2019 m. gegužės 21 d., antradienis

Lietuvos Visuomenės Tarybos nuomonė, dėl 2019 m. Europos Parlamento rinkimų

Lietuvos Visuomenės Tarybos  nuomonė, dėl 2019 m. Europos Parlamento rinkimų


2019-05-21 Vilnius


Lietuvos Visuomenės Taryba, susipažinusi su 2019 m. rinkimų į Europos Parlamento kandidatų sąrašais, mano, kad nėra nė vieno sąrašo, kuriame matytume nuoširdžiai ir nekonjunktūrikai nusiteikusius šuose rinkimusoe dalyvauti asmenis. Vien kita reta išimtis tik patvirtina šią mūsų nuomonę. Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba ragina Lietuvos piliečius aktyviai dalyyvauti šiuose rinkimuose, nors jie tradiciškai mažai ką lemia Lietuvos valstybei.

Lietuvos Visuomenės Taryba primena savo raginimą kandidatams į Europos Parlamento narius istorinių 1989 m. rinkimų į TSRS liaudies deputatus patirtį – esminių rezultatų pasiekimą, veikiant kaip vienai Lietuvos delegacijai ir drauge su kitų Respublikų deputatų delegacijomis, visų pirma, Latvijos ir Estijos, demokratinėmis Rusijos jėgomis.

Todėl vienas esminių apsisprendimo, už ką balsuoti šiuose rinkimuose į Europos Parlamentą, veiksnių turėtų būti kandidatų viešas apsisprendimas po išrinkimo Europos Parlamento nariais prisiekti Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir pasirašyti pasižadėjimą veikti druage su visais Lietuvoje išrinktais Europos Parlamento nariais.
Deja, iki šiol į šią Lietuvos Visuomenės Tarybos iniciatyvą neatsiliepė nė vienas kandidatų į Europos Parlamentą sąrašų ir net nė vienas kandidatas. Laiko iki šių rinkimų liko nedaug, tačiau dar liko.
Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba ragina piliečius išsiaiškinti su kandidatais į Europos Parlamento narius jų požiūrį į šiuos esminius klausimus. Tik veikiant drauge ir tik prisiekus Lietuvos Respublikos Konstitucijai galima tikėtis rezultatų ne neidentifikuotoms taip vadinamoms europinėms vertybėms, bet bendražmogiškoms vertybėms, ir, be jokios abejonės, šių išrinktųjų veikimo, visų pirma, Lietuvos piliečių ir Lietuvos valstybės naudai.

Lietuvos Visuomenės Taryba
www.vilmantinas.lt

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą