2018 m. gruodžio 5 d., trečiadienis

Nepriklaisomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila.

2018 m. gruodžio 05 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir išrinktos Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos pirmininko Zigmo Vaišvilos ir valdybos narių Jono Mažinto, Zenono Andrulėno spaudos konferencijos Seime pranešimas „Nuo mokytojų streiko iki JTO sutarčių dėl migracijos ir pabėgėlių pasirašymo. Per vėlu, tamsta premjere ir tamsta valstybės vadove. Tauta nubudo, jėga ir smurtu Jos į baudžiavą nesugrąžinsite“

Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinkta valdyba š.m. gruodžio 1 d. subūrė Švietimo darbo grupę. Jos atstovai įsijungė į Švietimo ir mokslo ministerijoje vykstančias streikuojančių mokytojų ir valdžios diskusijas. Dalyvavimas diskusijose atskleidė ne tik mokytojų darbo užmokesčio problemas, bet ir tai, kad valdžia ir daugelis mokyklų vadovų mokytojų nelaiko žmonėmis. Meilės Lukšienės tautinės mokyklos programas pakeitė atviras genderizmo ir vaikų supriešinimo su tėvais ir mokytojais diegimas. Mokyklų bendruomenės tikrovėje neegzistuoja. Visuomenė stumiama į visų susipriešinimą su visais.
Gruodžio 3 d. Ministras Pirmininkas S. Skvernelis paskelbė, kad atleidžia tris ministrus. Ir Švietimo bei mokslo ministrę. Jos vardas ir pavardė nesvarbūs, nes tai – tik sraigtelis, kuris nieko nesprendžia pačioje svarbiausioje valstybės ministerijoje, atsakingoje už švietimą. Jonas Basanavičius taip pat sakė, kad svarbiausia, visų pirma, švietimas. Ministras Pirmininkas dar ir „pagudravo‘, kad streikuojantys mokytojai nori ne 135 mln. Eur, bet 300 mln. Eur. Apie kitus streikuojančių mokytojų reikalavimus – nė žodžio. Tik grąsinimai ir po jų sekęs ministerijos durų užblokavimas.
Iš kur paimti lėšas mokytojams, kultūros darbuotojams, medikams, pensininkams? Tokiai valdžiai negalima nepriminti legendinio Suomijos didvyrio maršalo K. G. Manerheimo žodžius, kad prieš ruošiantis skirti didžiules lėšas gynybai, žmonėms reikia sukurti tokį pragyvenimo lygį, kurį jie norėtų ginti.
Besiplečiantis mokytojų streikas kelia Tautą, viena po kitos pasirašomos peticijos, rengiami mitingai. Savanaudis Respublikos Prezidentės tylėjimas, Ministro Pirmininko sprendimas keisti tris ministrus, tylintis ir klusnus Seimas, gąsdinimai mokytojams neišgelbės susikompromitavusios ir meluojančios valdžios. Nes riba peržengta. Ji peržengta visur. Kryptingu ir masiniu vaikų atiminėjimu, visuotinės baimės sukūrimu, žmonių nuskurdinimu ir supriešinimu bei suskaldymu, švietimo, medicinos ir kultūros įstaigų beatodairišku ir neargumentuotu naikinimu, mūsų žmonių išvarymu iš Lietuvos, ir beatodairišku imigracijos skatinimu, vergišku paklusnumu tiems, kurie siekia mūsų Tautos ir valstybės sunaikinimo.
Ekspertai.eu atkaklumas padėjo išviešinti mūsų valdžios samdinių - „žvaigždžių“ Džiazo, Andriaus Mamontovo, Nomedos Marčėnaitės, Elžbietos Latėnaitės, Beatos Nicholson, Laisvės Radzevičienės ir daugybės kitų visišką moralinį nuosmukį ir visišką nemąstymą. Prieš kelias dienas socialiniuose tinkluose jie vienas po kito paskelbė tariamai oficialią statistiką, kad nuo nepriklausomybės pradžios iki Respublikos Prezidentės Lietuvai primestos garsiosios vaikų reformos kasmet vien artimoje aplinkoje šeimose tariamai buvo nužudoma po 20–30 vaikų, o po šios reformos tai baigėsi. Ekspertai.eu gautas Statistikos departamento atsakymas paneigė melą apie šeimose tariamai nužudytus vaikus. Štai taip reikia dirbti mums visiems - šią išsigimėlišką valdžią ir jų tarnus, tarnaites varyti į kampą ir reikalauti jų asmeninės atsakomybės. Šiuo metu Ekspertai.eu reikalauja informacijos, kas ir iš kur šį „statistinį“ melą pateikė šioms „žvaigždėms“.
Lietuvos Visuomenės Taryba jau pradėjo gauti informaciją iš merų apie atimtus vaikus. Ir mes išreikalausime ją visą. Ir teismai mums padės ją gauti. Ir atsakomybės pareikalausime iš kiekvieno. Kol kas prokuratūra gina vaikus atiminėjančius valdininkus ir jiems vadovaujančius. Bet tam formaliam teisingumui ateina pabaiga.
Visuomenė sujudo, sužinojusi apie gruodžio 10-11 d. Maroke pasirašomą taip vadinamą JTO Migracijos sutartį. Protestuojama, pasirašomos peticijos. Tačiau traukinys važiuoja – Prezidentė pritaria, Vyriausybė įgaliojo sutartį pasirašyti vidaus reikalų ministrą, o Seimas vakar priėmė garą nuleidžiančią rezoliuciją. Atseit, Seimo nariai susirūpinę, tačiau mano, kad viskas bus gerai – pačios valstybės spręs, ką daryti. Bent jau nuo istorinių 2015 m. matome,  kaip Lietuvos valdžia ir visa Europos Sąjunga sprendžia vienasmeniu A. Merkel sprendimu organizuotai perkeliamų migrantų šiltnamišką ir masinį įkurdinimą, vietinių piliečių ignoravimą.
Tačiau Lietuvos valdžia slepia, ir mūsų visuomenė dar nesusiorientavo, kad  drauge su šia JTO Migracijos sutartimi bus pasirašoma dar viena JTO sutartis – 20 lapų Pabėgėlių perkėlimo sutartis (https://www.unhcr.org/5b3295167). Masinio ir organizuoto, Šios sutartys yra įpareigojančios valstybėms, numatytos didžiulės migrantų perkėlimo į konkrečias valstybes kvotos, kurios faktiškai reikštų valstybių ir tautų panaikinimą. Apie JTO sutarties dėl pabėgėlių pasirašymo Lietuvos valdžia nieko neskelbia.
Su Lietuvos Respublikos piliečiais nederintos ir nuo jų slepiamos šios sutartys, kurių nuostatų ir teisinio reguliavimo Lietuva įsipareigotų laikytis ir kurios ne tik apribotų mūsų valstybės suverenitetą, bet ir sukurtų Lietuvos piliečių neaptartą bei jiems neskelbiamą egzistencinę grėsmę mūsų valstybei ir Tautai.
Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato, kad sprendimus dėl svarbiausių mūsų valstybei ir Tautai klausimų priima Lietuvos piliečiai. Lietuvos Respublikos piliečiai niekam - nei Lietuvos Respublikos Prezidentui, nei Vyriausybei nesuteikė Lietuvos Respublikos vardu mandato priimti sprendimus dėl šių sutarčių.
Todėl Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinkta valdyba šiandien kreipiasi į Lietuvos Prezidentę, Ministrą Pirmininką, vidaus reikalų ministrą, Seimą ne tik dėl JTO sutarčių dėl migracijos ir pabėgėlių nepasirašymo, bet ir dėl mūsų priėmimo ryt, visų dokumentų pateikimo, įgaliojimų pasirašyti šias sutartis panaikinimo.
Jei tai nebus padaryta š.m. gruodžio 6 d., tai vadovaujantis signataro statuso įstatymo suteiktomis teisėmis signataras Zigmas Vaišvila praneša Lietuvos Prezidentei, Ministrui Pirmininkui, vidaus reikalų ministrui, Seimui, kad š.m. gruodžio 7 d. jis atvyks drauge su Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos valdybos atstovais pas Juos visus iš eilės pasiimti prašomą informaciją ir dokumentus, jų tarpe ir sprendimus dėl įgaliojimų pasirašyti šias dvi sutartis ir šių įgaliojimų panaikinimo dokumentus.
Delsti nebegalima, nes gruodžio 10-11 dienomis Lietuvos vidaus reikalų ministrui šias sutartis pavesta pasirašyti. Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba pareikalavo, kad Seimas skubos tvarka (tam pakanka Seimo Pirmininko teikimo) sustabdytų LR Vyriausybės išduotų įgaliojimų dėl šių dviejų sutarčių pasirašymo Lietuvos Respublikos vardu veikimą.
Dėl šių dviejų sutarčių pasirašymo Prezidentė D. Grubauskaitė, Ministras Pirmininkas S. Skvernelis, vidaus reikalų ministras E. Misiūnas ir Seimo valdyba perspėti dėl jų asmeninės teisinės atsakomybės už priesaikos Lietuvos Respublikai sulaužymą.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą