2022 m. vasario 16 d., trečiadienis

„Geros Kaimynystės Forumo“ pranešimas

 Dėl VSD desperaciją liudijančio pareiškimo

  Erika Palšauskaitė Švenčionienė (Liepsna)

Prieš kelias dienas, matyt, leisdamas nuspėti netrukus pasirodysiančios kasmetinės „grėsmių ataskaitos“ temas,  VSD vadas Darius Jauniškis pasidalino įžvalgomis su vienu užsienio kapitalo valdomu portalu, pasižyminčiu artimais ryšiais su VSD. Jis  konstatavo: „Turime judėjimų, kurių atstovai pasiskelbia Lietuvos žmonių delegacija ir važinėja ar ruošiasi važinėti po nedemokratiškų režimų valdomas šalis bei Lietuvos vardu deklaruoja siekius su tais režimais draugauti“. Tai esanti „ardomoji veikla“.

 

Į tai mes, pilietinio judėjimo „Geros Kaimynystės Forumas“ iniciatoriai, atsakome:

 

Pirma. Bet kuri  žmonių grupė, kuri išreiškia kolektyvinę nuomonę ir vyksta į užsienį, yra piliečių delegacija. Žodynuose akcentuojama, kad „delegacija“ – tai žmonių grupė, kuri atstovauja vyriausybei, organizacijai ar kokiai bendruomenei.  Mūsų geros kaimynystės bendruomenė Lietuvoje realiai egzistuoja ir ji skaitlinga. Tai patvirtina ir sociologiniai tyrimai.

 

Antra. „Važinėjimu po nedemokratiškų režimų valdomas šalys“ užsiiminėja kaip tik mūsų valdžia. Prisiminkime kad ir užsienio reikalų ministro G. Landsbergio vizitus į Saudo Arabija ar Singapūrą. O ir pats Lietuvos režimas nėra demokratiškas, nes jis apsitvėręs tvoromis nuo žmonių protestų bei fabrikuojantis „teroristines“ ir  „šnipinėjimo“ bylas,  persekiojantis  kitaminčius politizuotose  teismuose, atliekantis jų namuose įbauginimui skirtas kratas ir brutalius suėmimus mažamečių vaikų akivaizdoje. Pirmasis Lietuvos saugumiškis veidmainiauja, esą „Lietuvoje nėra persekiojama už nuomonę ar politinius įsitikinimus“. Taip, už „teisingus įsitikinimus“ nėra persekiojama, o jų „teisingumui“ nustatyti režimas ir pasisamdė VSD pažymų rašinėtojus.  

 

Trečia. Siekius draugauti su kaimynais mūsų „Geros kaimynystės Forumas“  grindžia ne tik sveika liaudiška nuovoka, kad „artimas  kaimynas geriau nei tolimas giminaitis“, bet dar 1991 m. spalio 24 d. Lietuvos ir Baltarusijos pasirašyta Deklaracija dėl geros kaimynystės santykių principų. Apie šį dokumentą  tuometis „patriarcho“ apsauginis D. Jauniškis (o de facto ir šiandieninis) turėtų žinoti.

 

Yla išlenda iš maišo, kai interviu pabaigoje portalo atstovas bando savo patronui įteigti mintį apie galimą mūsų judėjimo „finansavimą iš Rusijos ar Baltarusijos“. Ir nors D. Jauniškis buvo priverstas konstatuoti, kad „tokių duomenų neturi“, bet čia pat akcentavo dar „baisesnį dalyką“. Atseit, „tie važinėjantys žmonės yra inspiruojami žmogaus, kuris pats yra nuteistas už šnipinėjimą kitos valstybės naudai“.

 

Džiugu, kad tie žmonės yra inspiruojami, taigi turi įkvėpimą – skirtingai nuo VSD ir panašių tarnybų, kurios idėjiškai seniai išsikvėpusios. Be to, net juodžiausiems Algirdo  Paleckio priešams (fašistuojančio Mariaus Kundroto asmenyje) tapo akivaizdu, kad „šnipinėjimo byla“ buvo sukurpta VSD rūsiuose. (Beje, pagal  JAV spectarnybų parengtą ir dar Džulijanui Asanžui pritaikytą tipinę metodiką.) Teisminio proceso eiga su vieninteliu, dėl pedofilijos pakabintu „auksiniu liudytoju“ (ir jo išteisinimu) bei su  „nenustatytos informacijos perdavimu nenustatytam asmeniui“ - tai nusikalstama parodija, už kurią laikinai administruojančiai mūsų kraštą valdžiai, tame tarpe ir ponui D. Jauniškiui, anksčiau ar vėliau teks atsakyti.

 

Kai dėl „ardomosios veiklos“, tai šiandien vargu ar kas pralenks VSD ir patį režimą ardomojoje veikloje, kuomet uoliai ardoma Lietuvos ekonomika, užsienio politika, pats žmonių saugumas.  

 

Mes gi – „Geros Kaimynystės Forumas“ - ir toliau vykdysim savo taikdarišką, kilnią misiją. Jaučiame vis didesnį palaikymą Lietuvos žmonių, kuriems iki gyvo kaulo įgriso nuolat kurstoma militaristinė psichozė bei konfrontacinė politika. Jaučiame ir didėjančią VSD desperaciją, nes bijoti piliečių iniciatyvų yra rimtas simptomas.

 

„Geros Kaimynystės Forumo“ spaudos tarnyba

2022-02-15

 Tinklapis 

www.vilmantinas.lt 

Vilmantas Povilaitis

   Galinčius ir norinčius paremti finansiškai ir prisidėti prie sunkios ir ilgus metus besitesenčios kovos, su neteisybe ir netvarka. 

   Parama gali būti ir vienas euras, juk lašas po lašo ir akmenį pratašo...

Taip pat kviečiu Jus užsiprenumeruoti, tapti sekėjais, mano Youtube kanalų, žiūrėti, vertinti ir komentuoti, bei platinti video ir straipsnius. 

Vilmanto Povilaičio Youtube 1 kanalas

Vilmanto Pivilaičio 2 Youtube kanalas


Gavėjas: Vilmantas Povilaitis

IBAN:  LT93 3250 0363 1660 0515

BIC: REVOLT21

   Ačiū už pagalbą ir supratimą

  All who are able and willing to help financially and contribute to the difficult and long years of fighting.

National Sort Code BIC:     REVOLT21

Account Number :   

LT93 3250 0363 1660 0515

   Thank you all for your understanding and help.

    Bсе, кто способен и хочет помочь материально, пожалуйста, помогите.

Номер счета: LT93 3250 0363 1660 0515

 BIC REVOLT21

Спасибо всем за ваше понимание и помощь.


 Ačiū, visiems palaikantiems ir prisidedantiems prie sunkios kovos su neteisybe ir netvarka. Kiekvienas geras žodis ir palaikymas yra maistas, mano pastangom ir sveikatai. Ačiū, kad esate.

Vilmantas Povilaitis

Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida


Tel +370 68 216 161


Email:vilmantinas@windowslive.com

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą