2018 m. gruodžio 9 d., sekmadienis

Lietuvos Visuomenės Taryba

2018 m. gruodžio 10 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir išrinktos Lietuvos Visuomenės
Tarybos valdybos pirmininko Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Išmokime susikalbėti: JTO
Visuotinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“
Dalyvauja išrinktos Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nariai Kęstutis Eiva ir Jonas Mažintas. Š.m. gruodžio 4 d. Lietuvos Seimas pritarė (ar nepritarė?) JTO Visuotiniam susitarimui dėl saugios, tvarkingos
ir reguliarios migracijos – priėmė dėl jo Seimo deklaraciją. Seimo nariai balsavo be šio susitarimo vertimo į
lietuvių kalbą, be Seimo Teisės departamento išvados dėl šio susitarimo ir išvis be jokių dokumentų, t.y.
turėdami tik dviejų puslapių Seimo deklaracijos projektą.
Lietuvos Respublikos pritarimą šiam dokumentui pareikšti Maroke Respublikos Prezidentės ir Vyriausybės
įgaliotas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.
Spaudos konferencijoje bus aptarti JTO visuotiniai susitarimai dėl migracijos ir dėl pabėgėlių, apie kurį
Lietuvos valdžia išvis nekalba, o Susitarimui dėl migracijos Lietuvos vardu pritarti vykstantis vidaus reikalų
ministras iki jo susitikimo su Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nariais išvis nežinojo.
Pranešėjai aptars ir didžiulius ir jau sunkiai besuvokiamus Lietuvos valdžios ir visuomenės nesusikalbėjimus,
valdžios ir jai oponuojančiųjų emocingumą, paviršutiniškumą ir neprofesionalumą, žmonių klaidinimą, visišką

Seimo narių, anglų kalbos žinios:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą