2019 m. birželio 3 d., pirmadienis

Pirčiupio tragedija – 75 metai 2019 06 03 Dovydas Laucius

Daugelis, o ypač šiuolaikinis Lietuvos jaunimas, mažai girdėję prieš 75 metus įvykusią tragediją Pirčiupių kaime. 1944m. birželio 3 dieną Vokietijos nacistai čia gyvus sudegino visą kaimą – 119 gyventojų su jų svečiais ar praeiviais. Kaip pasakoja dar gyva anų laikų liudininkė senolė Marija, du pro šalį važiavę dviratininkai kartu su kaimiečiais taip pat buvo nuvaryti į tvartą ir iš jo jau nebeišėjo... Moterys, seneliai, vaikai ir net žindomi kūdikiai – visi buvo sudeginti gyvi. Mat, per naktį pušyje sargyboje tupėjęs vokietis sargybinis buvo rastas negyvas. Todėl nacistai nutarė įbauginti visuomenę, kad ši nepadėtų tarybiniams partizanams. Tuos, kurie nuo baisios mirties bandė pabėgti – sušaudė ir vėliau jų lavonų neleido laidoti. Įdomi aplinkybė, kad toks nežmoniškas elgesys niekaip negalėjo paveikti karo baigties, nes Tarybinė Armija Lietuvą nuo vokiškųjų nacistų išvadavo jau už poros savaičių nuo Pirčiupio tragedijos....


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą