2018 m. birželio 28 d., ketvirtadienis

Trečiasis pasaulinis karas prasidėjo… prieš žmogų?

Trečiasis pasaulinis karas prasidėjo… prieš žmogų?
Aiškiaregė iš Bulgarijos Vanga pranašavo, jog 21 amžiaus pradžioje prasidės Trečias pasaulinis karas. Tik šis karas kitoks. Nepamatysite nei tankų nei lėktuvų, nei automatais ginkluotų divizijų. Jo tikslas – ne užkariauti naujas teritorijas, ne dėl naftos, ne prieš terorizmą, bet prieš žmogų, rašo kvantinemagija.lt.

Karas vyksta prieš kiekvieną iš mūsų, nes sistemai žmogus nereikalingas. Socialinės kontrolės sistemai, kuri vadinama šiuolaikine, modernia civilizacija, reikalingi ne žmonės, o energijos šaltiniai, emocijų nevaldančios baterijos, kurias galima nuolat melžti, gąsdinant nebūtais priešais, baime neišgyventi ir apokalipsės grėsmėmis. Todėl daroma viskas, kad žmogus netaptų žmogumi, nepraregėtų ir negalėtų pamatyti tiesos, kad jis neprisimintų savo tikrosios prigimties ir paskirties.
Elito „galinguosius” valdo išlikimo instinktas.

 Dėl to jie yra labai pažeidžiami. Jie bijo mūsų, todėl pasaulio kontrolės praradimas jiems reiškia asmeninę tragediją. Jie dėl naujojo Babilono (Naujosios Jeruzalės arba Siono) taip ilgai dirbo – daug tūkstančių metų ir štai viskas gali nueiti veltui. Nauja pasaulio tvarka, 2012 metai, Blue Beam, New Age, iliuminatų sąmokslas ir panašūs projektai – baimės prarasti kontrolę pagimdytos paranojos. Tai ne kas kita, o siekis įspausti į kampą dar nespėjusią pabusti žmoniją naujų, transformuojančių energijų akivaizdoje. Jie žinojo, kad ateis tokie laikai ir šitam darbui ilgai ruošėsi.

Jie mąsto taip: jei žmogus miega, tai tegul miega “oficialioje realybėje”, o jeigu prabunda – pasiūloma išeitis – agregorinis satanizmas. Svarbu, kad žmogaus dvasinis pasaulis būtų nuspėjamas, kontroliuojamas ir laiku koreguojamas.
Tam, kad visi šie tamsūs scenarijai neįvyktų, turime sutelkti jėgas. Jokios kitos jėgos čia nepadės. Skęstančiųjų gelbėjimas – pačių skęstančiųjų reikalas, todėl tusime mobilizuotis ir veikti. Vienintelis efektyvus būdas – išmokti mintimis valdyti materiją, iš esmės keičiant tikrovės identifikavimo ir suvokimo paradigmas. Kitaip tariant, būtina suvokti, jog tik asmeninis kontaktas su Dievu, atmetant bet kokias tarpininkų paslaugas, gali išgelbėti nuo eilinių liuciferiškų spąstų bei identifikuoti klastą, kurios įprastoje būsenoje esanti sąmonė negali suvokti.

Nereikia atsikalbinėti sau ir kitiems, neva jie yra galingesni ir vis viena tai padarys, nes raštuose išpranašauta. Jeigu mes mintimis to neleisime – jų pastangos bus bergždžios. Pranašystes rašo žmonės priimdami chanelingus iš pakankamai žemo laipsnio dvasinių būtybių, kurie mums, žmonėms, sukurtiems pagal Dievo paveikslą, nėra jokie autoritetai. Gal būt tos būtybės ir nori padėti žmonijai, o gal būt ir ne. Mes jų tikrųjų motyvų nežinom.Bazinę informaciją apie tai kas buvo suplanuota ir vykdoma ir žinoti reikia. Informaciją apie tai savo smegenyse reikia sukti ir 100 kartų iš eilės, kol protas prie to pripranta ir nebeatmeta kaip nesąmonės. Nors gal būt tai ir nemalonu, nepanašu į tikrovę, bet, deja, iš tikrųjų visa tai pasaulyje vyksta realiame laike.Reikia pažinti simbolius, kuriais jie susišneka ir kuriais ženklina savo antižmogiškus projektus vien tam, kad galvoje turėti filtrą, kuris padeda atsekti tikrą gėrį nuo tikro blogio. Pirmiausia nuo to blogio, kuris ateina pas mus ėriuko kailyje ir siūlo išsigelbėjimą per tarpines agregorines struktūras, tokias kaip naujosios bažnyčios, filosofinės mokyklos ar New Age pakylėtieji valdovai. Būtina kažkaip išsiugdyti imunitetą agregorams. Ir nesvarbu, kokie jie bebūtų geri ar blogi, mano protas juos automatiškai atmeta. Nesakau, kad jie manęs neveikia. Jie veikia, tačiau laiku identifikavus ant kokios dvasinės adatos užsėdai, bet kokie agregorai automatiškai atpuola.Kokiais būdais planuojama įvesti naują pasaulio tvarką, rašė Jordan Maxwell, David Icke, Johan Coleman bei daugelis kitų. Vienas iš žymesnių konspirologijos specialių Fritzas Springmeieris (Fritz Springmeier) savo knygoje „13 satanistinių iliuminatų dinastijų” teigia, kad valdančiojo elito dalis, kurie paprastai vengia viešumos, nuo seno naudoja dar Egipto ir Babilono laikais naudotus žmogaus sąmonės pavergimo ir kontrolės metodus. Tie metodai remiasi juodąja magija. Anksčiau kontrolė būdavo įgyvendinama per okultinius simbolius ir viešąją architektūtą, o dabar ir per chemiją, elektromagnetinę sriubą, genetiškai modifikuotą maistą, vakcinas bei masinės informacijos kanalus, kurie, kaip taisyklė ir priklauso tam pačiam okupaciniam elitui.Pasak Fritz’o Springmeier’io, daugumos žmonių sąmonėje instaliuotas savotiškas saugiklis, kuris atjungia žmogaus sugebėjimus kritiškai mąstyti tam tikros informacijos atžvilgiu. Tas saugiklis per daug metų sukurtas dresūros būdu. Žmogaus sąmonėje įvyksta „trumpas jungimas” ir žmogus nebegali tęsti diskusijos ir mąstyti tam tikromis temomis, pavyzdžiui, apie naują pasaulio tvarką. Tarkim, žodis „konspiracija” arba „sąmokslo teorija” iš karto visuomenėje iššaukia neigiamą reakciją. Ir šita reakcija yra išmokta, ji nėra natūrali.Šis mokslininkas yra parašęs ne vieną knygą apie apie trauminius smegenų programavimo metodus. Knygose jis kalba apie tai, kaip slaptos organizacijos jau kelis šimtus metų naudoja gerai atidirbtas socialinės dresūros programas. Ir toks programavimas, anot autoriaus, prasideda dar motinos įsčiose.Kitas šios srities žinovas Ronas Pattonas (Ron Patton), aprašęs literatūroje tokius slaptus JAV eksperimentus, kaip MK -ULTRA, Monarch, Montouk it kt., įsitikinęs, kad mąstymas modifikuotas daugiau kaip 10 milijonų žmonių vien tik JAV. Visame pasaulyje įvairiais būdais „modifikuotų” žmonių skaičius gali siekti kelis milijardus. Modifikuoti žmogų (paversti zombiu) šiandien galima įvairiai: per masinės hipnozės seansus, elektromagnetinėmis bangomis, chemiškai, per įvairias idėjas ir doktrinas. O dažniausiai iš šių prieskonių išverdama kaloringa sriuba, kuri vadinama šiuolaikiniu gyvenimo būdų ir realiu gyvenimu.-
Cheminis pėdsakas...

-Jie barsto ant mūsų chemikalus jau daugiau kaip 20 metų. Jei giedrą dieną danguje pastebėsite baltas juostas, kurias paprastai palieka reaktyviniai lėktuvai, tai didesnė tikimybė, jog tai yra „cheminis pėdsakas” (chemtrails). Paprasto, keleivinio lėktuvo pėdsakas labai greitai išnyksta, tačiau tuo atveju, jei yra barstomi chemikalai, pėdsakas laikosi labai ilgai. Kartais labai sunku atskirti cheminį pėdsaką nuo paprasto. Dažnai žmonės cheminį pėdsaką priskiria paprastam, o neretai jis būna visiškai nepastebėtas.Esminis būdas, kaip juos atskirti, tai stebėti lėktuvų srautą. Per cheminio pėdsako operacijas, lėktuvai po vieną neskraido. Gali būti taip, jog visą dieną danguje nepamatysite nei vieno lėktuvo, tačiau staiga jų atsiranda labai daug ir jie skraido skirtingomis kryptimis, sudarydami iš pėdsakų tinklelį. Dažniausiai purškiami aliuminio ir bario junginiai. Žmogui jie sukelia silpnumo, apatijos jausmą, o neretai ir sunkias ligas.Oficialus tokio chemikalų barstymo tikslas – paveikti orus, kovoti su klimato atšilimu, daryti įtaką atmosferos reiškiniams. Tačiau svarbiausias tikslas – veikti žmogaus sveikatą ir savijautą. Po cheminių pėdsakų operacijų žmonės prastai jaučiasi pavargę, nusilpę. Vakaruose, kaip ir Lietuvoje šiuo metu skelbiamas alcheminio ligos protrūkis kaip tik ir siejamas su chemikalų barstymu iš lėktuvų.
-
Humaniški būdai ir Naujos eros ginklas – HAARPHAARP, High Frequency Active Auroral Research Program – tai JAV mokslinių tyrimų objektas. Formaliai tai JAV mokslinių tyrimo stotis, antenų miškas, kurio tikslas, kaip yra skelbiama, viešai – tirti Šiaurės pašvaistę. Tačiau iš tikrųjų šis objektas priklauso JAV karinėms oro pajėgoms ir buvo sukurtas neva tam, kad užtikrinti radijo ryšį su povandeniniais laivais ir lėktuvais. Objektas pradėjo veikti nuo 1997 metų Gakono vietovėje, Aliaskos valstijoje. Būtent su jo atsiradimu siejama padažnėjusių klimatinių anomalijų virtinė bei naujos kartos sąmonės kontrolės projektai.Šio prietaiso galimybės yra iš tiesų labai unikalios. HAARP pagalba galima trikdyti oro ir jūrų navigaciją, blokuoti radijo ryšį, sugadinti kosminių laivų, palydovų, orlaivių ir laivų borto įrangą. Šis projektas riebiu brūkšniu nubraukė seną supratimą, kaip gali būti vykdomas karas. Prietaisas gali sukelti gamtos ir klimato kataklizmus, katastrofas bet kurioje pasaulio vietoje.Jis veikia ganėtinai paprastai: žemo dažinio elektromagnetinis spindulys paleidžiamas į jonosferą, nuo jos atsispindi ir grįžta į žemę. Spindulį galima sufokusuoti bet kokiu kampu. Ir, priklausomai nuo užduoties, gali būti pasirenkamas ir spinduliuotės stiprumas. Atskirais atvejais jis gali paveikti žmogaus protą taip, kad galima būtų slopinti jo psichinius sugebėjimus. Taip pat šiuo prietaisu į žmogaus smegenis galima įvesti tam tikrus skaitmeniniame formate įrašytus žodžius ar garsus, o juos žmonės identifikuos, kaip savo pačių mintis.
