat ir biudžeto įstatymų pakeitimo ar papildymo turi ne ministerija, bet LR Vyriausybė.

Todėl tam, kad sėkmingai vyktų ir būtų įgyvendintas streikuojančių mokytojų ir Vyriausybės (ne vienos ministerijos) derybose sutartas rezultatas, mūsų nuomone, būtina LR Ministro Pirmininko potvarkiu neatidėliotinai sudaryti darbo grupę, įtraukiant į ją ir streikuojančių mokytojų, ir Vyriausybės atstovus, kurie turėtų įgaliojimus Vyriausybės vardu ruošti, o kai kuriais atvejais ir priimti derybose sutartus sprendimus. Todėl derybose turėtų dalyvauti ne tik Švietimo ir mokslo ministerijos, bet ir finansų ministerijos bei LR Vyriausybės kanceliarijos atstovai.
Korektiška ir atsakinga būtų buvę šią darbo grupę sudaryti oficialiai dar anksčiau. Laiko iki Naujųjų
Metų lieka labai mažai, todėl kviečiame Ministrą Pirmininką iki kito darbinio derybų susitikimo
potvarkiu patvirtinti tokią darbo grupę, nustatant ir Vyriausybės atstovų įgaliojimus.

Primename, kad Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos valdybos Švietimo darbo grupė siūlosi
tarpininkauti streikuojančių mokytojų ir Vyriausybės derybose, jei kuri nors pusė nuspręstų, kad
mūsų tarpininkavimas gali būti naudingas dalykiškų sprendimų radimui.

Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos valdybos vardu
valdybos pirmininkas ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą