2012 m. spalio 8 d., pirmadienis

2012. Vieningos Lietuvos rinkimų programa. Sugrąžinkime Lietuvą, Lietuvių TAUTAI.

     
                                  2012 m. rugsėjis 30  spalio 07 d
Vieningos Lietuvos, strategija gelbėjant Valstybę nuo pražūties.
    Darbų eiliškumas ir apibudinimas.

      1. TAUTA balsuodama palaiko ir sutinka su čia išvardintomis sąlygomis ir pritaria šiems darbams, kurie bus vygdomi pagal Lietuvos Valstybės Šeimininkų tai yra TAUTOS valią. Rinkimų tvarka ir būdas:  Nebešokime pagal Lietuvą apgaulės būdu užvaldžiusios išsigimusios sistemos taisykles. Šokant pagal sistemos taisykles, teigiamų permainų nebus ir apie tai net svajoti nereikia. Tad atsipeikėkit ir rinkimuose išbraukot visus ir per visą rinkimų biuliotenį parašot BALSUOJU UŽ VILMANTĄ POVILAITĮ ir UŽ VIENINGĄ LIETUVĄ. Sistemos nustatytos taisyklės galioja tik pačiai sistemai. Valstybės tikrieji Šeimininkai yra Lietuvių TAUTA, kuri šiems rinkimams naudos savo, o ne sistemos nustatytas taisykles. Atėjo metas pokyčiams ir nutraukti išsigimusios sistemos šaknis. Tą ir padarysime. Tai vienintelis kelias nutraukti šaknis blogiui ir neteisybei Lietuvoje.
Visi asmenys esantys saraše, gali laisvai rinktis ar būti šioje komandoje ir vygdyti šią surašytą programą, ar nesutikti su ja ir atsisakyti savo dalyvavimo šioje komandoje, taip užleidžiant vietą kitiems, kurie pritars ir vygdys šią programą.  

1.Panaikinti Lietuvos Konstitucinį Teismą  ir atleidžemiems teisėjams išmokėti mėnesinio atlyginimo dydžio kompensacija. Jiems nepavykus gauti darbo mokėti minimalaus pragyvenimo lygio kompensaciją , jeigu Jie užsiregistruos darbo biržoje.

2.Seimo nariams netekusiems darbo kitai kadensijai išmokėti tik vieno mėnesio     išeitines pašalpas. Jiems nepavykus gauti darbo mokėti minimalaus pragyvenimo lygio kompensaciją , jeigu Jie užsiregistruos darbo biržoje.

3.Bedarbio pašalpą turi būti skiriama, ne no to, kiek žmogus gavo atlyginimo iki atleidimo, bet  koks yra pragyvenimumo minimumas. Taip pat, toks prinsipas turėtų būti taikomas ir tiems, kurie gauna ligos pašalpą (jeigu sergama ne daugiau kaip vieną mėnesį)  Sergant ilgiau nei mėnesį ligoniui turi būti suteikiamas laikinas invalidumas ir pašalpa jau mokama no to, kiek žmogus gaudavo atlyginimo. To neturėtų liesti su nieštumu, gimdymu ir vaiko auginimu susėjusių pašalpų. Šiose vietose palikti senają tvarką , bent jau kuriam laikui.

4.Naujajame Lietuvos Seime, bus 71 Seimo narys. Iš kurių 15 bus ministrais.

5.Naujieji  VIENINGOS LIETUVOS SEIMO nariai, negalės nuomotis transporto priemonių. Bus paskelbtas konkursas ir Seimo nariams bus automobiliai nupirkti pasirinkus patį geriausią ir finansiškai prieinamiausią variantą. Ministrų kabinetas bus aprūpintas S klasės automobiliais, Seimo nariai bus aprūpinti mini ekonomiškos klasės automobiliais, visos transporto priemonės bus pažymėtos Seimo logotipais ir privalės turėti užrašytą  mašinos valdytojo Seimo nario vardą ir pavardę. Visos mašinos pasibaigus Seimo kadensijai bus parduodamos viešo aukciono būdu ir gauti pinigai sugrąžinti į Valstybės biudžetą..

6.Visiškai nutraukti finansavimą partijoms ir jų veiklai iš valstybės biudžeto ir neskirti jokioms politimėms partijoms ir jėgoms, jokių lėšų iš Valstybės biudžeto.  

2.Vieningos Lietuvos Seimo narių ir ministrų darbo užmokestis ir kancelerinės išlaidos.  
1.      Visiems Seimo nariams, bus mokamas vienodas darbo užmokestis po 10000Litų į rankas ir 2000 kanselerijos išlaidoms.
2.      Visiems  ministrams, bus mokamas vienodas darbo užmokestis pi 15000 Litų į rankas ir 2500 kanselerijos išlaidoms. 
3.      Kiekvienas Seimo narys ir ministras gali būti remiamas paskiriant jam  2 procentus nuo savo darbo užmokesčio ( šis straipsnis bus tobulinamas ir žmonės galės paremti savo mėgiamus kandidatus, kurie dirbs TAUTAI ir atstovaus Jūsų interesąms. )


3.Pirmieji ir patys svarbiausi darbai Lietuvos EKONOMIKOS renimavimui.

  
1.      Santykių su kaimyninėmis Valstybėmis  atstatymas ir gerinimas, ieškant galimybių praplėsti Lietuvos verslo produkcijos erdvę eksportui , į kitas Valstybes.
      šiuo metu Lietuvai nereikia ieškoti iš kur skolintis, reikia ieškoti galimybių kaip      užsidirbti)
2.      Peržiūrėti ir gerai išanalizuoti mokesčių sistemą ir ją koreguoti, mažinant mokesčius, kas mažintų kainą ir skatintų didesnį vartojimą o tuo pačiu padidintu ir poreikį. Tai PVM ir akcizo mokesčių korekcija. Taip pat peržiūrėti darbdavių sodrod mokestį ir jį palaipsniui mažinti. Mokesčiai turi būti mokami nuo pelno, o ne iš idėjos.
3.      Smulkaus ir  vidutinio verslo gelbėjimas ir skatinimas. Tam tikslui taip pat būtina gerai išsiaiškinant dabartinę mokesčių sistemą ir pradėti  taikyti progresyvinius mokesčius.  Didinant pelno bei pajamų  mokestį tiems, kas turi didesnį pelną.
1.      Pajemų mokestis nuo mėnesinio atlyginimo, iki 2000 litų turėtų būti 15% Nuo 2001 litų iki 5000 litų 20%   nuo 5001 litų iki 7000 litų 25% . Nuo 7001 litų iki 9000 litų 30%. Nuo 9001 litų iki  10000 litų  ir daugiau 35 %.
2.      Pelno mokestis, jei pelnas per metus  iki  24 000 litų taikomas 15% tarifas. Nuo 24 001 litų iki 60 000 litų taikomas 20% tarifas. Nuo 60 001 litų iki 84 000 litų taikomas 25% tarifas. Nuo 84 001 iki 108 000 lit taikomas 30% tarifas. Nuo 108001 iki 12000 ir daugiau, takomas 35% tarifas.

  4.Sutramdyti bankų ir teisėsaugos savivalę ir jų vygdomą psichologinį susidorojimą su žmonėmis, kurie pakliuvo į finansinius sunkumus. Taip pat suteikti daugiau galimybių antstoliams, išieškant skolas iš piktybinių skolininkų, kurie skolų negražina ne todėl, kad negali, bet todėl, kad samoningai vengia tai daryti.

 Tai labai aktuali ir rimta problema, kurios dėka kai kurie žmonės neatlaikę didelio psichologinio spaudimo pasitraukė iš savo gyvenimo. Todėl šią problemą būtina kuo skubiau išspresti. Kadangi esu su šia problema susipažinęs pakankamai iš arti suprantu ir žmones, kurie papuolė į tokį gerai organizuotą susidorojimą.
 Bankai ir palankūs bankams teisiniai sprendimai negali būti kabinami vien tik ant į finansinius sunkumus pakliuvusių žmonių. Nes tai yra didelė Valstybės problema, todėl ji turi būti sprendžiama civilizuotai, paskirstant atsakomybę tiek bankams, tiek isipareigojimų nepajėgiantiems vygdyti žmonėms. Kurie isipareigojimų negali vygdyti ne dėl to, kad nenori jų vygdyti, bet dėl to, kad jų vygdyti neimanomą pagal susidariusę padėtį.
Bankai negali reikalauti iš savo skolininkų to, kas yra neimanoma, todėl jie privalo vienodai prisiimti atsakomybę ir ieškoti abiems pusėms palankaus sprendimo, o ne dar labiau žlugdyti ir taip į bėdą patekusį žmogų.  1. Neleisti bankams savivaliauti ir paskirti komisiją, kiekvienam skundžiamąm atvėjui ir nuodugniai jį ištirti. Jeigu išsiaiškinama, kad į finansinius sunkumus patekusiam žmogui buvo keliamos neimanomos vygdyti salygos, bankui dedama 10000 litų bauda, kurios dalis 5000, atitenka į Valstybės biudžeta ir kiti 5000, atitenka žmogui, kuris nukentėjo nuo banko vygdomo psichologinio spaudimo.
Jeigu bankas tokioi situacijoje atsiduria antrą kartą bauda turėtų būti 20000 litų iš kurių 15000 atitenka į Valstybės biudžeta ir 5000 į nukentėjusio žmogaus saskaitą, trečią kartą 30000litų iš kurių 25000į valstybės biudžetą 5000 nukentėjusiam žmogui.  ir taip toliau....  
                
2.Jokia antstolių kontora, negali vygdyti išieškojimo iš žmonių, kurie negali sugražinti skolos, ne dėl to kad jos grąžinti nenori, bet dėl to, kad susidarius aplinkybėms, jis to padaryti negali. Tokiems žmonėms turima padėti atsistoti ant 
  1. kojų o ne juos žlugdyti vygdant psichologinį spaudimą. Kuris yra ne kas kita, kaip psichologinis susidorojimas.

  1. Niekas negali areštuoti o juo labiau iškraustyti žmonių iš Jų vienintėlių gyvenamų patalpų. Turintys skolas privalo mokėti tiek, kiek leidžia jų galimybės ir mokėjimas gali testis tol, kol bus išmokėta skola, apribojant galimybę parduoti turimą gyvenamą plotą. Teisę išmokėti skolą pereina skolininko vaikams, jeigu skolininkas nesugebėjo skolos išmokėti pats. Palikuonims atsisakius teisės į tą nekilnojamą turtą, turtas atitenka bankui ar kitam kreditoriui ir tik tada, bankas gali jį parduoti, nuomoti ar dar kitaip juo manipuliuoti.


  1. Išieškojimas negali būti vygdomas ir iš tų, kurie turi mažas pajemas, kurios nesiekia 1000 litų. Mažas pajemas turintys žmonės, skolas turi gražinti taip, kaip jiems tai yra įmanoma, skiriant  daugiau mažiau pinigų į kreditoriaus saskaita, pagal savo galimybes.

  1. Antstoliams suteikti daugiau teisių vygdant skolos išieškojimus iš  piktybinių skolininkų, kurie specialiai savo vardu neturi jokio turto, bet spindi prabangoje ir juokiasi iš tų, kuriems yra skolingi, net dalinai negražindami skolų. Prieš tokius piktybinius skolininkus ir turi naudojamos antstolių pastangos. Antstoliams bendradarbiaujant su kelių policija areštuoti piktybinių skolininkų vairuojamas transporto priemones,  sustabdžius pirmą ir antrą kartą  mašiną paimti į saugojimo aikštelę ir jeigu ją atsiims žmogus, kuriuo vardu ji registruota  ispėti jį, kad automobilis bus konfiskuotas, jeigu ir toliau jį vairuos asmuo, kuris yra piktybinis skolininkas. Transporto priemonės prie kurių vairo piktybinis skolininkas yra aptinkamas  trečią kartą yra konfiskuojama ir vygdanti išieškojima antstolių kontora, parduodama šia transporto priemonę viešo aukcijono būdu. Kadangi piktybinis skolininkas transporto priemonę vairuoja nuolat, todėl greičiausiai ji priklauso ją vairuojančiam asmeniui. Konfiskuotos transporto  priemonės šeimininkui, nurodytam ant transporto priemonės registracijos dokumentų, suteikiama teisė paduoti į teismą transporto priemonę praradusį asmenį iš kurio ta transporto priemonė buvo konfiskuota ir prisiteisti turtinę ir neturtinę konpensaciją, dėl prarasto turto ir nemalonumų susyjusiu su šia problema.

  1.  Kadangi piktybiniai skolininkai dažniausiai turi nuolatinę gyvenamą vietą išieškojimas gali būti vygdomas ir konfiskuojant turtą esantį  piktybinio skolininko nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, jeigu piktybinis skolininkas ten gyvena tris ir daugiau metų, paliekant turto savininkui galimybę paduoti piktybinį skolininką į teismą ir prisiteisti  turtinę ir neturtinę kompensaciją , dėl su šiuo įvykių patirtų praradimų ir išgyvenimų. Konfiskuotas turtas turi būti parduodamas viešo aukcijono būdu, išieškojimą vygdančios antstolių kontoros.

5.Socialinės neligybės mažinimas ir skatinimas didinti darbo užmokestį mažiausias pajamas turintiems žmonėms.
Socialinė neligybė taip pat yra venu didžiausių valstybės problemų, todėl ji turi būti sprendžiama nedelsiant.
1.      Kiekviena įstaiga ar įmonė turi mažinti socialinę neligybę. Todėl tam siūlau išeitį.      Kiekvienoje įstaigoje ar įmonėje didžiausias atlyginimas negali viršyti daugiau kaip 3 kartus mažiausiai gaunančio žmogaus darbo užmokesčio. Pavyzdžiui: Mažiausias darbuotojo užmokestis yra 1000 litų, didžiausias gali būti ne daugiau kaip 3000. Mažiausias darbo užmokestis 3000. didžiausias 9000.
2.      Šis modelis taikomas visoms tiek valstybinėms tiek privačioms įstaigoms. Tai netaikytina Prezidentūrai, Vyriausybei, Seimui, Teisėsaugos organams, Kariuomenei , Policijai.

6. Visi gerai žinome, kad turime didelę problemą su Lietuvos teisėsauga, tai taip pat labai opi Lietuvos Valstybės problema, kurią nedelsiant reikia spresti. Iki gyvo kaulo įgriso klausytis, kad Lietuvoje teisingumą vygdo tik teismai, kai tuo tarpu, beveik  visi gerai žinome, kad Lietuvos teisėsauga, labai dažnai prasilenkia ne tik su teisingumu, bet apskritai su logika. Asmeniškai aš esu gerai susipažines su šia problema, todėl turiu ir tos problemos sprendimo būdų.

1.      Sudaryti komisija ir nuodugniai išanalizuoti kiekvieną gautą žmonių nusiskundimą ir išsiaiškinus, kad skundas yra pagrystas ir atrasta prasilenkimų su teisingumu ir logika, tokius sprendimus priėmusiems teisėjams skirti pinigines baudas. Pirmą kartą dėl teisėjo ar kelių teisėjų aplaidumo, neteisingus sprendimus priėmusiems teisėjams atlyginti dėl Jų netinkamų sprendimų, nukentėjusiems žmonėms  susidariusius nuostolius , atlyginti  turtinę ir neturtinę žalą. Bei paskirti baudą,  10000 litų ( jeigu teisėjai buvo keli ir daugiau, tai kiekvienam po 10000 litų) į Valstybės biudžetą.
2.      Antrą kartą dėl teisėjo ar kelių teisėjų aplaidumo, neteisingus sprendimus priėmusiems teisėjams atlyginti dėl Jų netinkamų sprendimų, nukentėjusiems žmonėms  susidariusius nuostolius , atlyginti  turtinę ir neturtinę žalą. Bei paskirti baudą,  20000litų( jeigu teisėjai buvo keli ir daugiau, tai kiekvienam po 20000litų)į Valstybės biudžetą.
3.      Trečią kartą dėl teisėjo ar kelių teisėjų aplaidumo, neteisingus sprendimus priėmusiems teisėjams atlyginti dėl Jų netinkamų sprendimų, nukentėjusiems žmonėms  susidariusius nuostolius , atlyginti  turtinę ir neturtinę žalą. Bei paskirti baudą,  30000litų( jeigu teisėjai buvo keli ir daugiau, tai kiekvienam po 30000litų) į Valstybės biudžetą ir siūlymas Lietuvos Respublikos Prezidentui atleisti susikompromitavusius teisėjus iš darbo, be teisės dirbti su teisėsauga susyjusį darbą atimant teisę užsiimti privačia teisine veikla.
4.      Tos pačios priemonės bus taikomos ir kitiems teisėsaugos pareigūnams ir tarnautojams, kurie bus išaiškinti pagal žmonių peteiktus skundus. Tai prokurorams, advokatams, policininkams ir kitiems teisėsaugos pareigūnams, antstoliams.
5.      Panaikiname senaties terminus visiems įvygdytiems nusikaltimams ir visiems padariusiems nusikaltimus taikyti atsakomybę, nežiūrint to, kiek metų praėjo, nuo nusikaltimo įvygdymo dienos. Kiekvienas nusikaltėlis privalo atsakyti už savo įvygdytą nusikaltimą ir atlyginti nusikaltimu padarytą žalą tiek fiziniams asmenims, tiek jūridiniams asmenims, tiek ir pačiai Valstybei. Visi, kurie prisidėjo, prie Lietuvos turto išvaistymo ir Lietuvos valstybės praskolinimo,  privalo atsakyti už padarytus nusikaltimus prieš Lietuvių Tautą.

7.Dėl žemės pardavimo užsieniečiams.
Mūsų protėviai ne tam praliejo savo kraują, kad mes laisva valia už beverčius pinigus atiduotumėme savo protėvių krauju nulaistytą  Lietuvos Žemę užsieniečiams. Todėl Lietuvių TAUTA
Neparduos žemės kitų Valstybių piliečiams.
  1. Lietuvos Valstybės teritorijos žemė nebus parduodama kitų Vlalstybių piliečiams.
Kiekvienas seimo narys prisiekdamas priesaika sako, kad gins Lietuvos Žemių Vientisumą, todėl tai daryti privalo, todėl jokios kalbos apie žemės pardavimą užsieniečiams, net būti negali.


8.Dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarymo ir naujos Atominės elektrinės statymo. Lietuva privalo atsisakyti atominės energetikos šaltinių ir vystyti atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą ir statybą.

1.  Neuždaryti senosios Ignalinos atominės elektrinės ir  dėti visas pastangas plečiantir statant atsinaujinančios energetikos šaltinius, bei vystyti gamybą, reikalingų įrengimų, kurie reikalingi atsinaujinančių energijos šaltinių statybai. Išvysčius pakankamai  atsinaujinančius energijos šaltinius, uždaryti Ignalinos atominę elektrinę.

9. Dėl kai kurių taisyklių ir normų.
    1. Leisti Lietuvoje registruoti transporto priemones kurių vairas yra irengtas dešinėje pusėje. Tokios transporto priemonės šeimininkas privalo sumokėti 100 litų vienkartinį mokestį į Valstybinę mokesčių inspekciją. Draudimo bendrovės drausdamos tokią  transporto priemonę, taiko 200 litų metams didesnę draudimo įmoką, kurios 50% atitenka Valstybinei mokesčių inspekcijai.
    2. Leisti transporto priemonių savininkams ir valdytojams tamsinti automobilių stiklus, gavus  tam leidimą. Leidimas būtų išduodamas atliekant transporto priemonės Valstybinę techninę apžiūrą. Leidimo kaina metams 100 litų, pervedant į Valstybinę mokesčių inspekciją. Leidimas gali būti išduodamas tik tiems asmenims, kurie neturi teistumo ir nėra bausti už važinėjima motorinėmis transporto priemonėmis  neblaiviems. Pateikiant tai įrodančius dokumentus iš policijos, Valstybinei techninei apžiūrai.  Draudimo bendrovės drausdamos tokią  transporto priemonę, taiko 100 litų


        
metams didesnę draudimo įmoką, kurios 50% atitenka Valstybinei mokesčių inspekcijai.
  3. Krovininio transporto priemonių aukščio apribojimo pataisos. Krovininių transporto priemonių aukštis iki dabar buvo  4 metrai (4,10).  Transporto priemonės valdytojas norintis turėti didenį aukščio limitą, turi gauti tam leidimą, kuris išduodamas šia tvarka. Aukščio limitui iki 5 metrų išduodamas leidimas atliekant Valstybinę techninę apžiūrą ir metams už šį leidimą sumokant šia tvarka: iki 4,5 metro 250 litų. Nuo 4,5 iki 5 metrų 350 litų į Valstybinę mokesčių inspekciją.
.  Draudimo bendrovės drausdamos tokią  transporto priemonę, taiko 100 litų metams didesnę draudimo įmoką, kurios 50% atitenka Valstybinei mokesčių inspekcijai.
    Aukštesniom nei 5 metrai transporto priemonėm paliekama ta pati tvarka, kokia buvo   iki šiol.
    4. Leisti naudoti transporto priemonėm papildomus švieos įrengimus, kurie netrugdytų, kirtų transporto priemonių vairuotojams ir jų neklaidintų. Leisti naudoti neoninį transporto priemonių dugno apšvietimą. Paliekant draudimą naudoti  tokius šviesos prietaisus, kurie būtų panašūs į policijos, greitosios pagalbos, gaisrinės tarnybos.  
     
  10. Dėl kelių policijos baudų ir jų paskirties. Daugelis žmonių kaltina kelių policijos pareigūnus dėl kyšių imimo. Todėl tam reškiniui nutraukti parinkau būdą.
   1. Kelių policijos paskirta kelių eismo pažeidėjui paskirstoma taip: Kelių Policijos pareigūnas sulaikęs pažeidėją ir jam paskyręs piniginę baudą, gauna piniginę premiją 50% paskirtos baudos dydžio. Jeigu pažeidėją sulaiko keli pareigūnai, premija paskirima abiems ar daugiau pereigūnų ligiomis dalimis. Tai užkirs kelią kyšininkavimui ir paskatins policijos pareigūnus dirbti sažiningai ir teisingai. Tai abipusė nauda tiek Valstybei tiek Policijos pareigūnams. Daugelis iš mūsų žino, kad baudą kai kurie pareigūnai dalinasi per pus su pažeidėju, šiuo atvėju, bus tai, kad Valstybė atsilygins gerai dirbančiam pareigūnui pinigine premija ir Jį paskatins dar geriau atlikti savo tiesiogines pareigas.


11.Dėl pragyvenimo minimumo, senaties ir invalidumo pensijų, bei socialinių išmokų didinimo. Kadangi Lietuvos Valstybė, dėl dvidešimts du metus Ją valdančių parsidavėlių kurie parsidavė  pinigus spausdinantiems globalistams ir pagal jų pateiktą planą išvaistė Valstybės turtą bei Ją praskolino. Šiuo metu žadėti didinti mano išvardintas išmokas yra ne tik neimanoma, bet ir pražūtinga. Pirmiausiai turime sustabdyti Valstybės skandinimą skolose ir išbristi iš parsidavėlių suformuotos dobės, kurioje atsidūrė Mūsų Tėvynė Lietuva. Tik atstačius Lietuvos Ekonomiką ir sunaikintą smulkų ir vidutinį verslą, bei darbo vietas, pasižadame nepamiršti ir tų, kurie senai verti gauti daug didesnes pajemas, bet dėl 22 metus Valstybę niokojusių savanaudžių, šie Žmonės buvo nuskriausti ir apiplėšti. 
Mes nežadam to, kas neimanoma, mes žadame tai, kas būtina ir reikalinga, nualintai Mūsų TĖVYNEI Lietuvai ir Jos Piliečiams.


Lietuvos tikrieji šeimininkai yra Lietuvių TAUTA, o ne Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, kuris nušalino Lietuvių TAUTOS išrinktą Prezidentą Rolandą Paksą be jokių pagrystų ir rimtų priežasčių. Tas past Lietuvos Konstitucinis teismas neleido Prezidentu Rolandui Paksui kandidatuoti į Lietuvos Naujajį Seimą ir taip vėl padarė prieš TAUTOS valią. Todėl mes naikiname šią instituciją ir rinkimus atliekame pagal TAUTOS taisykles, bet ne pagal sistemos, kuri naikina Lietuvą kaip valstybę ir atima iš Žmonių, laisvą teisę rinktis kas atstovaus TAUTOS interesus.
Lietuvos Žmonės yra tikrieji Valstybės šeimininkai, todėl palaikydami tas mintis ir siekius kurie yra čia surašyti perduoda valstybės vairą naujam Seimui, pagal TAUTOS valią ir patvirtina tai Rinkimuose į NAUJĄ LIETUVIŲ TAUTOS SEIMĄ. Atėjo metas susigražinti TAUTAI iš Jos nusavintą TĖVYNĘ.
 Lietuva privalo būti VIENINGA ir ryštinga. Todėl visi turi balsuoti už VIENINGĄ LIETUVĄ ir VIENINGOS LIETUVOS siekius, kurie yra skirti TAUTAI, bet ne TAUTĄ naikinantiems veikėjams.

PS atsiprašau už rašybos klaidas, nesu raštininkas ar sekretorius. Viską surašiau savo protu savo valia ir savo ranka

Paruošė ir sumanė
Vilmantas Povilaitis

www.vilmantinas.com

                                          VIENINGA LIETUVA
                                         2012 m. rugsėjis 30 spalio 07 d

NAUJOJO LIETUVIŲ TAUTOS SEIMO NARIŲ SARAŠAS


Naujajame Lietuvos Seime bus tik 75 Seimo nariai, nebus nei pozicijų, nei opozicijų dirbsime visi ir vieningai,  vienam tikslui: Lietuvai ir Lietuvių TAUTAI


1. Vilmantas Povilaitis
2.
3. Romualdas Ozolas
4.
5. Mindaugas Murza-Gervaldas
6. Doloresa Kazragytė Glėbienė
7. Vaidas Lekstutis
8. Valentinas Mazūronis
9. Edvardas Žakaris
10 Edvardas  Satkevičius
11. Rolandas Paksas
12. Dailis Alfonsas Barakauskas
13. Viktoras Uspaskich
14. Vaidas  Želvys
15. Pranciškus Alfredas Šliužas
16. Neringa Venckienė
17. Audronė Skučienė
18. Irena Malinauskiene
19. Gerda Tamoliūnaitė.
20. Ieva Beinorienė
21. Juozas Imbrasas
22. Henrikas Klimašauskas
23. Janina Krusinskienė
24. Mindaugas Austinskas
25. Egidijus Kaubrys
26. Žydrūnas Čekuolis
27. Jonas Kalvionis
28. Birutė Šemetaitė Bartaševičienė
29. Gražina Veličkienė
30. Terese Leinartiene
31. Jonas Luksys
32. Lina Biveiniene
33. Arvydas Augonis
34. Arūnas Maulius
35. Giedrius Klusis
36. Jovitas Mataitis
37. Aivaras Andriusaitis
38. Violeta Šateikaitė
39. Laima Radavičienė
40. Juozas Pakarskas
41. Marius Kuprevičius
42. Petras Gražulis
43. Romualdas Repšys
44. Kazimieras Uoka
45.Vladimir Moskvičiov
46. Idilija Gumbakienė
47.Tatjana  Čėrniavskienė
48. Regina Žukauskienė
49.Žygintas Miknys
50.Igoris Šalna
51. Romualdas Svetikas
52. Leonas Milcius
53. Kristina Plutiene
54. Gediminas Paplauskas
56. Edvardas Kuzavinis
57. Vytautas Matulevičius 
58. Algimantas Matulevičius
59. Vytautas Grebliauskas
60. Janina Prieskieniene
61. Juozas Eitmanavičius
62. Liucija Borusevičienė
63. Stanislavas Zaleckis
64. Sigitas Kivilis
65. Algimantas Končius
66. Ernestas Paisys
67. Justė-Džastina Voišnytė
68. Vaidas Vosylius
69. Gintaras Tamosiunas
70. Egidijus Kiveris
71. Mindaugas StapulionisKadangi šis surašytas sarašas yra be šių išvardintų Žmonių sutikimo, todėl jiems atsisakius atstatyti suniokotą Lietuvos Valstybę, šis sarašas gali būti koreguojamas įtraukiant kitus Jūsų pasiūlytus asmenis, kurie yra verti Jūsų pasitikėjimo.
Taip pat galite rekomenduti čia patkimų žmonių, užimti dar nepaskirtom pareigom.

Paruošė ir sumanė
Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.com

                                         2012. rugsėjo 30- spalio 07 d
Lietuvių Tautos atgimimo komanda    VIENINGA LIETUVA
Ministrai:
1.Premieras Ministras                                                     Vilmantas Povilaitis
2.Energetikos ministras
3.Aplinkos ministras                                                       Romualdas Ozolas
4.Finansų ministras    
5.Krašto apsaugos ministras                                            Mindaugas Murza-Gervaldas
6.Kultūros ministras                                                        Doloresa Kazragytė Glėbienė
7.Socialinės apsaugos ir darbo ministras                         Vaidas Lekstutis
8.Susisiekimo ministras                                                   Valentinas Mazūronis
9.Sveikatos apsaugos ministras                                       Edvardas Žakaris
10.Švietimo ir mokslo ministras                                      Edvardas  Satkevičius
11.Teisingumo ministras                                                 Rolandas Paksas
12.Užsienio reikalų ministras                                          Dailis Alfonsas Barakauskas
13.Ūkio ministras                                                           Viktoras Uspaskich
14.Vidaus reikalų ministras                                             Vaidas Zemaitis
15.Žemės ūkio ministras                                                Pranciškus Alfredas Šliužas


Paruošė ir sumanė
Vilmantas Povilaitis
www.vilmantinas.com


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą