2018 m. gruodžio 20 d., ketvirtadienis

Lietuvos Visuomenės Taryba

2018 m. gruodžio 21 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir Lietuvos visuomenės tarybos valdybos pirmininko Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Lietuvos visuomenės tarybos plėtra. Dėl JTO Visuotinių susitarimų kreipiamasi į teismą“

Dalyvauja Lietuvos visuomenės tarybos valdybos narys Zenonas Andrulėnas.

Š. m. gruodžio 14 d. Juridinių asmenų registre įregistruota Lietuvos visuomenės taryba, įregistruoti ir
nestandartiniai jos įstatai, prasideda organizacijos plėtra. Kviečiami telktis visus norinčius veikti drauge.
Lietuvos visuomenės taryba įsteigta Lietuvos žmonių telkimuisi, pasisako prieš visuomenės skaldymą ir
supriešinimą, kviečiant visus vadovautis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo Geros valios pareiškimu, kuriuo mes telkėmės, kad siekti taikos ten, kur rasime nesantaiką, tiesos ten, kur rasime klaidinimą, darnos ten, kur rasime netvarką, šviesos ten, kur rasime tamsą.

Tačiau Lietuvos valdžia ignoruoja Lietuvos Respublikos piliečius ir praktiškai su jais nebendrauja visais svarbiausiais mūsų gyvenimo klausimais.
Lietuvos visuomenės taryba teikia skundą teismui prieš Lietuvos Respubliką dėl vieno skaudžiausių Lietuvos piliečiams klausimų - Jungtinių Tautų Visuotinių susitarimų dėl migracijos ir dėl pabėgėlių.

Dėl leidimų į Seimą rašyti: zv.seimas@gmail.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą