2018 m. sausio 12 d., penktadienis

Klaipėdoje baigėsi "liaudies priešų" teismas - policija juos nuo įtūžusios liaudies saugojo ginkluota automatais.


I ask the Free Media Representatives to translate the article into your language and circulate it with all possible means. This shows people what's happening in the countries of the European Union.
Я прошу представителей свободных СМИ перевести статью на ваш язык и распространить ее всеми возможными способами. Это покажет людям, что происходит в Европейском Союзе.

Klaipėdoje baigėsi "liaudies priešų" teismas - policija juos nuo įtūžusios liaudies saugojo ginkluota automatais.
Klaipėdoje baigėsi politinis teismo procesas. Vasario 26 d. bus skelbiamas nuosprendis

 
Sausio 9 d. Klaipedos apygardos teisme baigėsi politinis teismo procesas-taip vadinama ,,antikonstitucinė byla“. Trys Lietuvos piliečiai-O. Titorenko, Ž. Razminas ir G. Grabauskas teisiami dėl proklamacijų prieš  euro įvedimą ir prieš karo kurstymą, agresyvų NATO bloką,  už taiką ir teisingumo atstatymą Lietuvoje platinimo ar laikymo. Procesas  prasidėjo 2017 m. balandžio 25 d., vyko keliolika posėdžių.  O byla pradėta prieš tris metus, konkrečiai ji buvo pradėta LR Generalinėje prokuratūroje 2015 m. sausio 15 d., po savaitės perduota Klaipėdos apygardos prokuratūrai,  kuri tyrimui prieš taip vadinamas ,,ardomąsias grupes“, kad sutrukdyti ,,hibridiniam karui“ (visa tai vieno iš VSD šulų R. Vaišnoro terminai, jis taip teigė raštuose prokuratūrai, policijai, STT, FNTT ir kitoms žinyboms) pasitelkė gausias policijos ir saugumiečių pajėgas. 
 O sausio 8 d. prie Klaipėdos apygardos prokuratūros    vyko buvusių fašistinių konclagerių kalinių inicijuota akcija ,,Mes prieš politines represijas“.   Piliečiai stovėjo su plakatais, pasisakė klaipėdietis politikas V. Titovas, Socialistinio Liaudies fronto pirmininkas  G. Grabauskas, vienas iš sambūrio ,,Būkime  vieningi“ lyderių O. Titorenko, klaipėdietė visuomenininkė V.Jurgilevičienė. Po akcijos prokuratūros atstovams įteikta peticija.  O akcijos metu pasisakę aktyvūs piliečiai savo kalbose pabrėžė tai, jog būtina ginti žodžio laisvę Lietuvoje, tvirtai pasisakyti už taiką,  prieš politines represijas bei prieš masinį žmonių išvarymą į Vakarus. Buvo prisimintos ir kitos rezonansinės bylos –A. Paleckio, D. Raugalienės, A. Drižiaus, D.Šulco, J. Melio, P. Masilionio, V. Lekstučio, S. Rakauskienės, E. Satkevičiaus bylos bei kiti politiniai persekiojimai. 
 Paskutinis teismo posėdis prasidėjo sausio 9 d.  nuo 9 val. Ir truko faktiška visa dieną su pietų petrauka.   Kaltinamamieji O. Titorenko, Ž. Razminas, G. Grabauskas pasinaudojo paskutinio žodžio teises ir konkrečiai demaskavo šią bylą kaip sufabrikuotą bylą.  Viešai iškelti skandalingi faktai, jog iš jų namų po kratų išnešta daugybė knygų, laikraščių,  žurnalų, lapelių.  Korumpuotas  elitas matyt labai bijo literatūros. Pabrėžtos rezonansinės bylos spragos-kaltinamieji buvo ilgą laiką visaip šmeižiami, žeminami per įvairias informacijos priemones,  tačiau nagrinėjant bylą, aiškėja tikra padėtis-jie visi užsiėmė tik taikia pilietine veikla-platino ar laikė įvairią literatūrą, dalyvaudavo taikiose pilietinėse akcijose. Prisiminti ir  liudytojo M. Burkausko atviri teiginiai šiame teisme-jog jį visaip spaudė ir norėjo papirkti VSD darbuotojai. 
Po teismo teisiamieji ir jų  atėję palaikyti piliečiai svarstė-įdomu kokia situacija bus teisme nuosprendžio skelbimo metu? Pirmojo teismo posėdžio metu pereitų metų balandį prie teismo susibūrė didžiulis policijos būrys. Matėsi ištisi ,,manevrai,“   vieni pareigūnai grandine išsirikiavo prie pastato, kiti stovėjo kiek toliau, dar kiti budėjo pastato viduje. Dalis policininkų buvo ginkluoti  automatais. Betruko tik šarvuočių. Patarimas policijos vadams- galima tai lengvai ,,išspręsti“-Lietuvoje randasi gausūs vokiečių okupacinės armijos daliniai, juos pakvietus, jie tikrai  atsius prie teismo keletą šarvuočių.  
Nuosprendis šioje rezonansinėje byloje bus skelbiamas bus vasario 26 d. 14 val. Klaipėdos apygardos teisme (adresu-Herkaus Manto g. 26).
Giedrius Grabauskas
Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą