2014 m. sausio 11 d., šeštadienis

Žmonijos Aukso Amžius.

   Stoviu ant trylikto piramidės laiptelio, stoviu ir žvelgiu pro Didingos Visatos Akį.
Gražu aplinkui miškai, upės, ežerai. Gražu aplink, bet smirdi nors vemk. Žvelgiu žemyn ir matau, kad stoviu ant šūdo krūvos, fekaliniai parazitai raitosi man po kojom, blaškosi, vienas kitas, bando pašokt aukščiau bambos. Nu kur tu čia pašoksi? Turiu tryliką Perkūno strėlių, kiekvienai po mano kojomis pakopai nuleisti. Gerai, kad visas Žemelės brudas man po kojom susirinko, lieka tik trenkt Perkūno strėles ir nuleisti vandenį. Pasodinsiu šūdo krūvos vietoje Būties Medį, su devyniom Pasaulių Šakom, kiekviena šakelė turės tryliką lapelių. Būties Medis augs ir stiebsis link Dangaus Ir nušvies padangę trylika žvaigždžių, bet fekaliniai parazitai, to nebematys. Bėgs parazitai neatsigreždami atgal, per kaimus, per miesus, bet visur mažų akelių pristatyta, patys tas akeles ir pastatė. Akelės pažysta kiekvieno parazito snukį, todėl, kad ir skradžiai į Žemę sulystų, neliks nepastebėti. Taip, tai Naujoji Pasaulio Tvarka. Pasaulio be parazitų ir kenkėjų, Naujoji Tvarka. Pagaliau atsikvėps Žmonija, parazitų dusinama ir ateis Žmonijos Aukso Amžius.

Vilmantas Povilaitis 2014-01-11

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą