2014 m. gegužės 1 d., ketvirtadienis

Būkim Draugais, padėkim parazitams grįžti namo.

      
   Brangūs Darbo Žmonės, suprantu, kad šiuo metu gyvenat labai baisiu ir negailestingu laikotarpiu. Puikiai žinau, kaip esate žlugdomi ir psichologiškai terorizuojami Lietuvos Valstybę užvaldžiusių parazitų. Labai gerai žinau, kad esate skurdinami, naikinamas smulkus ir vidutinis verlas, bei verslo galimybės. Prarandamas pragyvenimo šaltinis ir darbo vietos. Todėl daugelis iš Jūsų turite problemų su pinigais, nes netenkatę verslo galimybių ir darbo vietų, turite problemų su bankais, nes sąmoningai valstybę užvaldžiusių parazitų dėka, praradote verslo galimybes ir darbo vietas.  Todėl daugeliui Jūsų( turiu omenyje tiek fizinius, tiek juridinius asmenis), tapo sunku vykdyti gudriai bankų smulkiu šriftu surašytų sutarčių įsipareigojimus.
     Labai gerai suprantu, apie bankų savivaldžiavimą ir vienašališkus jų išsidirbinėjimus ir reikalavimus iš Jūsų neįmanomų dalykų. Būtent jų sąmoningai keliama panika ir žlugdo verslą ir žmonių gyvenimus.
     Taip pat puikiai žinau, apie kaškokius tipo bankų talkinykus išieškančius iš jūsų skolas, nes bankai savivaldžiaudami nutraukinėja sutartis, arba sąmoningai vengdami jas pratesti.
    Žinau ir tai, kad jie psichologiškai jus terorizuoja ir gudriai čiulpia iš jūsų pinigus, neturėdami tam jokio teisinio pagrindo. Čiulpia labai gudriai, nors jūs geranoriškai atliekate įmokas, ką ir toliau būtumėt darę be jų pagalbos, jeigu bakas nebūtų savivaldžiaves ir bendradarbiaves ieškant abiems pusėms palankaus sprendimo.  Taigi, bakų talkinykai perima skolos išieškojimą, be jokių susitarimų su jumis ir be jokių teismo sprendimų, jūsų skolos visiškai nemažėja ir netgi auga, nes tie pinigų čiulpikai įsidrąsino ir nebejaučia jokių padorumo ribų. Jie skaičiuoja palūkanas ir netgi delspinigus, nors neturi jokios sutarties su Jumis ir jokio teismo sprendimo, o skola ne tik nemažėja bet ir auga. :)
      Taigi, jeigu turite finansinių problemų, bankai ir ale skolų išieškotojai paims iš jūsų dvigubai, delspinigius ir palūkanas ir dar paaugins jūsų skolą.  Žodžiu, atvirai vykdomas žmonių apiplėšinėjimas. Kuriam niekas netrukdo, nes niekam tai nerūpi išskyrus Jums patiems. Todėl tam turime uškirsti kelią mes patys. 
     Teisiniu būdu vykdomi skolų išieškojimai vyksta visiškai kita tvarka, pirmiausiai išieškomi pinigai dengia įsiskolinimą o tik tada, išieškomi delspinigai, jeigu tokius apskritai priteisia teismas. 
     Taigi, bankų sukurti ale skolų išieškotojai čiulpia iš žmonių pinigus ir nuolat terorizuoja psichologiškai, reikalaudami nedelsiant sugrąžinti dideles pinigų sumas, kas , jeigu nesate pinigų spausdintojas, yra visiškai  neimanoma.

    Tai akivaizdus turto prievartavimas prisidengus įvairiais pavadinimais ir pučiama migla apie viso to teisėtumą. Kitaip sakant turto prievartautojai legalizavosi ir vykdo atvirą susidorojimą su Žmonėmis. Daugialiui iš mūsų yra žinomi atvėjai, kai savivaldžiaujantys bankai, ale skolų išieškotojai ir netgi antstoliai, terorizuodami žmones ir reikalaudami neįmanomų dalykų priveda žmones ne tik prie beprotystės, bet ir prie savižudybių.
    Savaime suprantama, kad silpnesni ir mažai gyvenimo užgrūdinti žmonės, nuo atviro psichologinio teroro praranda sveiką protą ir palieką gyvenimą privesti prie savižudybės. 
     Suprantu, kad žmonėms iškyla begalo sudėtingų situacijų, bet pasistenkite nepalūšti, bet kovokite už save ir viešinkite savo istorijas, kurios padės kitiems išgyventi tai, ką išgyvenate Jūs. Tik bendrom jėgom, mes sugebėsime išgyventi sudėtingą laikotarpį iki taip tariamo mirties taško, po kurio gyvenimas pradės tvarkytis. 
    Šiuo metu vyksta neišvengiami procesai, kaip mes Žemės gyventojai privalome apsivalyti nuo mus apskretusio moralinio brudo.
    Žemei reikalingi kūrėjai, kurie dirba realiai, kuria produkciją ir atlieka paslaugas, kurios vysto žmonijos raidą ir yra ne tik labai naudingi Žmonijai bet ir Žemei.
    Dabar pagalvokite, kokią naudą daro Žemei ir Žmonijai tie, kurie dabar su Jumis bando susidoroti?

    Galima pagalvoti ir apie tuos, kurie planetoje Žemė, kursto nesantaiką ir sukuria karinę padėtį ir žudo taikius ir beginklius žmones? 
   Pabandykite suprasti, ar jie reikalingi Žemei ir Žmonijai? Taigi tie, kurie sukelia karus, žudo taikius žmones ir tie, kurie terorizuoja žmones psichologiškai, čiulpia iš žmonių pinigus ir juos niekina, yra nereikalingi ne tik Žmonijai, bet ir Žemei.

    Žemei reikalingi kūrėjai, kurie kuria, pošia ir saugo Žemę ir gamtą, tame tarpe ir Žmoniją. 
Kaip jūs manote, kodėl dabar vis ryškėja ir atsiveria tie, kas bando susidoroti su Žmonija?  

     Ogi vyksta natūrali atranka, Brangūs Darbo Žmonės, Jūs visada būsite reikalingi.

     O tie, kurie siekia naudos tik sau, pamiršdami, kad esame tos pačios žemės gyventojai ir jūsų nebelaikydami žmonėms ir kasdami duobę kitiems, patys save nuteisė pražūčiai.
     Tokių planeta Žemė atsikratys, vos tik jie visi išplauks į paviršių ir demaskuosis, kas šiuo metu aktyviai ir  vyksta.
     Sakoma Draugą pažinsime nelaimėje, būtent dabar ir gyvename tos nelaimės būsenoje, kai privalome pažinti, kas yra Draugai ir kūrėjai, o kas yra  didžiausi Žmonijos priešai, griovėjai, naikintojai ir žudikai. 
Taigi metas būti su tais, kuriems save priskiriat, todėl mūsų pareiga kalbėtis bendrauti ir padėti mus apspitusiems parazitams demaskuotis, o tada ir nuleisime vandenį su visom Žemės fekalijom į Didingos Visatos kanalizaciją.  
    Būkim Draugais, padėkim parazitams
 grįžti namo. 
  Niekada nepraraskite vilties, nėra gyvenime padėties, be išeities, kol esame gyvi. Taigi saugokite save ir likite gyvi, kad ir kaip parazitaves Visatos brudas, Jus bandys privesti prie savižudybės. Mylėkit save ir branginkite savo gyvenimą, kovokite su problemomis ir nepalikite jų pasitraukdami iš gyvenimo ir padarydami dar daugiau problemų savo artimiesiems. GYVENKIM GYVENKIM GYVENKIM. ;) 

  Kviečiu visus turinčius mano išvardintų problemų kiptis rankomis ir bendrom jėgom kovoti už savo teisę gyventi. Jėga slypi vienybėje. ;)

  Vilmantas Povilaitis
  2014-05-01
  www.vilmantinas.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą