2021 m. vasario 4 d., ketvirtadienis

Lietuvių žemės Teisingumo teismas praneša: 2021-02-03 vartotojai įteikė Ingritai Šimonytei reikalavimą atlyginti 3900 000 eurų moralinę žalą dėl pažeistų vartotojų teisų:

Lietuvių žemės Teisingumo teismas praneša:
2021-02-03 vartotojai įteikė Ingritai Šimonytei reikalavimą atlyginti 3900 000 eurų moralinę žalą dėl pažeistų vartotojų teisų: PRETENZIJA NUTRAUKTI VARTOTOJŲ TEISIŲ IR TEISĖTŲ LŪKESČIŲ PAŽEIDIMUS IR ATLYGINTI MORALINIUS NUOSTOLIUS Ginant vartotojų teises ir teisėtus interesus ruošiamas vartotojų Grupės ieškinys teismui, dėl Solidarių atsakovų tyčinės veikos, nukreiptos smulkaus ir vidutinio verslo diskriminavimui, galimo jo naikinimo, dėl ko nukenčia vartotojų ekonominiai interesai. Nuo 2020-03-15 iki šiol Teisingumo ministerijos įgaliota Nacionalinė vartotojų konfederacija, įm. kodas: 126374789, pradėjo neteisminį tyrimą dėl 300 vartotojų skundų, kurie iš atsakovų reikalauja po 13 000 eurų piniginę kompensaciją moralinei žalai atlyginti už laikotarpį nuo 2020-03-15 iki šios pretenzijos įteikimo atsakovams, t.y. po 1000 eurų už kiekvieną mėnesį, per kurios vartotojai negali savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes ir paslaugas (pasirinkti pardavėją, paslaugų teikėją). Teismui paruoštas 300 vartotojų Grupės vartotojų ieškinys, kurio bendra ieškinio suma sudaro 3 900 000 eurų. Solidarūs atsakovai: Lietuvos valstybė, atstovaujama LR Seimas, LR Vyriausybė, LR Prezidentas, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Teisingumo ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė bendru sutarimu, tyčia trukdo vartotojams, siekdami pažeisti vartotojų teises ir teisėtus lūkesčius, numatytus Vartotojų apsaugos įstatymo 3 str. 1 d. 1p., 8 p, 9 p., 18str., 1) savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes ir paslaugas (pasirinkti pardavėją, paslaugų teikėją); 8) į švietimą vartojimo srityje; 9) į ekonominių interesų apsaugą. 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo (TAP-20-396) (20-3809) solidarūs atsakovai pažeidė ieškovų asmens, kaip vartotojo teises ir ekonominius interesus, nes neleido/džia laisvai, savo nuožiūra įsigyti prekes ir paslaugas pas pasirinktą pardavėją ar paslaugų teikėją, dėl ko patiria visuotiną diskriminaciją, emocinę depresiją, prarado pasitikėjimą LR Seimu ir LR Vyriausybe. Apie tai, kad šiais nutarimais yra silpninamos vartotojo teisės, numatytos Vartotojų teisių apsaugos įstatyme, LR Vyriausybė nepranešė ir per Nacionalinę LRT, kuri, remiantis tuo pačiu įstatymu, 18 str., turi prievolę „teikti informaciją vartotojų teisių apsaugos klausimais“, todėl tokia tyčia pažeidė teisę į ieškovų ir jų šeimos narių ekonominių interesų apsaugą, tuo pažeisdama Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtintas vartotojų teises, tarp jų ir į ekonominių interesų apsaugą. Įstatymo leidėjas numato, būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Ieškinys atitinka reikalavimus, numatytus CPK 5 str., CK 6.204 str., 6.279 str., 6.6 str. 3 d., 6.189 str., 6.250 str. 1 d., 6.263 str., 6.2281 straipsnio 1 dalimi, 6.162 straipsniu, Konstitucijos 30 str., teismų praktika civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-50-695/2016, civilinėje byloje Nr. 3K-3-1149/2003, Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos ir ES sektorių teisės aktų sąveika https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/... Baltijos šalių vartotojų teises ginančių valstybės institucijų bendradarbiavimo susitarimu, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (toliau – Bendradarbiavimo reglamentas). Neteisminio tyrimo metu nustatyta, kad LR Seimas neatliko LR Seimo statuto 3 ir 12 straipsniuose numatytos prievolės, t.y. būdami prisiekę sąžiningai tarnauti rinkėjams, pažado neįvykdė ir tai patvirtina, jog LR Seimas, atstovaujamas Seimo narių privalančių atstovauti piliečių/vartotojų interesams, neužtikrino vartotojų teisėtų lūkesčių savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes ir paslaugas (pasirinkti pardavėją, paslaugų teikėją). LR Seimas taip pat nenurodė LR Vyriausybei nepažeidinėti vartotojų teisių bei teisėtų jų lūkesčių ir apie vartotojų teisių apsaugos pažeidimus visuomenės neinformavo „visuomeninis“ transliuotojas LRT, dėl ko vartotojai patyrė didžiulius moralinius ir turtinius nuotolius (LR CK 6.246–6.250 straipsniai), Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 str. 1 d. 1p., 2p., 8 p, 9 p., 7 str., 18 str., 10 str.1 d. 1p., 4.p, 5 p., 2d. 2p., 21 p., 5d., 1p., 3p., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalis, (valstybė gina vartotojo interesus, tiek, kiek vartotojui nepagrįstai apribojama teisė rinktis asociacijos teikiamas viešąsias paslaugas) CK 6.204 str. Dėl išdėstyto reikalaujama: 1. Atlyginti nuketėjusiems ieškovams moralinę žalą ( viso 39000 000 eurų) iki 2021-03-03 dienos atstovės į Nacionalinės vartotojų konfederacijos A.S.LT 897300010158193426; 2. Skubiai sustabdyti LR Vyriausybės savivalę, kuria vartotojams daroma didžiulė turtinė ir moralinė žala, nes trukdoma savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes ir paslaugas (pasirinkti pardavėją, paslaugų teikėją).

1 komentaras:

  1. NUOSTOLIUS PADARE POLITIKAI, KONPENSACIJOS PRAŠO IŠ VISŲ MŪSŲ..... TEGUL MOKA POLITIKAI IŠ SAVO KIŠENES...

    AtsakytiPanaikinti