-
Projektas MK-ULTRAProjektas buvo pradėtas 1953 metais. Šio pavadinimo pirmos dvi raides kildinamos iš žodžių junginio “Mind Kontrolle”. Projekto ištakos – nacių koncentracijos stovyklose vykdyti eksperimentai. Kaip ir Antrojo pasaulinio karo metu, taip ir eksperimento MK-ULTRA metu buvo siekiama sukurti universalų karį, kuris nejaučia skausmo, baimės ir aklai vykdo operatorių nurodymus.Naudotos tos pačios trauminės poveikio poveikio priemonės: radiacija, elektrošokas, psichologinis ir psichiatrinis poveikis, sociologija, antropologija, grafologija, erzinančios medžiagos ir para-kariniai prietaisai. LSD ir narkotikai buvo vienos populiaresnių. 1940-ųjų pabaigoje CŽV padaliniui, užsiimančiam cheminiais ir bakteriologiniais sąmonės poveikio metodais vadovavo Sidnis Gottliebas (Sidney Gottlieb). Jis padarė daug atradimų kaip cheminės ir elektromagnetinės priemonės veikia žmogaus sąmonę. Būtent jo vadovaujamose sukarintose mokslinėse bazėse dirbo po Antrojo pasaulinio karo išlikę nenubausti nacių koncentracijos stovyklų „specialistai”. Jis visą savo gyvenimą atidavė centrinei žvalgybos valdybai (CŽV). Būtent Sidney Gottlieb’o jo eksperimentai 1953 metais jo buvo pavadinti MK-ULTRA.Su šio „mokslininko” pavarde siejamos beveik visos CŽV vykdytos slaptos operacijos Lotynų Amerikoje, Azijoje, Afrikoje. Eksperimentų taikiniais tapdavo ištisos tautos ir valstybės. Žinoma, visa tai kažkada buvo naudojama kovai prieš komunizmą. Dabar, kai komunizmo neliko, technologijos vis viena liko ir toliau buvo tobulinamos. Tobulinamos todėl, kad pradėtas trečiasis pasaulinis karas prieš paprastą žmogų.Septintojo dešimtmečio pradžioje pradėtas dar vienas projektas – MONARCH, kuris iki šiol yra įslaptintas. Jis kildinamas iš kitų slaptų projektų, tokių, kaip MK-Search, SpellBinder. Tokių projektų tikslas buvo – sukurti universalius kovotojus arba bio-robotus žudikus, kitaip vadinamus „Manchurian kandidate”.Demokratijos sąlygomis universalaus kario programų ir eksperimentų rezultatai neįkainojami ir vykdant taikius projektus, tokius, kaip rinkimai arba besąlyginis paklusnumas priimant vadinamuosius nepopuliarius sprendimus, korporacijoms naudingų vartojimo įpročių skiepijimas ir t.t.. „niegantis balsuotojas” ir ”nesąmoningas pirkėjas”- yra pats geriausias šių ir kitų eksperimentų išradimas, nes garantuoja ilgalaikį valdančio elito suformavimą ir išlaikymą bei ekonominės sistemos stabilumą. „Miegantis balsuotojas” lyg pagal komandą pasirenka sociologiniais tyrimais pagrįstą populiariausią sprendimą, tačiau nesuvokia, jog jo pasirinkimu yra manipuliuojama. Pirkėjas irgi retai kada susimąsto, kad jo pasirinkimu yra manipuliuojama.MONARCH – reiškia drugelį. Teigiama, kad žmogus ilgą laiką traumuojamas cheminėmis ir kitokiomis priemonėmis, ima elgtis tarsi vabzdys. Vienais atvejais jis „miega” arba tik atlieka gamtinius poreikius, kaip koks vikšras, o atėjus reikiamam momentui ir jis ima veikti. MONARCH projektas vadinamas marionečių fabriku. Vienas ir tas pat žmogus gali būti suskaidomas į keletą sub-asmenybių, kurios, gavusios signalą, užvaldo kūną. O kai baigiasi „operacija”, jis nieko neprisimena. Kritiniais atvejais žmoguje sužadinama „kita” asmenybė ir ji veikia pagal užprogramuotą algoritmą. „Atsibudęs” žmogus tiesiog nepamena ką prieš tai darė, nes jį jau užvaldo kita sub-asmenybė.Panašūs eksperimentai, ypatingai naudojant elektromagnetinę spinduliuotę buvo atliekami abiejose Atlanto pusėse. Prieš 20 metų įvairiose šalyse staiga padaugėjo žmonių, kurie įtarė, jog juos „švytina” spinduliais. Ir šita „paranojos forma” buvo tokia užkrečiama, kad ja vienu metu „sirgo” labai daug žmonių abiejose Atlanto pusėse. Bet iš tikrųjų tai nebuvo natūrali paranoja, tiesiog jautresnės psichikos žmonės kažką jautė negero. Nepriklausomi psichiatrai įtarė, kad prieš žmones plačiu mastu buvo vykdomi psichotroniniai eksperimentai. Tik vieni žmonės to nejausdavo, o kiti – jausdavo labai aštriai.
-
Propaganda ir PRKita, labiau humaniška poveikio žmogaus protui priemonė yra televizorius. Ir ne tik todėl, kad skaitmeninis signalas geriau veikia pasąmonę negu analoginis, bet todėl, jog propaganda visada yra daug veiksmingiau už bet kokia chemiją ar narkotikus.Būdamas 33 laipsnio masonu ir įkvėptas masių valdymo idėjomis Edward Luis Bernays 1928 metais parašė knygą „Propaganda”. Iš pradžių tai buvo elitui skirtas smegenų plovimo vadovėlis. Būtent tai davė startą vadinamajam viešųjų ryšių (Public Relation) verslui. Tarp įvairių metodikų, kaip valdyti mases E.L.Bernais nurodo, jog žmogus turi būti nuolat dresiruojamas beprasmiais ritualais, nurodymais ar įstatymais tol, kol atbunka ir nustoja kritiškai mąstyti. Žmonės tiesiog kažką atlieka, nes taip reikia, nematydami išeities ir nesuprasdamas esmės. O nedaryti negali, nes gresia sankcijos. Tuomet jis tampa abejingas ir paklusnus, o sąmonė atvira programavimui.Norint sukurti „pavyzdinę” visuomenę, būtina siekti, kad žmogaus protas būtų nuolat užimtas kokiomis nors problemomis, o jei jų nėra – blizgučiais, TV šou, serialais, sporto aistromis. Idealioje visuomenėje žmogus neturi turėti laisvo laiko savišvietai ar atsakymų paieškai. Jo protas nuolat turi būti užsiėmęs: darbe – darbu, namie – buitimi, o laisvalaikiu – pramogomis. Žmogui negalima leisti atsikvėpti nei 1 minutę. Neleisti žmogui savarankiškai mąstyti 24 val. per parą – yra pati geriausia kontrolės forma.Tai, ką dauguma žmonių abiejose Atlanto pusėse vadina “viešąja nuomone”, iš tikrųjų yra kruopščiai suredaguota propaganda. Apie įvykius pasaulyje žmonėms rodomas atredaguotas filmas, o patys piliečiai pratinami vienodai, prognozuojamai reaguoti į vienus ar kitus gyvenimo įvykius, taip, kaip nurodo įvairių sričių žinovai-ekspertai per TV dėžes. Vadinamosios viešosios nuomonės apklausos iš tikrųjų rengiamos tam, kad įsitikinti, kaip publika pasiruošusi priimti vieną ar kitą pasaulio nusikaltėlių klano siūlomą permainą. Įvairios socialinės inžinerijos ir socialinės dresūros technologijos jau pusę amžiaus yra kuriamos Tavistoko moksliniame centre Anglijoje, o taip pat šimtuose panašių įstaigų JAV, Rusijoje bei Kinijoje.Vienos iš tokių ryškesnių kompanijų yra Rand Corporation ir Brookings Institutas. O svarbiausias iš jų – Stanford Research Institute, SRI. Būtent šiame vykdomi milžiniškų mastelių ir biudžetų sąmonės kontrolės projektai, kuriuos finansuoja ne tik federalinė Vyriausybė, bet didžia dalimi privatūs Rocefelerių ir Rodchildų finansiniai karteliai.
-
PRS metodasDidžioji dalis sąmonės kontrolės projektų vykdomi per manipuliacijas jausmais, ypatingai baime. Per kelis šimtmečius jie sistemingai tobulino savo veiklos metodus, o vienas pagrindinių metodų – problema-reakcija-sprendimas (Problem – Reaction – Solution PRS). Apie tai plačiai rašo Deividas Aikas (David Icke) knygoje The Biggest Secret.Metodas Problem – Reaction – Solution, kaip galima nuspėti, susideda iš trijų dalių. Norėdami įgyvendinti nepopuliarų projektą, pavyzdžiui, įvesti papildomus mokesčius arba pensijų reformą, reformatoriai visuomet susiduria su žmonių pasipriešinimu. Tai natūrali žmonių reakciją į neteisybę. Tuomet projektas suskaldomas į daug mažų epizodų ir vykdomas palaipsniui. Kartais net nepastebint, o katrais – dideliais šuoliais priimami sprendimai kurie užmaskuojami pozityvia ir nekalta retorika. Tačiau, kai reikia didesnio žingsnio, pavyzdžiui, nuversti kokį nors diktatorių, tuomet imamos finansuoti abi pusės: ir diktatorius, ir opozicija.Tokiu būdu provokuojamas konfliktas, kuris yra valdomas per kokią nors masonų ložę, kurios nariai yra ir diktatoriaus, ir revoliucionierių atstovai. Įtampa kaitinama tol, kol neįvyksta kokios nors ginkluotas konfliktas. Tuo pat metu pasaulio žiniasklaida demonizuoja vieną iš konflikto pusių. Prisiminkime Huseino, Miloševičiaus, Kadafio ir kitas panašias istorijas. Kovotojai už laisvę neretai parenkami kriminalinę praeitį turinčių struktūrų.Tokius konfliktus, kaip taisyklė, plačiai nušviečia kontroliuojama žiniasklaida. Pasaulio visuomenė tampa sukrėsta ir ima šaukti: „padarykite tam galą”. Tokia visuomenės reakcija yra tiksliai apskaičiuojama. Jei nebūtų 9/11, nebūtų ir žiaurių metodų, ribojančių JAV piliečių laisves, nebūtų buvę ir Irako, Afganistano karo, būtų išsaugotos šimtų tūkstančių žmonių gyvybės.Naujos pasaulio tvarkos marionetininkai inicijuoja, kad į neramumų krečiamą šalį būtų įvestos Jungtinių Tautų pajėgos arba NATO koalicinės pajėgos. Juk taip buvo Irake, Afganistane, buvusioje Jugoslavijoje, Centrinėje Afrikoje, Pietų Timore ir t.t. Jie remiasi mistine struktūra, kuri vadinama civilizuota pasaulio bendruomene. Tai toks “abra-kadabra”, kuris iš esmės nieko nereiškia, tai kažkokia hipotetinė struktūra su visiškai išplautais kontūrais. Bet kažkodėl NATO ir JTO ją gina, kaip realų dalyką.Ta civilizuota pasaulio bendruomenė yra ne kas kita, o naujos pasulio tvarkos visuomenė. Taip pat jie sako, jog gina kažkokias demokratines vertybes ir žmogaus teises. Tai irgi “abra-kadabra” be kontūrų ir nieko nereiškia, nes niekur tų vertybių sąrašas nedeklaruotas, o jei ir deklaruojamas dėl formalumo kokiame nors tarptautiniame teisės akte (kurio niekas neskaito), tai realybėje tie punktai niekur neatsispindi.Jeigu gerai pasižiūrėti, tai su pačių NATO šalių ar nesutaikomų oponentų Rusijos ir Kinijos vertybėmis ir žmogaus teisėmis reikalai prasti. Žmogaus teisės ir demokratija yra nuolatos veržiama naujomis veržlėmis, neva saugantis nuo terorizmo ar CO2 grėsmės. Prievartinė bendruomenių solidarizacija prieš, pavyzdžiui, antrą krizės bangą, terorizmą yra nepateisinama, nes priemonės akivaizdžiai neadekvačios grėsmei. Vadinasi tikslas yra ne kova prieš terorizmą ar biudžeto deficitą, bet dar gilesnė visuomenės sąmonės okupacija ir kontrolė.
-
VakcinosIliuminatų kariuomenė nori būti visuose strategiškai svarbiuose planetos kampeliuose. Visados tokių kriminalinių karų priešistorė dangstoma įvairiais humaniškais ir moraliniais faktoriais. Tačiau kareiviai ir civiliai žmonės žūsta ne tik kriminaliniuose karuose, bet ir nuo dirbtinai sukurtų vakcinų ir virusų, kurie, kaip taisyklė tampa pretekstu farmacijos koncernams pabranginti vaistų kainas ir įsibrauti dar giliau į kiekvieno žmogaus asmeninį gyvenimą.Kad būtų galima lengviau suvokti šitą mechanizmą, įsivaizduokime avis, o ganyklos perimetre – stulpus su tvora. Avis žino, kad už tvoros eiti negalima, nes gali gauti elektros iškrovą. Tačiau atėjo metas, kai pradėjo siausti vėtros, kurios išvarto stulpus. Taigi, piemenims iškyla nauja užduotis – rasti būdus, kaip išlaikyti avis ganykloje, kad jos neišeitų už perimetro ribos.Ir visos tos techninės bei cheminės priemonės skirtos šiam uždaviniui spręsti. Ganyklų riboženkliai, lemiantys visuomenės stabilumą, sustatyti žmonių galvose ir jie dabar kaip niekad nepastovūs. O ateis laikas, kai juos išlaikyti bus ypatingai sunku. Tam, kad išlaikytų esamą status-q, matricos architektai darys viską, naudos visą savo instrumentų arsenalą.
-
Kankorėžinė liauka ir fluorasFluoras dantų pastoje ir geriamajame vandenyje atsirado ne šiaip sau. Ar neatrodo keista, kad kažkokie, neaiškios reputacijos dėdės ima ir už mus nusprendžia, kad būtina geriamą vandenį skiesti fluoru tam, kad apsaugotų pasaulio bendruomenės narių dantis nuo ėduonies. Kokie jie rūpestingi? Jeigu apsilankytume parduotuvėse, tikriausiai nerastumėte nei vienos dantų pastos be fluoro. O jeigu ir yra tokia, tai nukišama į apatines lentynas.Toks rūpestis mūsų dantimis tik iš pirmo žvilgsnio atrodo nekaltas. Iš tikrųjų fluoras mūsų organizmui reikalingas tam kad slopintų kankorėžinės liaukos veiklą. Kadangi žmogaus sąmonę dabar kaip niekad bombarduoja naujos energijos, radikaliai keičiasi ir aplinkos vibracinis fonas, vadinasi, visa tai veikia ir mąstymą. Tos naujos energijos nėra šiaip sau dvasininkų ar konspirologų sugalvotas dalykas. Jas fiksuoja valstybinės laboratorijos.O vyriausybėms dirbantys mokslininkai mano, jog šios energijos gali keisti žmogaus sąmonę visiškai neprognozuojama linkme. Žmoniją tokių energijų akivaizdoje bus sunkiau valdyti, kils dar didesnis chaosas, nes niekas kolektyvinėmis tiesomis nebetikės. Jos tiesiog „išsimagnetins”ir nebeveiks. Taigi, sprendžiant tokį iššūkį, fluoras yra viena iš išeičių.Fluoro junginiai slopina kankorėžinę liauką, kuri, vaizdžiai kalbant, atsakinga už tai, jog uždanga tarp mūsų ir anapusinio pasaulio išliktų stangri. Kankorežinė liauka aktyvuojasi tamsiu paros metu ir atsako už sąmonės išėjimą į sapnų pasaulį. Šumerų lentelėse yra pavaizduoti dievai anunakiai, kurie rankose laiko kankorėžį. Tai simbolis, reiškiantis sąmonės kontrolę.


-

Autorius: Gintaras Mikšiūnas, kvantinemagija.lt

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą