2017 m. spalio 3 d., antradienis

1990 metais, jie sakė, kad gyvensime kaip vakaruose!


Jie 1990 metais sakė, kad gyvensime kaip Vakaruose , tik reikia sunaikinti liaudies tarybų valdžią, panaikinti liaudies kontrolę, valstybinį reguliavimą, paleisti sukčių laisvosios rinkos energiją ir bus jums Švedija kiekvienam. Ir sukčių gauja sunaikino liaudies valdžią. Tauta tylėjo ir laukė stebuklo. Švedija nepasirodė. Švedijos "socializmas" atsiuntė į Lietuvą savo bankus ir Telekomą, kurie apiplėšė tautą per nerealiai užkeltus paslaugų tarifus - todėl Švedijoje gera, o Lietuvoje Afrikos skurdo lygis. Pakaunės maištas, Abromavičiaus ir Bražuolės sprogdinimai, susidorojimai su kitaminčiais, žodžios laisvės uždraudimas, visuotinės korupcijos valstybė tapo "patriotų" veiklos skiriamasis bruožas.
Jie sakė, kad reikia sugriauti nekonkurencingą produkciją gaminančias gamyklas, tautos 50 metų kurtą turtą išdalinti laisvosios rinkos sukčiams, sunaikinti visą ekonominę ir socialinę struktūrą, kadangi visa tai yra "sovietinis" palikimas ir tarnauja tautai, o ne sukčiams. Ir jie sunaikino viską, prie ko prisilietė - gamyklas, pramonę, atominę energetiką, jūrų laivyną, žemės ūkį, kolūkius ir tarybinius ūkius, mokyklas, vaikų darželius, ambulatorijas, sanatorijas, bibliotekas, kultūros namus - visas darbo vietas, kur visi lietuviai turėjo darbą, pajamas, buvo laisvi, gerbiami, kartu dirbo, augino vaikus, leido laisvalaikį. Sugriautos Lietuvos tarybinio turto užteko, kad 3 000 parazitų taptų milijonieriais, o 3 mln lietuvių taptų skurdžiais. Gavę valstybę iš Tarybų Sąjungos su 0 litų skolos, jie praskolino Lietuvą ir įstūmė visus Lietuvius į skolas - dabar kiekvienas Lietuvos gyventojas yra skolingas Vakarų bankeliams apie 16000 eur, o palūkanoms kiekvienas sumokės šiais metais po 208 eur, kiekvienas, mažas kūdikis ar senas į žvakę pučiantis senelis. Jie "kūrė" "nepriklausomą" Lietuvą ir atidavė visą Marijos žemę ES ir NATO kolonizatoriams, žadėdami, kad rytoj bus gerai, tik reikia vergiškai dirbti už vergišką atlyginimą arba išmaldą-socialinę pašalpą. Švedija Lietuvoje vis tiek neatsirado, tačiau daugelis vietinių sukčių nuskurdintų tautiečių atsirado Švedijoje ir kitose Vakarų valstybėse ekonominėje emigracijoje. 2008 metais tie patys konservatoriai-liberalai-socdemai tau žadėjo 100 000 darbo vietų, ekonominį pakilimą, socialinį teisingumą ir davė 326 000 bedarbių ir 84 000 ekonominių emigrantų 2010 m., žadėjo mažinti būtiniausių prekių bei paslaugų kainas ir "naktinės" reformos metu jas pakėlė, ligoninėse/poliklinikose visos paslaugos tapo mokamos ir suklestėjo liberalūs Eskulapo tarnai. Kai tau buvo sunku, tau sumažino darbo užmokestį arba tave atleido iš darbo, o bankininkai pakėlė palūkanų normas už paskolas ir atėmė tavo būstą dėl nesumokėtų palūkanų. Nei vienas parazitas tavęs nepaklausė - gal tau sunku, gal tau reikia pagalbos? 2009 m. sausio 16 d. išėjusius į taikią demonstraciją nepatenkintus dešiniųjų "reformomis" piliečius jie banaliai sušaudė ir užtampė po korumpuotus teismus. Kad mužikai net negalvotų, kad jie turi kažkokias teises.
Jie pasakė, parazitų valstybė neturi jokios atsakomybės, jokių pareigų prieš savo piliečius - piliečiai yra PATYS KALTI DĖL VISKO. Jie be tavo sutikimo įvedė Eurą ir dar kartą parazitai tave apiplėšė per siaubingai pakilusias kainas. Nei vienas politikas, valstybės tarnautojas,. teisėjas ar parsidavęs žurnaliūga tavęs nepaklausė, ar tu gali mokėti tokias kainas? - TU PRIVALAI MOKĖTI PARAZITAMS TOKIĄ DUOKLĘ, KOKIĄ JIE NUSTATĖ. Šiandien jie tave kiša į karą už jų šeimininkų iš JAV interesus ir sako, kad reikia būti patriotu.
Jie visada save pristato kaip "komanda profesionalų". 1998 metais šitie "profesionalai" Lietuvoje padarė krizę, kurios metu valstybės BVP sumažėjo 2 proc. 2010 metais tie patys "profesionalai" BVP sugebėjo sumažinti net 22 proc. Lietuvi, tu tikrai nori pamatyti šių "profesionalų" ekonominį "stebuklą" - Lietuvos BVP minus 222 proc???
1990 metais jie tave plėšė kaip banditai-"brigados", 2000-aisiais - jie plėšė tave kaip verslininkai, šiandien jie tave plėšia kaip "patriotai". Kiek tu už juos dar balsuosi?
Kiekvienų rinkimų metu jie žada pagerinti santykius su Rusija, ir po kiekvienų rinkimų juos pablogina, kadangi JAV kolonija neturi teisės vykdyti savarankišką , naudingą tautai, atitinkančią nacionalinius interesus politiką.
ŠVEDIJOS LIETUVOJE NEBUS, KOL TU JIEMS LEISI SAVE PLĖŠTI. VYK IŠ LIETUVOS PARAZITUS, LIETUVI, NES PRIEŠINGU ATVEJU, TU NEBETURĖSI LIETUVOS. IŠSAUGOK TĖVŲ TAU DOVANOTĄ SAVO TĖVYNĘ. YRA DEŠINĖ, LIBERALŪS PARAZITAI, PARAZITINĖS MAŽUMOS DIKTATŪRA, SKURDAS, EMIGRACIJA, MIRTIS, IR YRA KAIRĖ, ABSOLIUČIOS DAUGUMOS, TAUTOS VALDŽIA, GYVYBĖ IR ATEITIS. KITO PASIRINKIMO NĖRA.

 Jonas Kovalskis

  Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
  www.vilmantinas.eu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą