2014 m. vasario 22 d., šeštadienis

Lietuvos Valstybė priklauso Lietuvių Tautai. Tik Tauta gali kurti savo Valstybės ateitį.

Valstybės Šeimininkai yra Lietuvių Tauta o ne saujelė Tautos išlaikytinių, kurie aktyviai bando pasipriešinti TAUTAI.
   Nes yra galimai parsidavę arba visiškai nesugebantys susioriantuoti ir suprasti, kas parašyta Lietuvos Prezidento ir Seimo narių priesaikoje, bei Lietuvos Konstitucijoje.
   Lietuvos Konstitucijos I skirsnis
                                                             LIETUVOS VALSTYBĖ 
   1 Straipsnis Lietuvos Valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.
   
   Taigi, kaip Lietuvos prezidentai ir seimo nariai vykdo kitų Valstybių nurodymus, nusispjovę ne tik į Tautą, bet į Lietuvos Konstituciją?

    2 Straipsnis Lietuvos Valstybę kuria Tauta. Suverinitetas priklauso Tautai.

    3. Straipsnis Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suveriniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
    Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos Valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

    4. Aukščiausią suvereną galią Tauta vykdo tiesiogiai, ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

   Neberašysiu aš toliau, kas aiškiai ir paprastai suprantamai parašyta Lietuvos Konstitucijoje, Ją galite isigyti patys, jeigu dar nesugebate suprasti, kad Lietuvos Valstybės Šeimininkai yra Tauta.
    Pabaigai norėčiau pagarsinti tai, kas parašyta LRK 7 Straipsnyje:

    LRK 7 straipsnis :  Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.

     Taigi, visos sutartys ir įstatymai ar kiti teisiniai aktai, kurie yra priešingi Lietuvos Konstitucijai yra neteisėti ir yra teisiškai negaliojantys. Tad nebemulkinkit Žmonių norintys išparceliuoti Lietuvos teritoriją , ES ir EURŲ stradivarai GAME OVER. ;)


 Vilmantas Povilaitis
 2014-02-22

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą