LR Generaliniam  prokurorui Evaldui Pašiliui
LR piliečio Giedriaus Grabausko pareiškimas
2018-06-21
Kreipiuosi į Jus dėl  Valstybės saugumo departamento (VSD) ir Vadovybės apsaugos departamento (VAD) darbuotojų veiksmų, kurie yra galimai nusikalstami ir grubiai pažeidžia mano pilietines teises.
Giedrius Grabauskas
Birželio 20 d. atvykau  į LR Seimą, į signataro Zigmo Vaišvilos spaudos  konferenciją. Buvau kviestas į šią konferenciją ir dar prieš parą laiko buvau įtrauktas į konferencijos dalyvių sąrašus. 10 val. 40 min. Seimo vestibiulyje jau buvau prie leidimus išduodančio Seimo darbuotojo. Tačiau jis mane informavo, jog esu pašalintas iš leidimus turinčių pasiimti asmenų sąrašo.  Tada pradėjau aiškintis situaciją, maniau gal įvyko kokia klaida, tačiau 10 val. 50 min. sužinojau, jog pagal minėtų žinybų (VSD ir VAD) rekomendacijas esu įtrauktas į tariamą ,,nepageidaujamų asmenų“ sąrašą.
Tokie VSD ir VAD darbuotojų veiksmai grubiai prasilenkia su pagrindiniais LR įstatymais (LR Konstitucija ir kt.). Be kita ko, tokia situacija konkrečiai pažemino mane kaip LR pilietį, situaciją, jog esu neleidžiamas į Seimą matė tiek pažįstami, tiek nepažįstami žmonės.
Į LR Seimą atvykau laiku, gerokai prieš spaudos konferencijos pradžią,  elgiausi kultūringai, tiesiog ėjau į spaudos konferenciją. Tačiau į ją negalėjau patekti, nes pagal VSD ir VAD darbuotojų nurodymus buvau įtrauktas į tariamą ,,nepageidaujamų asmenų“ sąrašą. Tokie prieš mane nukreipti veiksmai yra tipiškas piktnaudžiavimas tarnyba.
Kreipiuosi į Gerb. Generalinį prokurorą  ir prašau:
-Ištirti Valstybės saugumo departamento ir Vadovybės apsaugos departamento darbuotojų ir kitų  galimai jiems talkinančių asmenų veiksmus, vykdant prieš mane nusikalstamus, mano kaip LR piliečio, teises ribojančius veiksmus. Asmenų, kurie ėmėsi priemonių trukdyti man patekti į Seimą,   veiksmuose yra galimi nusikaltimų, numatytų LR Baudžiamojo kodekso 170 straip. (Neapykantos kurstymas) ir LB BK 228 straip. (Piktnaudžiavimas tarnyba) požymiai
-Prašau nustatyti asmenis, kurie ėmėsi tokių veiksmų. Itin svarbu sužinoti, kieno nurodymu jie vykdo tokius antikonstitucinius veiksmus. Gal tai yra prieš Lietuvą veikiantys korumpuoti veikėjai, kurie fabrikavo prieš mane ir mano kolegas nukreiptą baudžiamąją bylą. Joje buvau išteisintas Klaipėdos apygardos teismo sprendimu (2018-02 -26)
-Kodėl Lietuvoje sudaromi tariami ,,nepageidaujamų asmenų“ sąrašai ? Kas ir kokiu pagrindu vykdo tokius neteisėtus veiksmus?  Gal vykdoma sąmoninga provokacinė veikla?
Giedrius Grabauskas
Žurnalistas, Socialistinio  Liaudies fronto pirmininkas
Tel. 8 606 33268