2014 m. sausio 28 d., antradienis

Prieš stojant į Europos Sąjungą  Verta prisiminti, kas yra kas ir iš kur atsiranda ES "dalinami pinigai" Labai įdomu, ar Lietuvai tikrai naudinga daryti įnašus į ES biudžetą, kad ES paskirstytu, ikaip ir kam tuos pinigus panaudoti?
  Ar reikalingas Lietuvai būvimas ES ir ar naudinga išlaikyti Europarlamentarus?
 Mano giliu įsitikinimu, kur kas geriau, savo pinigus naudoti ir skirstyti patiems, nei duoti gudriems veikėjams, kad jie už mus nusprestu, kaip ir kur panaudoti Mūsų pačių pinigus.
 Lietuvos Valstybės  Šeimininkai yra Lietuvių Tauta ir Ji yra pajėgi pati spresti savo problemas ir kurti savo Nepriklausomą ir Demokratinę ateitį. 
   Ateitį, kurioje būtų laikomasi Lietuvos Konstitucijos ir įstatymų, o visi prisiekusieji Lietuvių Tautai nepamirštų ką prisiekė, net nenešiodami atlapuose neužmirštuolės ženkliukų.
  Apmaudu, bet mano manymų visi įsisegę į atlapus neužmirštuolės ženkliukus, gėdingai pamiršo savo Tautai duotą priesaiką ir atstovauja ne Lietuvos interesams, bet sąmoningai veikia prieš Lietuvos Valstybę, vesdami Ją į Pasaulinę Žmonijos vergovę.
  Visas Pasaulis bunda ir aktyviai priešinasi, Pasaulinės Žmonijios vergovės autoriams ir tai yra faktas.
 ES entizuiastai atvirai kalba prieš Tautiškumą ir trypte trypia Tautas, Tautų papročius ir Tradicijas. ES entuziastai, prievarta kiša mums, tai kas mums nepriimtina.
       Propaguoja gėjų, lezbiečių paradus, iškreipia vaikų teises ir švietimą.
  Viskas yra daroma prieš Lietuvių Tautos valę ir tą privalome sustabdyti.
   Dėkoju visiems, kurie atsipeikėjo ir išsivadavo iš saldžialiežuvių sukurtos pasakos. Džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra tikrų ir aktyvių Piliečių, kurie susiprato, kad esame apmulkinti ir ėmėsi aktyvios kovos, su betvarke ir suktybėmis.
  Labai Dėkoju, Alfredui Pranciškui Šliužui, kuris aktyviai budino merdinčią ir nykstančią Lietuvą .
  Džiaugiuosi, kad Tauta Jį išgirdo ir nubudo. Bei ėmėsi aktyviai kovoti už Valstybės išsaugojimą ir atstatymą.      320000 Lietuvos Tikrų Piliečių pasirašė REFERENDUMUI, dėl Lietuvos Valstybės Teritorijos išsaugojimo.
 Tuo Jie parodė, kad nenori Indėnų likimo ir nori išsaugoti savo Valstybę ateities kartoms.
 Todėl ir toliau darysime viską, kad Lietuva būtų išsaugota ir atstatyta.
 Darysime viską, kad Lietuva būtų valdoma Lietuvių Tautos, o ne vykdytų kitų valstybių įsakymus ir nurodymus.
 Kiekvienas davęs Priesaiką Tautai privalo Jos nepamiršti, privalo gerbti Ją ir pavyzdingai jos laikytis.
 Duota  Priesaika, Lietuvos Konstitucija ir Įstatymai, privalo būti gerbiami ir nelaužomi niekieno, tuo labiau pagal kitų valstybių nurodymus ir reikalavimus.
 Taip pat nepamirškime, kad prieš 23 metus, Mums buvo pažadėta Nepriklausoma ir Laisva Lietuva, kas dabar aiškiai matosi, kad yra netiesa.
   Nepamiūrškime, kas mums visą tai žadėjo ir dabar sega į savo atlapus neužmirštuoles.
   Kad ir nedėvime atlapuose neužmirštuolių, nepamirškime tų, kurie mums žadėjo vieną, o darė kitą, dabar kišdami į šiltas vietas savo švogerius, vaikus ir anūkus.
  Gerbkime save ir darykime viską, kad tie, kurie davė Tautai priesaiką, Jos laikytusi o sulaužę priesaiką būtų baudžiami ir nurašomi iš politinio gyvenimo, bei būtų priversti atlyginti Lietuvai ir Lietuvių Tautai padarytą žalą

 Vilmantas Povilaitis
2014-01-28
www.vilmantinas.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą