2019 m. gegužės 21 d., antradienis

Lietuvos Visuomenės Tarybos nuomonė, dėl 2019 m. gegužės 12 d. referendumų

Lietuvos Visuomenės Tarybos
Nuomonė dėl 2019 m. gegužės 12 d. referendumų

2019-05-21 Vilnius

Image result for lietuvos visuomenės taryba
4896 × 2752Images may be subject to copyright. Find out more
2018.11.24. Vilniuje įvyko Lietuvos Visuomenės Tarybos Steigiamasis ...
Lietuvos Visuomenės Taryba
Oficialus pranešimas apie Lietuvos Visuomenės Tarybos įsteigimą bus perskaitytas rytoj 2018.11.26-tą Seimo II-uosiuose rūmuose, ten 11 val. įvyksiančioje ...
VisitAdd toCollectionsShare

Image result for lietuvos visuomenės taryba
4896 × 2752Images may be subject to copyright. Find out more
2018.11.24. Vilniuje įvyko Lietuvos Visuomenės Tarybos Steigiamasis ...
Lietuvos Visuomenės Taryba
Oficialus pranešimas apie Lietuvos Visuomenės Tarybos įsteigimą bus perskaitytas rytoj 2018.11.26-tą Seimo II-uosiuose rūmuose, ten 11 val. įvyksiančioje ...
VisitAdd toCollectionsShare

2019 m. gegužės 12 d. Lietuvos Seimas suteikė Tautai retą progą balsuoti dviejuose referendumuose. Lietuvos Visuomenės Tarybos nuomone, balsavimas šiuose referendumuose patvirtino keletą svarbių išvadų:

1. Dalyvavimas tiesiogiai valdant valstybę Tautai išliko svarbia pilietiškumo saviraiškos ir savimonės išraiškos priemone, kuri privalo tapti ne išimtimis, bet nuolat vykdomu valdybės valdymo insturmentu.

2. Referendumas dėl Seimo narių skaičiaus sumažinimo buvo svarbus ne tik dėl sprendžiamo klausimo, bet ir dėl pilietiškumo pamokos. Nedidelė dalis balsavusiųjų pasidavė Tėvynės Sąjungos – krikščionių demokratų partijos ir Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės agitacijai neimti šio balsavimo biuletenio. Šios santykinai nedidelės balsavusiųjų dalies dėka šis referendumas neįvyko, nors akivaizdi dauguma balsavusiųjų patvirtino savo tvirtą nuomonę dėl Seimo narių skaičiaus sumažinimo.
Lietuvos Visuomenės Taryba šią Tėvynės Sąjungos – krikščionių demokratų partijos ir Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės agitaciją vertina buvus nekorektiška ir neteisėta veikla prieš konstitucinę Tautos teisę dalyvauti tiesioginiame valstybės valdyme. Konstitucijos nustatyta tvarka paskelbus referendumą, niekas neturi teisės trukdyti Tautos valios pasireiškimui. Agituoti galima balsuoti „prieš“ arba „už“, bet Respublikos Prezidentas ir parlamentinė partija neturi teisės veikti prieš Seimo priimtą teisės aktą – paskelbtą referendumą ir trukdyti jam įvykti.
To pasekoje net rinkimų komisijose dalis jų narių, įteikdami balsuojantiems Lietuvos piliečiams balsavimo biuletenius, siūlė jiems atlikti šį neteisėtą veiksmą – pasirašius dėl trijų balsavimo biuletenių paėmimo, vieno jų – referendumo dėl Seimo narių skaičiaus sumažinimo – neimti.
Atsižvelgiant į šį antikonstitucinį Respublikos Prezidentės ir parlamentinės Tėvynės Sąjungos – krikščionių demokratų partijos veikimą, taip pat į šiame referendume įtikinamai didžiulės balsavusiųjų piliečių pareikštą nuomonę dėl Seimo narių skaičiaus sumažinimo,
Lietuvos Visuomenės Taryba kreipiasi į:
2.1 Lietuvos Respublikos Seimą, ragindama nedelsiant pradėti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo LR Seime procedūrą, kad 2020 metų LR Seimo rinkimuose jau būtų renkamas 121 LR Seimo narys. Tai patvirtintų, kad LR Seimo nutarimas skelbti šį referendumą nebuvo nekorektiška manipuliacija Lietuvos piliečių jausmais ir jų konstitucinėmis teisėmis.
2.2 Lietuvos Respublikos Vyriausiąją Rinkimų Komisiją, prašydama ištirti neteisėtus rinkimų komisijų narių siūlymus balsuojantiems Lietuvos piliečiams neimti šio referendumo balsavimo biuletenio. Tokiu būdu būtų padidintas rinkimų komisijų darbo profesionalumas ir įstatymų žinojimas, būtų ir užkardinta tokio pobūdžio neteisėta veikla būsimuose balsavimuose.
2.3 Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę, kviesdama atsiprašyti Lietuvos piliečių dėl jos viešo pareiškimo, kad ji neėmė vieno referendumo biuletenio. Visų piliečių – ir Respublikos Prezidento, ir ne Respublikos Prezidento teisės ir pareigos balsuojant referendume yra vienodos, kurių įtakoti balsavimo metu neturi teisės ir/net Respublikos Prezidentas.

3. Referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo pavirtino Lietuvos Visuomenės Tarybos nuomonę, skelbtą prieš šį referendumą. Lietuvos Respublikos Seimas, pateikęs balsavimui naują šio straipsnio redakciją, numatančią Lietuvos piliečiams teisę ir į kitų,
pasirinktinių, valstybių pilietybę tuo pat metu, tačiau nepateikęs balsavimui siūlomoje 12 straipsnio redakcijoje nurodyto konstitucinio straipsnio redakcijos, pasielgė labai nekorektiškai. Negalima balsuoti dėl siūlomo konstutucinio įstatymo, nustatančio Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo ir atėmimo reguliavimą, nepateikus Tautai šio siūlomo konstitucinio įstatymo projekto.
Lietuvos Visuomenės Tarybos ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovų susitikimuose paaiškėjo, kad LR Seimas turi paruošęs šio konstitucinio pilietybės įstatymo projektą, tačiau jo Tautai neparodė, bet pakvietė dėl jo balsuoti pilietybės referendume.
3.1 Dėl nurodytų priežasčių Lietuvos Vsuomenės Taryba kreipiasi į LR Seimą ir prašo pateikti bei viešai paskelbti šio konstitucinio pilietybės įstatymo projektą viešam aptarimui.
3.2 Siekiant atstatyti visuomenės pasitikėjimą LR Seimo ketinimais skelbiant referendumą dėl pilietybės ir korektiškumą bei patikinimais dėl Lietuvos valstybės išsaugojimo per kelių pilietybių turėjimo institutą, Lietuvos Visuomenės Taryba regina LR Seimą nedelsiant pripažinti netekus galio LR pilietybės įstatymo 7 straipsnio (Atvejai, kai Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis) 10 punktą: „Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje.“ Ši įstatymo norma nesuteikia pasitikėjimo Lietuvos Respublikos Seimu, deklaruojančiu, kad teisė į kelias pilietybes vienu metu padės išsaugoti Lietuvos valstybę.

Lietuvos Visuomenės Taryba
www.vilmantinas.lt

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą