2022 m. vasario 12 d., šeštadienis

A. Paleckio laiške A. Lukašenkai - įsitikinimas bendradarbiavimo perspektyva

A. Paleckio laiške A. Lukašenkai - įsitikinimas bendradarbiavimo perspektyva
TEISINGUMO AUŠRA
2022-02-12, Št 08:54

Žemiau rasite judėjimo „Teisingumo Aušra“ lyderio ir pilietinės iniciatyvos „Geros Kaimynystės Forumas“ koordinatoriaus Algirdo Paleckio laiško Baltarusijos Prezidentui Aleksandrui Lukašenkai pilną tekstą. Laiško originalas bus perduotas adresatui šiandien (vasario 12 d.), Minske antrą kartą šiais metais lankantis Lietuvos piliečių („Geros Kaimynystės Forumo“) delegacijai. Esminė laiško mintis: nemaža Lietuvos visuomenės dalis  nori  geros kaimynystės ir taikos su Baltarusija – ir ši valia jau realizuojama praktikoje.

Šio vizito metu aptarti konkretaus bendradarbiavimo projektai bus pristatyti pirmadienį rengiamoje spaudos konferencijoje Vilniuje. (Laiką ir vietą patikslinsime.)  

Laiško vertimas iš rusų kalbos:

Baltarusijos Respublikos Prezidentui Lukašenko Aleksandrui Grigorjevičiui                                   2022 02 12

Gerbiamas Aleksandrai Grigorjevičiau,
Lietuvos pilietinio judėjimo „Geros Kaimynystės Forumas“ vardu norėtume perduoti Jums, o per Jus – visai broliškai baltarusių tautai – šią žinią. Mes, nemažos Lietuvos visuomenės dalies atstovai, ilgai kentėjome. Metų metais mes tyliai stebėjome, kaip tam tikros jėgos mūsų šalyje ir iš už vandenyno griovė istorinius mūsų tautų ryšius. Dėl mūsų nepatirties mes tikėjomės, kad tam bus riba. Kad yra raudonosios linijos, kurių protingi žmonės neperžengia. Bet tokios ribos neatsirado.
Ir tada mes, Lietuvos piliečiai, nutarėme veikti. Nepaisydami grasinimų, sausio mėnesį mes atvykome pas jus su taikos misija. Su mintimi apie bendradarbiavimą. Ir su valia gerai kaimynystei.  Mes pasiruošę šią valią įgyvendinti. Ir džiugu, kad Jūsų asmenyje mes sutikome bendramintį. Mes taip pat dėkingi, kad Jūs nuteikėte Jūsų komandą konkrečiam bendradarbiavimui su mumis. Tai sutvirtina įsitikinimą mūsų – dabar jau bendro – darbo rezultatyvumu. Darbo mūsų tautų ir mūsų regiono labui.  

Telydi jį sėkmė!

Su pagarba, 
 

Algirdas Paleckis
Lietuvos pilietinio judėjimo „Geros Kaimynystės Forumas“ koordinatorius

Vilnius, Lietuvos Respublika

***

Šįkart Minske vieši gausesnė piliečių delegacija, lyginant su pirmuoju vizitu sausį: prie Lietuvoje ir jau regione žinomų Lietuvos visuomenininkų Erikos Švenčionienės, Kazimiero Juraičio prisijungė žinomas Lietuvos filosofas Algirdas Degutis, publicistas ir filosofas Kristoferis Voiška, kiti visuomenininkai, būrys aktyvaus jaunimo. Vizitą nušviesti padeda žurnalistas Vaidas Lekstutis. Vizito programoje: dalyvavimas Baltarusijos Liberalų demokratų partijos kongrese, apsilankymas tipiniame Baltarusijos agrokomplekse, gausūs susitikimai su visuomenės atstovais, interviu vietos žiniasklaidai ir atvirkščiai – skaitlingi  balarusių interviu lietuvių delegacijai.

***

Žemiau – laiškas originalo kalba:

Президенту Республики Беларусь
Лукашенко Александру Григорьевичу 
                                   

12 февраля 2022 г.


Уважаемый Александр Григорьевич,

От имени участников литовского гражданского движения "Форум Добрососедства" мы желаем передать Вам, а через Вас - всему братскому белорусскому народу - следующую весть.

Мы, представители немалой части литовского общества, долго терпели. Из года в год мы тихо наблюдали, как определенные силы в нашей стране и из-за океана разрушали исторические связи наших народов. По своей неопытности  мы надеялись, что этому будет предел. Что есть красные линии, которых разумные люди не перешагивают. Но такого предела не оказалось.

И тогда мы, граждане Литвы, решили действовать. Несмотря на угрозы, в январе мы приехали к Вам с миссией мира. С мыслью о сотрудничестве. И с волей к добрососедству.

Мы готовы воплотить эту волю в жизнь. И мы рады, что в Вашем лице мы встретили единомышленника. Мы также благодарны, что Вы настроили Вашу команду на конкретное сотрудничество с нами. 
 

Это дает нам уверенность в успехе нашей - уже можно сказать общей - работы. Работы на благо наших народов и нашего региона. 
 

Да сопутствует ей удача!

С уважением,Альгирдас Палецкис

Координатор гражданского движения "Форум Добрососедства"
г. Вильнюс, Литовская Республика
 

 

***

„Teisingumo Aušros“ Infocentras

http://ausra.info/

Galinčius ir norinčius padėti finansiškai ir prisidėti prie sunkios ir ilgus metus besitesenčios kovos, su neteisybe ir netvarka. 
Parama gali būti ir vienas euras, juk lašas po lašo ir akmenį pratašo...
Gavėjas:
Vilmantas Povilaitis
IBAN
LT93 3250 0363 1660 0515
BIC
REVOLT21

Ačiū už pagalbą ir supratimą

 All who are able and willing to help financially and contribute to the difficult and long years of fighting.

National Sort Code BIC:     REVOLT21
Account Number :    LT93 3250 0363 1660 0515
 Thank you all for your understanding and help.

 Bсе, кто способен и хочет помочь материально, пожалуйста, помогите.

Номер счета: LT93 3250 0363 1660 0515
 BIC REVOLT21
  Спасибо всем за ваше понимание и помощь.
 Ačiū, visiems palaikantiems ir prisidedantiems prie sunkios kovos su neteisybe ir netvarka. Kiekvienas geras žodis ir palaikymas yra maistas, mano pastangom ir sveikatai. Ačiū, kad esate.

Vilmantas Povilaitis
Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida

Tel +370 68 216 161

Email:vilmantinas@windowslive.com

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą