2014 m. sausio 24 d., penktadienis

Pasaulio Žmonija aktyviai bunda ir tikrai nesileis būti visiškai pavergiama.

Savo gyvenime teko sutikti įvairių žmonių ir veikėjų. Labiausiai juoką sukelia tie, kurie keliasi aukščiau bambos ir piktinasil kad į juos kreipiuosi vienaskaita o ne daugiskaita. :)
  Tokie veikėjai pūrkštauja ir panikuoja. :) Norėdami mane pažeminti sąko:
- Aš su tavimi keulių neganiau. Tarytum aš būčiau keulių ganytojas. :)
  Žinat tai, kad aš nesu ganęs keulių, suprantu, kad mano pašnekovas yra tas keules ganęs piemuo. Kadangi piemeniu niekada nedirbau tai su tuo pašnekovu jokių keulių ganyti ir negalėjau.
  Todėl tampa aišku, kad pašnekovas yra ganęs keules, bet tikrai ne sumanimi, nes aš nesu tų keulių ganęs apskritai. :)
    Labai juokinga, kai nusimokslinę veikėjai yra taip atitrūkę nuo tikrovės, kad dėl menkiausios smukmenos kelią paniką ir stresuoja. Save aukščiau kitų bandantys pasikelti veikėjai vaidina ponus ir bando žeminti kitus, nes jų smegenėlės nebesugeba suvokti, kad jie nėra ir negali būti aukščiau kitų, nes jie, geriausiu atvėju, yra lygiai tokie pat kaip ir kiti ir niekas jų aukščiau kitų neiškelia, nei mokslas, nei materialinė padėtis.      Apgailėtina, kai kai kurie veikėjai negerbdami kitų ir parodydami savo niekšiškumą, bando pažeminti ir paniekinti paprastus Žmones, kurie yra kur kas aukščiau tų išsišokėlių, negerbenčių nei Žmonių, nei apskritai visos Žmonijos. Būtent tokie Žmogaus vertybes praradę veikėjai ritasi į beprasmybės liūną, nes negerbdami kitų, smunka į liūną iš kurio beveik neimanoma išsikapstyti.
    Gerai suprantu, kaip tokie save grąužia ir trumpina savo gyvenimą, nes kiekvienas stresas artina žmogų prie mirties.
  Labai gerai suprantu, kokie jie nelaimingi ir kankinasi savo nepykantoje ir puikybėje, įsivaizduodami piramidės viršūnėje, bet iš tikro esantys paties giliausio liūno dugne.
   Tokie nuo realybės atitrūkę veikėjai, net nepastebi kas vyksta aplink juos.


   Nepastebi, kad viso Pasaulio Žmonija aktyviai bunda ir tikrai nesileis būti visiškai pavergiama.
   Juokinga, kai tie save keliantys aukščiau kitų, nepajėgia susivokti, kad priėjo liepto galą, o svaiguolių susvaigtas nusikaltimas, pavergti viso pasaulio Žmoniją jau yra nebeimanomas.
   Todėl už visus nusikaltimus tiek padarytus anksčiau, tiek daromus ir toliau, teks atsakyti.
   Pakankamai aišku, kad atsisakius toliau vykdyti nusikaltimus prieš Pasaulio Žmoniją ir padėjimas Žmonijai prie šio baisaus nusikaltimo sustabdymo, būtų lengvinanti aplinkybė ir sušvelnintų bausmę už padarytus nusikaltimus.
     Taip pat yra žinoma, kad kiekvienas prie nusikaltimo prisidėjęs ar jį nuslėpęs asmuo, yra solidariai atsakingas už vykdyto nusikaltimo padarinius. Todėl linkiu visiems susimąstyti ir nebesikelti aukščiau kitų, įpatingai tiems, kurie jau esate paties giliausio liūno dugne. Tad meilės jums ir šilumos. ;)

 Vilmantas Povilaitis
 2014-01-24
www.vilmantinas.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą