2012 m. kovo 20 d., antradienis

Apie alkoholį, tabaką, narkotikus, tvirkinimą ir globalinę politiką

Apie alkoholį, tabaką, narkotikus, tvirkinimą ir globalinę politiką Vladimiras ŽDANOVAS (Tęsinys. Pradžia Nr. 30, 33, 35, 39) Vladimiras Ždanovas Pasaulinė (globalinė) politika Šį skyrių derėtų skaityti su tam tikromis išlygomis. Perskaitykite ir susimąstykite. Kitą požiūrį pateiksime po šio skyriaus (red. pastaba). * * * Daug važinėju po šalį ir matau, kad žmonės nei Kamčiatkoje, nei Maskvoje iki šiol negali suprasti kas įvyko. Kas atsitiko, kad didžiausia pasaulyje valstybė staiga subyrėjo į gabalus. Argi tai atsitiktinumas tūkstantmečių sandūroje? Jokio atsitiktinumo čia nėra. 1985 metų vasarį, kai tapo aišku, kad mirs generalinis CK sekretorius Černenka, į savo eilinį posėdį susirinko pasaulinė vyriausybė -didžiojo septynetuko šalys, vadovaujamos JAV. Būtent jie nusprendė padalinti Sovietų Sąjungą į 52 mažas nepriklausomas valstybes ir tas valstybes priversti konfliktuoti tarpusavyje. Kam reikėjo pasaulinei vyriausybei skaldyti Sovietų Sąjungą? Pagal ekonomistų paskaičiavimus, 2015 metais bus visiškai sunaudoti Vakarų šalių gamtiniai resursai. Vienintelis, dar mažai liestas san-dėlys - tai 1/6 pasaulio teritorijos užimanti Sovietų Sąjunga. Jos sunaikinimui jie skyrė šimtus milijardų dolerių. Šios programos kodas - Harvardo projektas. Už tuos milijardus jie nupirko visą TSKP viršūnę, nupirko visus vietinius „kunigaikščius", nupirko visas masines informacijos priemones. Už tuos milijardus 1991 metais jiems pavyko padaryti tai, ko nepadarė nei Napoleonas, nei Hitleris. Dabar įgyvendinamas antras šio projekto etapas - griaunama Rusijos Federacija. Šios programos kodas - Hjustono projektas. Jai skirta dešimtys milijardų dolerių. Antrąją plano dalį jie labai ilgai slėpė. Pasaulinė vyriausybė - tai XX-XXI amžių žmogėdros baltomis pirštinėmis. Kitaip sakant, vyksta slapta, nuožmi, beatodairiška kova už išlikimą. Abejonių nebekyla. Neseniai jie paviešino savo planą. Pasirodo, dar 1985 metais buvo nuspręsta iki 2020 metų dvigubai sumažinti buvusios Sovietų Sąjungos gyventojų skaičių. Per 35 metus nužudyti kas antrą gyventoją. Bet žudyti ne karu. Senesniuosius - organizuotu skurdu, o jaunus -demoralizacija, tvirkinimu, tabaku, alkoholiu ir narkotikais. Alkoholiui, narkotikams, tabakui ir jaunimo tvirkinimui Vakarai išleidžia dešimtis milijardų dolerių. Su šitais milijardais mes dabar ir kovojame, norėdami išsaugoti savo vaikus ir anūkus. Tačiau žmogėdrų apetitas auga bevalgant. Pasaulinės vyriausybės veikėja Margaret Tet-čer, viešai kalbėdama apie Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu, pasakė, kad pagal Pasaulinės bendruomenės vertinimus, ekonomiškai tikslinga Rusijos teritorijoje palikti gyventi 15 milijonų gyventojų. Vertėjas pagalvojo, kad neteisingai suprato ir išvertė 50. Bet ji pataisė: no fifty, fifteen. O kur kiti 135 milijonai? O likusiuosius - 135 milijonus išnaikins alkoholis, tabakas, narkotikai, demoralizacija ir ištvirkimas. Madlena Olbrait, buvusi JAV valstybės sekretorė, Maskvoje tą pačią frazę pakartojo švelnesne forma: Pagal pasaulio bendruomenės vertinimus ekonomiškai tikslinga, kad Rusijos teritorijoje gyventų 15 milijonų žmonių. Aš pasidomėjau, ką tie žmogėdros nusprendė palikti mūsų teritorijoje. Dviejų milijonų reikia Trans-sibiro magistralės aptarnavimui, kitų reikia pačių juodžiausių chemijos ir metalurgijos gamyklų bei pasaulinių branduolinių atliekų kapinyno aptarnavimui. V. Putino valdoma Dūma priėmė sprendimą paversti Rusiją pasaulio branduolinių atliekų kapinynu. Visame Sibire, vykdant pasaulinių branduolinių atliekų laidojimo programą, tiesiami pirmos klasės keliai. Jiems nereikia nei mūsų istorijos, nei kultūros, tikėjimo, mes jiems nereikalingi. Jiems reikia mūsų platybių, mūsų gamtinių išteklių. Kartą buvau pakviestas į Udmurtijos rajono Zavjalovsko miestelį. Administracijos vadovas oficialiame rašte man rašė: Jūsų paskaitų vaizdo įrašai yra beveik kiekvienoje mūsų rajono šeimoje. Mūsų rajone 17-oje iš 19-os kaimų patys įsteigėme blaivybės draugijas ir kovojame už tai, kad iš kaimų būtų išvyti prekiautojai alkoholiu ir tabaku, kad išgelbėtume vaikus ir anūkus nuo visiško sunaikinimo. Labai prašome, visi labai nori Jus pamatyti. Jeigu rasite laiko, atvažiuokite nors vienai dienai, mes jus sutiksime kaip patį brangiausią svečią. Man tapo smalsu, koks tai rajonas Rusijoje, kur 17-oje iš 19-os kaimų žmonės įkūrė blaivybės draugijas. Atvažiavau pas juos. Po pietų surinko visus rajono mokytojus -300 žmonių, ir aš jiems skaičiau šitą paskaitą. Sėdi žmonės, atidžiai klauso, o dvi jaunos mokytojos šypsosi: Meluoja profesorius, argi galima sunaikinti milijonus žmonių. Atsakydamas į tas šypsenas, pateikiau tik du skaičius apie jų gimtojo Zavjalovsko rajono Babino kaimą. Tam kaimui 400 metų. Tos pačios dienos rytą Babino kaime vyresniems mokiniams skaičiau paskaitą apie alkoholį. Babino vidurinėje mokykloje keturiose devintokų klasėse dabar mokosi 68 mokiniai. Į pirmą klasę praėjusiais metais atėjo tik 6 mokiniai. Sename Babino kaime per 10 metų vaikų sumažėjo 11 kartų. Tad kas slepiasi už tų dviejų skaičių? Tikriausiai nė neįtariate. Tie skaičiai sako, kad anie šeši mokiniai po 35 metų, jeigu nenusigers, kiekvienas turės išmaitinti save, savo vaiką ir išmaitinti 11 pensininkų. Kaip jūs manote, ar jis vienas išmaitins 13 žmonių? Ar žinote, ką tie šeši dabartiniai mokiniai padarys? Jie jus nužudys iš „humaniškų paskatų", išmaitinti vis tiek negalės. Aš apie tai papasakojau savo draugui istorijos mokytojui, dirbančiam Čeliabinske. Jis man sako, kad jo mokykloje yra aštuonios devintos klasės. Tai vaikai, kurie gimė antialkoholinės kampanijos metu. Šiais metais, - pasakojo mano draugas mokytojas, - mes negalime surinkti vienos pirmos klasės. Važinėjame po visą miestą, ieškome septynmečių vaikų, sudarinėjame sutartis su tėvais, kad pasamdysime autobusą, atvesime, parvešime, kad tik vaiką leistų į mūsų mokyklą, kad būtų nors viena pirma klasė. Jeigu nesurinksime pirmos klasės, mokyklą uždarys, nors į kilpą lįsk. Taigi, šalį valdančios Pasaulinės vyriausybės marionetės įgyvendina šitą Pasaulinės vyriausybės programą. Mes su jumis ir esame tie indėnai, kuriuos nuspręsta išnaikinti. Pažiūrėkite - Maskvoje kas antra moteris su cigarete dantyse, su buteliu alaus ar feministė. Nėščių moterų nėra. Kas liks po mūsų? Novosibirske buvo apie 40 gimdymo namų, dabar veikia tik keturi. Nėra kas gimdo. O kokia gimstančių vaikų kokybė? Kokie gali gimti vaikai, kai tėvai geria ir rūko? Alkoholis ištisas tautas nušluoja nuo žemės paviršiaus. Panašių tragedijų pasaulinė istorija žino daug. Alkoholiu buvo išnaikintos milijoninės indėnų gentys. Dabar jų likučiai baigia savo gyvenimą rezervatuose. Tai, kad alkoholis yra masinio naikinimo ginklas, žinojo ir žino visi pretendentai į pasaulio valdymą. Taip pat ir Hitleris. 1942 metais, formuluodamas okupacinės politikos pagrindus užkariautose slavų teritorijose, savo direktyvose jis nurodė žmones naikinti alkoholiu ir tabaku. Hitleris žinojo, kad per dvi kartas alkoholis ir tabakas išretins užkariautas tautas be krematoriumų ir dujų kamerų. Pagal šį planą ukrainiečiams pigi degtinė buvo keičiama į knygas. Buvo įsteigti priėmimo punktai, į kuriuos atnešęs ryšulį knygų žmogus gaudavo degtinės, tačiau knygas jis pats turėdavo sumesti į laužą. Taip buvo nori­ma sunaikinti dvasinį tautos turtą - knygas ir žmones. Dabar vyksta pats tikriausias alkoholinis ir tabakinis tautos genocidas. Novosibirsko srityje visos gamyklos ir kolūkiai apleisti. Vienintelė gamykla, kuri keturis kartus padidino gamybą - tai gamykla, gaminanti vyną, alų ir degtinę. Šalia jos dar vieną tokią pastatė, kuri dirba ištisą parą. Hitlerio nėra, bet jo programa realizuojama 100 procentų. Neseniai rusų kalba buvo išleista Džono Kolemano knyga, pavadinta Trijų šimtų komitetas. Anglų žvalgybos pulkininkas, 30 metų tarnavęs žvalgyboje, studijavo slaptus globalinio valdymo mechanizmus. Šioje knygoje jis rašo, kad visus globalinius procesus valdo 300 turtingiausių pasaulio šeimų (klanų). Jis taip juos ir pavadino: Trijų šimtų komitetas. Šie trys šimtai klanų, susietų tarpusavyje ypatingais slaptais masoniniais ryšiais, nustato pasaulinę politiką, o Pasaulinė vyriausybė - Didžiojo septyneto šalys - kaip marionetės pildo jų valią. Praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje Trijų šimtų komitetas užsakė labai svarbų mokslinį darbą. Šio darbo duomenys buvo pritrenkiantys. Paaiškėjo, kad gamtiniai ištekliai yra riboti. Komfortiniam gyvenimui trečiajame tūkstantmetyje visiems žemės žmonėms neužteks gamtinių išteklių. Gamtinių resursų pakaks tikvienam milijardui žmonių. Trijų šimtų komitetas suformulavo „auksinio milijardo" teoriją. Nuo 1970 iki 2070 metų žemėje turi likti ne daugiau kaip vienas milijardas žmonių. Likusieji penki su puse milijardo turi būti sunaikinti. Kas pateko į tą auksinį milijardą? Tai JAV, Kanada, Vakarų Europa, Izraelis ir Japonija. Trijų šimtų komitetas įgyvendina globalinę žemės gyventojų naikinimo programą. 1970 metais Afriką nežinia iš kur užpuolė AIDS. Dabar apie 40 proc. afrikiečių užsikrėtę. Afriką jie sunaikins AIDS ir badu. Šiaurės tautas jie nusprendė sunaikinti alkoholiu, tabaku, narkotikais ir tvirkinimu. O musulmoniškas tautas, kurios nepasiduoda nei alkoholiui, nei tvirkinimui, jie nusprendė naikinti tiesioginiu karu. 2001 m. rugsėjo 11 dieną buvo sunaikinti Pasaulinio prekybos centro dangoraižiai. Pirmajame pranešime buvo pasakyta: 50 tūkst. aukų, didžiausias pasaulyje teroristinis aktas. Po trijų dienų - 9 tūkst. aukų, po savaitės - 4,5 tūkst. Galutiniais duomenimis ten žuvo 1,5 tūkst. žmonių, iš jų 600 policininkų ir gaisrininkų, kuriuos užgriuvo gesinant gaisrą. Dviejuose dangoraižiuose žuvo 900 žmonių! Kodėl tiek mažai? Prieš mėnesį visuose slaptuose masonų leidiniuose buvo atspausdintas tiesioginis perspėjimas, kad ruošiama ataka prieš Pasaulinį prekybos centrą. Rusiškame maso-niško žurnalo 06ycmpoūcmeo u peMonm viršelyje savaitę prieš teroro aktą (rugsėjo 3 d.) buvo atspausdintas paveikslas, kuriame pavaizduoti du pasaulinės prekybos centro dangoraižiai, jų fone - balta vėliava, vėliavoje - stovėti draudžiantis ženklas, o tame ženkle - vėl tie du dangoraižiai. Parodyta, kur bus radijo lokatoriai, kuriais valdomi lėktuvai, ir parodyta, kad dangoraižių viršus bus sudegintas. Šalia užrašyta: Ataka iš oro rugsėjo 11. Viską jie gerai žinojo. Prieš mėnesį iš ten evakavo žmones, orgtechniką, netgi skrynias su auksu išnešė. Žuvo liftininkai, rūbininkai, bufetinin-kai, valytojai ir kiti aptarnaujančio personalo darbuotojai. Tai ne reichstago padegimas, tai tūkstančio reichstagų padegimas. Po šitos provokacijos JAV, pagrindinis pasaulio teroristas, pasakė: Spjaunam mes į visas JTO, į visas tarptautines teises, bet kurią šalį galime paskelbti terorizmo globėja ir ją bombarduoti. Jeigu dar kas nors abejoja šita programa, pateiksiu oficialų raštą. 2000 m. rugsėjo 7 dieną HesaeucuMan zasema paskelbė Ig-natovo, informacinės analitinės agentūros prie Rusijos prezidento valdybos generalinio direktoriaus, pranešimą Rusijos strategija globaliniame valdyme. Jame rašoma: Pagrindinis faktorius, veikiantis šiuolaikinius globalinius procesus, yra Pasaulinė vyriausybė. Reikia pripažinti, kad ši viršvyriausybinė struktūra labai efektyviai vykdo naujos pasaulinės tvarkos štabo vaidmenį. Tačiau savo darbe ji orientuojasi į elito, susijusio etnine giminyste, interesus. Šią padėtį, kai Pasaulinę valdžią uzurpavo chasi-dų-paramasonų grupė, reikia kuo greičiau taisyti. (...) Kliūtis mūsų šaliai patekti į pasaulinės globalizacijos lyderių skaičių, yra ir nekonstruktyvi Pasaulinės valdžios pozicija, iškėlusi Auksinio milijardo teoriją. Pasaulinė vyriausybė dirbtinai susiaurino skaičių žmonių ir šalių, kurios turi teisę dalyvauti globalinių procesų valdyme. Rusija, chasidų-paramasonų grupės nuomone, neturi patekti tarp tokių lyderių ir yra vertinama išimtinai kaip žaliavų šaltinis naujoje pasaulinėje tvarkoje. * * * Kita nuomonė. Aukščiau išdėstyta nuomonė iš dalies teisinga, bet toji tiesa perteikta per sąmokslo teorijos prizmę. Auksinis milijardas jau seniai yra - tai tos pramoninės ir buvusios kolonijinės šalys, kurios ir anksčiau, ir dabar gyvena kitų, vadinamojo Trečiojo pasaulio šalių, sąskaita. Jau senokai skelbiama, kad šeštadalis žmonijos (vienas milijardas) sunaudoja didžiąją dalį visų žemės resursų. Išnaikinti visų likusių penkių milijardų nereikia, nes kas gi aptarnaus auksinį milijardą? Tačiau reikia gerokai sumažinti gyventojų skaičių. Šia prasme iš tiesų vykdoma globalinė politika pagal principą: Tikslas pateisina priemones. Globalinę politiką vykdo Didžiojo septyneto šalys, Trišalė taryba (Trilateral Council), Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio bankas, tikriausiai ir JTO, UNESCO bei kitos tarptautinės organizacijos. Ką nors tikro pasakyti apie virš jų esančią struktūrą, kurią V. Zdanovas pa­vadino Trijų šimtų komitetu, labai sunku. Tikra yra tai, kad valdo pinigai, o svarbiausioji globalinės po­litikos vykdymo priemonė yra ži-niasklaida ir reklama. Taip pat tikra yra tai, kad vadinamoji „laisvoji" žiniasklaida yra globalinę politiką vykdančiųjų rankose. V. Zdanovas viską grindžia sąmokslo teorija. Buvęs disidentas V. Bukovskis pateikia visai priešingą sąmokslo vaizdą. Interviu Brussels joumal Bukovskis sakė, kad 1992 metais jam pavyko gauti slaptus sovietų dokumentus, kuriuose pateikti slapti 1985-1986 metų laikotarpio dokumentai. Maskva slapta tarėsi su kairiosiomis Europos partijomis, bendromis jėgomis siekdama Europos Sąjungą paversti Socialistine Sąjunga su socialistinėmis struktūromis ir vėliau integruoti į sovietų valstybę. Štai kodėl ES struktūros labai panašios į buvusias sovietų struktūras. (http:llwww. brusselsjoumal. com/no-de/865) Kaip matome, Bukovskio sąmokslo teorija teigia, kad Sovietų Sąjunga rengiasi sunaikinti ES. Dž. Kolemanas minėtoje knygoje Trijų šimtų komitetas teigia, jog Pasaulinė vyriausybė siekia, kad JAV gyventojų skaičius iki 2050 metų būtų sumažintas iki 100 milijonų. Priešingai nei Ždanovas, jis teigia, kad Sovietų Sąjunga buvo pakviesta dalyvauti pasaulio valdyme. Panašių sąmokslo teorijų yra daug. Sąmokslo teorijos yra populiarios, nes jos lengvai priimamos. Tam tikros jėgos jas netgi palaiko, nes tokias teorijas nesunku paneigti ir kartu diskredituoti jų skelbėjus, o svarbiausia - užmaskuoti tikrąją padėtį. Globalinė politika remiasi T. Maltuso teorija, teigiančia, kad gyventojų skaičius didėja greičiau nei vartojimo reikmenys. Vienas iš didžiausių globalinės politikos rūpesčių yra gyventojų skaičiaus mažinimas. Demografinė politika vykdoma V. Ždanovo minėtais metodais: alkoholiu, tabaku, narkotikais ir tvirkinimu (tradicinės šeimos griovimu, homoseksualizmo platinimu, feministinėmis nuotaikomis, lytinės orientacijos keitimu, tos pačios lyties santuokomis, sterilizacija ir t. t.). Rusiją galbūt daugiau paliečia alkoholis, tačiau visos tvirkinimo mados ateina iš Vakarų pasaulio, iš ten, kur gyvena „auksinis milijardas". Beveik visose Europos šalyse mažėja gyventojų skaičius. Daugėja (kol kas) tik JAV gyventojų, tačiau jų daugėja spalvotųjų (kurie vis dar gimdo vaikus) sąskaita. Naujausia tvirkinimo politikos pagimdyta mada yra childfree - tai žmonės, kurie paveikti žiniasklai-dos, nusprendžia negimdyti ir neauginti vaikų. Visas tvirkinimo politikos sukeltas madas įvardina, išbando ir jos padarinius pajunta tos šalys, kurias Ždanovas kaltina sąmokslo prieš kitas tautas organizavimu. Pagrindinis klausimas - ar mes turėsime savo nuomonę ir atsilaikysime prieš pasaulinės politikos inspiruojamas madas, kurios JAV ir ES šalyse yra įteisinamos įstatymais? Rusijai šiuo atžvilgiu yra lengviau, nes jai ES direktyvos nėra privalomos. O Lietuvai -jau privalomos... Supraskime, kad tie įstatymai mažina ir mažins gyventojų skaičių tų šalių, kurios juos priėmė ar priims. Galima manyti, kad Trijų šimtų komitetui, jeigu jis yra, nesvarbu, kokios tautybės žmonės išliks, svarbu, kad žmonių būtų mažiau arba bent nedaugėtų. Pateikiame keletą priimamų įstatymų, atspindinčių pasaulinę politiką, pavyzdžių. • Slaugės ir kitos sveikatos priežiūros darbuotojos privalo vengti terminų „mama" ir „tėtis". Tokį draudimą išleido Škotijos nacionalinės sveikatos tarnyba, nes tokie terminai gali įžeisti homoseksualų porų įsivaikintus vaikus. Taip pat direktyva draudžia terminus „vyras", „žmona" ir „santuoka", nes šie terminai išskiria lesbietes, gėjus ir biseksualus. Vietoj jų reikia vartoti „partneriai" ir „next of kin" (next of kin dažnai suprantamas kaip artimiausias kraujo giminaitis). • Kalifornijos gubernatorius Arnoldas Švarcenegeris pasirašė įstatymą, kuris privers visas mokyklas be jokių išimčių propaguoti homoseksualinį gyvenimo būdą. Įstatymą SB1441 parėmė lesbiečių aktyvistė Sen. Sheila Kuehl (D-San-ta Monica). Dar kitas įstatymas SB 1437 reikalauja, kad mokyklos vadovėliuose apie homoseksualumą, biseksualumą, transeksualumą ir transvestizmą būtų kalbama tik pozityviai. • San Francisko 9-os apskrities apeliacinis teismas nustatė, kad municipaliteto darbdaviai gali cenzūruoti terminus „natūrali šeima", „vedybos" ir „šeimos vertybės" kaip nepakančią kalbą (aš hate speech). Teisės už šeimą centras dėl tokio sprendimo kreipėsi į JAV Aukščiausiąjį Teismą. • Skirmantas Valiulis, žinomas kino, televizijos ir fotografijos kritikas, būti sukritikuotas nebijo. Įkūręs pirmąjį Lietuvoje erotikos muziejų, laisvų pažiūrų publicistas pasisako ir už pornografijos įteisinimą. Jo nuomone, žmonių pasirinkimo teisė neturi būti ribojama jokiu atveju. • Atstovų Rūmams pateiktas įstatymo projektas, pagal kurį seksualinių mažumų (homoseksualų) teisės įgaus išskirtinę federacinę apsaugą lyginant su religijos, rasės ir kt. teisėmis. Be kitų neigiamų dalykų, toks įstatymas pastūmės į žodžio ir religijos laisvės suvaržymus. Dėl to per pamokslus nebus galima užsiminti apie homoseksualinį elgesį iš neigiamos pusės, o to nepaisančios bažnyčios neteks mokesčių lengvatų. Pasaulinė politika nedaugina mūsų ydų, bet jas sumaniai išnaudoja. Blogis yra aktyvus ir jis organi-zuojasi. Jis tarsi piktžolės plinta greitai. Žmogaus ydos yra aukso kasyklos įvairiems verslininkams ir kontrabandininkams. Juodasis verslas atneša tokius pinigus, kad jų pakanka ir įstatymų leidėjams. Inter-neto svetainė Balsas.lt (2007-03-22) pranešė, kad vien tik pornografijos pramonės pajamos yra didesnės, nei „Microsoft", „Google", „Ama-zon", „eBay", „Yahoo", „Apple", „Netilk" ir „EarthLink" kartu paėmus. 2006 metais jos sudarė 97,06 mlrd. JAV dolerių. Reikia iš visų jėgų stengtis, kad įstatymai nebūtų palankūs juodajam verslui, reikia apsaugoti vaikus, tačiau pagrindinis priešas, su kuriuo reikia kovoti, yra mumyse. Nebus paklausos - pasiūla pati išnyks. Ar išliksime mes patys, ar išliks mūsų tauta, priklausys nuo mūsų asmeninių pastangų, kiek pajėgsime įveikti save, turint mintyje, kad išorinis priešas nesnaudžia ir sumaniai išnaudoja mūsų silpnybes. V Ždanovas pabrėžia asmeninių pastangų reikšmę. Ko gero, demokratinėje visuomenėje, kur deklaruojamos visokios laisvės, mūsų išlikimą (ar išnykimą) lems būtent jos. © 2008 „XXI amžius“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą