Kreipiuosi į tuos kurie ėjo, pirko ir pardavė save, savo tėvynę už 1 centą.
Tiek vargo, kovojo prieš Rusų tankus, o atkovoję nubėgo į “Maximą“ ir pardavė savo “laisvę“ už alaus butelį, skalbimo miltelių pakelį, limonado buteli ir šokoladuką.
Ar ne gėda Lietuvi? Ir tai tai yra vadinama demokratija? Ir tai yra teisėta? O Lietuva aplamai yra teisinė valstybė?
Kalba eina ne apie tai ar gerai, ar blogai ES, bet apie tai, kad Lietuvis parsiduoda už alaus bambalį ir skalbimo miltelius.

Linas Naujelis