2021 m. vasario 26 d., penktadienis

SIŪLYMAS GITANUI NAUSĖDAI PALEISTI UAB SEIMĄ !!!

SIŪLYMAS GITANUI NAUSĖDAI PALEISTI UAB SEIMĄ !!!
"LIETUVOS ATKŪRIMO BENDRUOMENĖ" vadovaujama, teisininko Arvydo Balčius kviečia Gitaną Nausėdą jungtis prie BENDRUOMENĖS reikalavimų pripažinti negaliojančiais 2020 metų rinkimus į LR Seimą ir šiuo pagrindu į laisvę paleisti UAB seimą. Viena iš esminių paleidimo pagrindų, tai, kad LR Seimas buvo renkamas iš politinių partijų, o ne iš Lietuvos piliečių, kas numatyta Konstitucijos 56 str. Priešingu atveju bendruomenė teiks reikalavimą Konstituciniam teismui ir prašys G. Nausėdos atsistatydinimo, o neatsistatydinimo atveju, kreipsis į teismą dėl prezidento priesaikos sulaužymo. Prezidentas svarbias funkcijas atlieka valstybės vidaus politikoje: Prezidentas yra Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas. Jis vadovauja Valstybės gynybos tarybai. Suteikia aukščiausius karinius laipsnius. Seimo pritarimu, skiria ir atleidžia kariuomenės vadą ir saugumo tarnybos vadovą. Turi įstatymų leidybos Seime iniciatyvos teisę, taip pat teisę vetuoti Seimo priimtus įstatymus. Seimo pritarimu, skiria ir atleidžia Ministrą Pirmininką. Paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį. Gali kreiptis į Konstitucinį Teismą. Konstitucijoje numatytais atvejais gali paleisti Seimą.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą