2021 m. vasario 28 d., sekmadienis

DĖL LAISVĖS PATRIJOS NUSIKALSTAMO VEIKIMO PRIEŠ LIETUVĄ !!!!!!

DĖL LAISVĖS PATRIJOS NUSIKALSTAMO VEIKIMO PRIEŠ LIETUVĄ !!!!!! LIETUVIŲ TEISINGUMO TEISMO INFORMACIJA !!!!!!! PRISIJUNGIMUI Administracinėje byloje Nr. eI3-5403-426/2020
Surinkta pakankamai įrodymų, kad nuo 1993 metų pabaigos, fizinių asmenų gauja pasivadinusi politinėmis partijomis, nebeorganizuoja LR Seimo rinkimų, tai patvirtina rašytiniai įrodymai VRK, kuri nuo 1993 metų leidžia pavyzdinius rinkimų biuletenius, neva daugiamandatėms apygardoms, kuriose demonstratyviai ir ciniškai nurodo kad į LR Seimą renkamos politinės partijos, o tuo tarpu rinkimo biuletenių, atitinkančių Konstitucijos 56 str. reikalavimų neparuošia, t. y. fiziniams asmenins dalyvauti daugiamandatėse apygardose nesuteikia galimybių. Tokiu tautos mulkinimo būdu iš gaujos politiniu pagrindu suformuojamos neva UAB seimas ir UAB vyriausybė, kurie masiškai naikina Lietuvių žemės gyventojų turtus, išteklius, kerta ir pjauna miškus, užgrobia žemes, naikina verslus, švietimą, mokslą, kultūrą, mediciną, teisingumą, kenkia tradicijoms ir papročiams. Ne išimtis, 2020 metais UAB vyriausybė, 2020-08-28 Konstitucinio teismo pripažinta nelegatimi pavedė UAB VRK organizuoti LR Seimo rinkimus, tačiau eilinį kartą VRK jų neorganizavo, o organizavo politinių partijų gaujos suvienijimą, piktnaudžiaujant Lietuvių žemės gyventojų asmenimis ir tai patvirtina pvz. VRK forma: Politinė partija „ Drąsos kelias“ ( toliau p.p.) Arvydui Balčiui pavedė atstovauti partijos interesus VRK, bei delegavo jo asmenį dalyvauti LR Seimo rinkimuose daugiamandatėje rinkiminėje apygardoje, tačiau UAB VRK prieštaraujant Konstitucijos 56 str. redakcijai Arvydo Balčiaus VRK daugiamandatėje rinkimų apygardoje kandidatu į LR Seimo narius, neįregistravo, viešai neskelbė, neišrašė ir neišdavė rinkiminių biuletenių. Tuo tarpu 17 politinių partijų, tame skaičiuje ir „ Drąsos kelias“, „ Laisvės partija“ ,Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai ir kt... VRK įregistravo, skelbė daugiamandatėse rinkiminėse apygardose ir jų vardu išdavė/išrašė rinkiminius biuletenius daugiamandatėse apygardose., organizavo rinkimus ir patvirtino galutinius rinkimų rezultatus. Tokia VRK tyčinė veika prieštarauja Konstitucijos 56 str., kas sukelia Konstitucijos pasekmes, numanytas Konstitucijos 55 str. ir 33 str., dėl neįvyko LR Seimo rinkimai 2020-10-11 ir 2020-10-25 dienomis ir LR seimas liko neišrinktas. Arvydas Balčius, pažeistoms teisėms ginti 2020 rudenį kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, bei į Konstitucinį teismą, dėl tokių faktinių aplinkybių patvirtinimo Asmenys negalėje balsuoti už Arvydo Balčiaus asmenį daugiamandatėje apygardoje 2020 LR Seimo rinkimuose, prisijungė administracinėje byloje suinteresuotais/nekentėjusiais asmenimis. Norintys prisijungti byloje, rašykite el.paštu: info@ibendruomene.lt

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą