2012 m. spalio 17 d., trečiadienis

KIEKVIENAS ESAME VIENODAI SVARBŪS IR MŪSŲ PROBLEMOS TAIP PAT. TAD SPRESKIME JAS KARTU.Lietuvoje yra begalė problemų ir visos jos yra svarbios. Bet kai kurių žmonių  problemos iškeliamos aukščiau kitų ir apie jas rodo televizija bei kitos žiniasklaidos priemonės. Tuo tarpu kitų Žmonių problemos yra slepiamos ir nerodomos plačiai visuomenei. Todėl  žiniasklaidos dėka, kai kurie atsiranda  Pasaulio dėmesio centre ir patys svarbiausi, nebematydami kitų problemų. Arba apgalvotai jas slėpdami. Pastaruoju metu, labai dažnai kalbama,  apie uždraustas TV laidas ir man kyla klausimas. Kas ir kodėl tai daro ir kodėl tų draudimų yra paisoma? Manau turėtumėme paanalizuoti ir tai, užuot galvodami, tik apie uždraustos laidos turinį. Būtina atsakyti ir į tai, kas ir kodėl tai uždraudė. Mano nuomonę tai daroma tik todėl, kad labiau atkreipti Žmonių dėmesį ir sssukelti daugiau Jiems emcijų, kurios temdo ne tik akis bet ir protą.
Niekada nesivaikiau populerumo ar madų ir netapau dėl to, kad būčiau madingu, nei žydru nei vaivorykštiniu, kas pastaruoju metu labai madinga. Manau, kad į visą tai kas vyksta tiek Lietuvoje, tiek Pasaulyje reiktų pažvelkti plačiau ir be karštų emocijų ir aklų isitikinimų. O gal būt tai tikrai yra blefas, sukurtas atkreipti Žmonių dėmesiui, kad Jie nematytų tikrų Valstybės ir Pasaulio problemų, kad ir toliau Juos vestų į vergovinę globalistų santvarką? (Tiems kas nežino kas yra GLOBALISTAI, būtina tai išsiaiškinti).  Būtų visiškai gerai paanalizuoti, kas slypi už viso šito ir šaltu protu viską įvertinti, paliekant emocijas ir aklus isitikinimus. Neviskas yra auksas, kas spindi auksu. Nevisos problemos yra tikros, kitos yra sukurtos tam, kad paslėpti tikrasias. Kai yra taikomi dvigubi standartai ir vieni kovojantys yra daromi labai svarbiais, o kiti net blokuojami, trinami, kritikuojami, juodinami ir šmeižiami. Begalo yra keista ir neaišku, kodėl tai daroma? Manau jeigu kovotojai UŽ TIESĄ IR TEISINGUMĄ yra tikri, o ne slaptūjų tarnybų spektaklio aktoriai, dvigubų standartų netaikytų, o būtų vieningi ir gerbtų ir kitus nuo Lietuvos "teisėsaugos" nukentėjusius Žmones, kovojančius su neteisybe ir teisine pornografija, o ne Juos diskriminuotu, juodintu ir kritikuotu, trintų jų pasisakymus ir net blokuotų. Kam to reikia? Jeigu esi kovojantis UŽ TIESĄ IR TEISINGUMĄ, elgiesi dorai ir teisingai ir neužčiaupi, kitų žmonių nuomonės ir pasisakymų. Nes tai nedora ir neteisinga.  Taip pat norėčiau Jums priminti, kad visos žiniasklaidos priemonės dirba tiems kas nori įvesti "NAUJĄ PASAULIO TVARKĄ" (Tiems kas nežino kas yra NAUJOJI PASAULIO TVARKA , būtina tai išsiaiškinti). kuri yra ne kas kitas, kaip PASAULINĖ VERGOVĖ. Būtent dėl šios priežaties, kiti su neteisybę kovojantys Žmonės yra slepiami ir juodinami, nes jie yra it rakštis sėdynėje, pasaulį pavergti sumaniusiems veikėjams. Kurie nori išlaikyti valdžią ir į Valstybės valdymą pastatyti savus atstovus, nes kitaip žlugs jų planai. Pasaulinės OKUPACIJOS  misiją vygdantys veikėjai tarnauja ne Žmonėms, ne Tautoms, bet Juos pavergti sumaniusiems veikėjams. Todėl paprasti, dori ir teisingi Žmonės yra neprileidžiami, prie Valstybės valdymo. Jie daro viską, kad apjuodintų, Dorus ir Teisingus Žmones, kabindami makaronus lengvatykiams Žmonėms kuriems net neidomu, išiaiškinti ar tai kas yra sakoma yra TIESA.  Ir ten pastatomi , tik   GLOBALISTŲ planų vygdymui paklusnūs silpnavaliai arba savimylos, kuriems nerūpi niekas, apart savo asmeninės gerovės. Atsiribokite nuo emocijų ir aklų įsitikinimų ir pasidomėkite tokiais dalykais, kas vadinama: NAUJOJI PASAULIO TVARKA, MASONAI, KOMITETAS 300, GLOBALISTAI ir atverkite savo akis TIESAI , kuri padės susivokti, kodėl ir dėl ko visa tai vyksta. Taip pat įvertinkite ir tai, kad televizija MASONUS, (Tiems kas nežino kas yra MASONAI , būtina tai išsiaiškinti)  bando parodyti pozityviai. KODĖL?
 Lietuvai reikalinga vienybė, bet silpniau mastantys Žmonės, labai lengvai pasiduoda slaptų tarnybų įtakai ir nesuvokdami, kad reikia būti komanda, pradeda apkalbų turgų, visiškai nepagrystai juodindami ir kritikuodami, dorus ir teisingus Žmones. Kuriuos, PASAULINEI VALDŽIAI dirbančios slaptos tarnybos, psichotroninio montažo būdu, pateikia  negatyviai.(Tiems kas nežino kas yra PSICHOTRONINIS MONTAŽAS , būtina tai išsiaiškinti). Žmonės vietoi to kad išsiaiškintų ar tai yra tiesa ir tai kas yra sakoma yra pagrysta, pradeda apkalbas ir patys nesuvokdami atstovauja, tiems, kas juos ir naikina  o tuo tarpu slaptos tarnybos džiaugiasi savo darbo rezultatais. Todėl nebūkite naivūs ir lengvai blaškomi vėjo, mąstykit, protaukit ir analizuokite, tik tada rasite tikrą tiesą. Išsigimėliams tarnaujančios slaptos tarnybos žino, kad Žmonių vienybė yra didžiulė jėga, galinti nugalėti jų nedorėlius užsakovus. Žmonės būkite budrūs, nes nedorėliai juodins kiekvieną, kuris kels jiems didžiausią grėsmę.Todėl pasikartosiu: Mąstykit, Protaukit, Galvokit, Analizuokit ir žinoma kalbėkit, bet neužsiiminėkit nepagrystais apkalbų procesais, įtakojami tam tikrų asmenų, kurių tiklas apjuodinti tikruosius kovotojus su neteisybe ir PASAULINE VERGOVINE SANTVARKA kuri vadinama NAUJA PASAULIO TVARKA, nes jie jus pražudys.

 KIEKVIENAS ESAME VIENODAI SVARBŪS IR MŪSŲ  PROBLEMOS TAIP PAT. TAD SPRESKIME JAS KARTU. Bet neikime kartu su tais kurie slepia TIESĄ ir apakine Jus gerai pichologiškai paruoštomis pasakomis ir juodindami kitus, su neteisybę kovojančius ŽMONES  kurie yra slepiami, juodinami ir naikinami visais įmanomais būdais pasitelkiant PSICHOTRONINĮ MONTAŽĄ 
 Tiems kuriems nerūpi kiti ir kitų Žmonių problemos ir Jų nuomonė, SEIME ne vieta. Valtybę turi valdyti Žmonės, kuriems visų Žmonių problemos yra vienodai svarbios. Jeigu jiems nerūpi kitų Žmonių problemos, kas jiems rūpi ir kodėl?   Nebeleiskime slaptoms tarnyboms ir vėl mus apsukti aplink pirštą ir nebeleiskime, ten patekti SLAPTŲ TARNYBŲ IŠRINKTUOSIUS. Mętas Lietuvą sugražinti į TAUTOS rankas, nutraukiant visas sasajas su MASONŲ - GLOBALISTŲ išrinktaisiais
Valtybes privalo valdyti TAUTOS o ne gudrių tipų, tiesenčių kelius į PASAULINĘ VERGOVINĘ SANTVARKĄ kuri yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ ŽMONIJĄ

 http://www.vilmantinas.eu/2012/03/psichotroninio-montazo-sistemos.html

Šioje svetainėje yra ir daugiau straipsnių, kurie atvers plačiau Jūsų pasaulėžiūrą
 http://www.vilmantinas.eu

Taip pat rekomenduoju pasižvalgyti ir po šią svetainę:
http://www.atoveiksmis.lt/

Vilmantas Povilaitis  facebook:   http://www.facebook.com/vilmantas.povilaitis?ref=tn_tnmn    

Vilmantas Povilaitis  facebook: http://www.facebook.com/pages/Vilmantas-Povilaitis/406283689387847

Vilmantas Povilaitis Reitinguojam.lt :  http://www.reitinguojam.lt/Vilmantas-Povilaitis-Politikas-Šiauliai-2011-04-29


Vilmantas Povilaitis 
2012.10.17
www.vilmantinas.eu

NORINT TEISINGAI IR GERAI SUPRASTI ŠĮ STRAIPSNĮ BŪTINA IŠSIAIŠKINTI ŠIŲ ŽODŽIŲ REIKŠMĘ
  MASONAI
 GLOBALISTAI
 KOMITETAS 300
 NAUJOJI PASAULIO TVARKA
PSICHOTRONINIS MONTAŽAS

Šis Video skirtas Anglū kalbą suprantantiems Žmonėms, bet Gerbiamas Edvardas Kuzavinis yra išvertes tai ir į Lietuvių kalbą, tad galite pasižiūrėti ir Lietuviškai : http://www.atoveiksmis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=105:endgame&catid=38:videolt&Itemid=57 
                                                        Šis tas apie MASONUS:
  O gal vis tik šitaip? 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą