2017 m. spalio 18 d., trečiadienis

Stebėjau poolitinį teismo procesą

Klaipėdos apygardos teisme teisėjas Dalius Jocys nagrinėja Ž. Razmino, O. Titorenko ir G. Grabausko baudžiamąją bylą Kaltinimą palaiko prokurorė Mikalainienė. Nusprendžiau apsilankyti 2017 metų spalio 17 dienos posėdyje. Išvardyti asmenys kaltinami antivalstybinio nesantaiką ir neapykanta kurstančių lapelių kūrimu ir platinimu. 
Kaltinamuosius šiek tiek pažįstu, galima sakyti esu šališkas. Žilviną Razminą pamenu nuo “neprigulmybės kovų' buvo karštas, nevengiantis peržengti ribų patriotas. Peržengdamas ribas nevengė smurto. Paskui buvo susidėjęs su Mindaugo murzos fašistais. Pastaruoju metu jis itin kritiškai vertina savo praeities veiklą ir, kas itin įdomu, nevengia apie ją atvirai pasakoti. Prieš kokius penkis metus neįsivaizduoju, kad būtumėm galėję paduoti vienas kitam ranką… Laikai ir žmonės keičiasi.

Su Giedriumi Grabausku mane sieja Giedriaus antifašistinė veikla. Olegas titorenka „Nupirko' mane rope, kuria vaišino kai buvau pas jį namuose. Olegas labai vertina šią daržovę, o ir aš jai neabejingas, buvau gal penkerių nepatyręs vagišius kai mama diržu auklėjo kam kaimyno darže sėtinius roviau. Jie tikrai skanūs.
Posėdyje pradžioje buvo žiūrimas Kratos G. Grabausko namuose įrašas ir konstatuota, kad viso įrašo peržiūrėti negalima dėl blogos laikmenos. Po to Teisėjas supažindino su dokumentais esančiais byloje. Jų daug irt įvairių susirinko 13 tomų. Vėliau šalys išsakė pageidavimus ką kviesti liudyti į kitą posėdį. Prokurorė pageidavo eksperto Pavarde Laužikas kurio išvadomis jie remiasi tvirtindami, kad lapeliai kursto neapykantą. Kaltinamieji ir patys pageidavo šio eksperto, bet jie dar pageidavo ir kitų ekspertų kurie nesantaikos aptariamose lapeliuose neįžvelgė. Bet prokurorės prašymu šie ekspertai kviečiami nebus. Nebus ir visos eilės pareigūnų. Kaltinamieji pageidavo visos eilės pareigūnų. G.Grabauskas VSD pareigūno parašiusio pažymas kad visų trijų kaltinamųjų ir dar visos eilės žmonių veikla yra prorusiška, kažką apie hibridinį karą ir kitokių įdomybių. Ž. Razminas pageidavo VSD departamento vadovo, kad pasiaiškinti dėl ko šios bylos ikiteisminis tyrimas net kelis kartus nutrauktas VSD iniciatyva vis buvo atnaujinamas. Prokuroras kažką minėjo kad šie pareigūnai ir dar vienas iš policiojos kriminalinės žvalgybos savo pažymas rašė remdamiesi slaptais šaltiniais todėl teisme jų nebus. Nebus ir pareigūnų dariusių kratą G. Grabausko bute, atset viskas nufilmuota. Ir šalys įrašą peržiūrėjo. Ar tikrai taip? Ir kas ten užstrigo posėdžio pradžioje aiškintasi nebuvo… Kitas posėdis spalio 30 dieną.Nesu teisininkas todėl galiu išsakyti tik savo subjektyvią nuomonę apie tai kas tą dieną vyko teismo posėdžių salėje.

Kaltinimas grindžiamas Valstybės saugumo departamento pareigūnų samprotavimais apie a)„Hibridinį karą“ - tiesa neaišku kuri baudžiamojo kodekso vieta apibrėžia šią savoką, nebuvo minimos ir kokios nors tarptautinės konvencijos galinčios atskleisti kas ir ką čia VSD pareigūno galvoje sukryžmino, kad gavosi toks keistas hibridas; b) prorusiška veikla, šis „epizodas labai kafkiškas – Olegas Titorenka – rusas. Nesuprantama, kam jį taip pravardžiuoti; tuo labiau kad rusijos federacijos teisėsauga lyg ir nevadina „Blogio imperija“, teisėjas minėjo, kad byloje yra teisinės pagalbos prašymas adresuotas tai valstybei. c)Be to praėjusio amžiaus viduryje mūsų krašte viešpatavo valstybė kur įrodymų rinkti nereikėjo. Pakakdavo, kad koks aukštas pareigūnas išsakytų nuomonę ir tą nuomonę teismai priimdavo vykdymui. Labai nesinorėtų, kad istorija kartotųsi. Teismai turėtų nagrinėti surinktus įkalčius, o ne vadovautis slapstomų pareigūnų nuomone. 

Nemaloniai nuteikė ir teismo sprendimas kviesti tik kaltinimą palaikančius ekspertus. Tai tarsi rodo šališkumą. Tai kad nekviesti kratą pas Grabauską vykdę pareigūnai rodo, kad teisėjui per sunku sekti bylos eigą. Jis spėjo pamiršti, kad ryte, posėdžio pradžioje užfiksavo, jog kratos vaizdo įrašas nepilnas. Klysti žmoniška, bet buvo ir daugiau keistų dalykų. Labai ilgai ir nuobodžiai buvo skaitomos VSD pažymos, ataskaitos, kaip dar vienas teisiamasis O. Titorenka susitiko su savo broliu. Intonacija buvo tokia lyg būtų skaitoma kriminalinė apysaka „Brolis 3“ nors nieko apie to susitikimo turinį pasakyta nebuvo… Eksperto laužiko pažyma kėlė daugybę klausimų. Tas žmogus tvirtina, kad lapeliai tyčiojasi ir taip kursto neapykantą valstybei lojaliems piliečiams. Labai priminė Stalino laikų liaudies priešų paieškas, kai abstrakčios kažkieno sugalvotos „vertybės“ buvo pateikiamois kaip darbo liaudies nuomonė, bet laimei tikiuosi tą ekspertą pamatyti teisme ir gal kas nors jo paklaus kokius blėnius jis ten surašė. Na dar lapeliai kaltinami raginimu smurtiniu būdu pakeisti santvarką šalyje. Dėl to man susidarė įspūdis, kad gal ekspertas tų lapelių neskaitė. Nes jo pažymoje rašoma kad smurtinio pobūdžio yra svetainė „Nacionalistas“ kurią jis siūlo vertinti kaip visumą. Suabejojau ir tuo, ar teisėjas iki posėdžio buvo skaitęs tuos lapelius. Keista, bet pristatydamas dokumentus jis tuos lapelius ne kartą minėjo, bet kai kaltinamasis Razminas paprašė juos perskaityti teisėjas trylikoje bylos tomų tų lapelių nerado. Razminas paskolino savus egzempliorius ir tai sukėlė tam tikrų minčių. Viena iš veikų, kuria kaltinamas Ž. Razminas – tai tų lapelių dalininmas Šiaulių prokurorų kabinetuose. Jei išlaikyti tą logiką – Razminą galima apkaltinti ir lapelių platinimu teismo posėdžių salėje… Bet tikėkimės, sveikas protas nugalės. Nors G. Grabausko atvejis rodo, kad su sveiku protu kažkam striuka – jis sėdi kaltinamųjų suole nes per kratą jo namuose rado vieno atsišaukimo du, o kito tris egzempliorius, paaiškinimai, kad jis žurnalistas ir tai medžiaga jo darbui – nepadėjo...
Įdomus ir teismo bei prokurorės požiūris į posėdžio viešumą. Formaliai pilietis lyg ir turi teisę būti teisiamas viešame posėdyje. Bet teisėjas ar prokurorė kalbėdami ne į mikrofoną ir taip tyliai kad blogai girdisi nedidelėje salėje – tą teisę … Žmonės salėje tuo piktinosi ir sulaukė teismo grasinimų išvesdinti. Panašu, kad tvarka svarbiau už teisę į viešą bylos nagrinėjimą. Keistai nuskambėjo ir prokurorės panieka susirinkusiems epizode, kai Grabauskui prašant pakvieti liudyti žmogų jo pristatomą, kaip aktyvus pilietis, pareigūnė pareiškė – pilna salė aktyvių piliečių negi visų jų klausime? Nors salėje sėdėjo ne vienas VSD pažymose minėtas ir tikėtina apšmeižtas žmogus. Bet nei kaltinimui nei teismui jų liudijimai nereikalingi. Napanašu kad ieškoma tiesa.

Evaldas Balčiūnas

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą