LR Pilietis Vaidas Lekstutis  el.paštas: vaido@inbox.lt, Tel. 8 67* 26***            
Rašto Nr. Gv458
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
Viktoras.Pranckietis@lrs.lt
REIKALAVIMAS
2018.06.14
Tamsta labai įdomiai sureagavote į  patriotinio sambūrio “Pro Patria“ nario Vytauto Vyšniausko LR Seime išsakytą kalbą ir viešai “Žinių radijo“ laidoje familiariai ir įžeidžiamai – pirmuoju asmeniu – paklausėte ir įsakėte: „ar ką nors gero padarei, ar ką nors gero padarysi? Tai padaryk.“
Viktorai Pranckieti, reikalauju konkrečiai papunkčiui surašyti visus savo gerus atliktus darbus Lietuvai ir papunkčiui surašyti visus darbus kuriuos ruošiatės padaryti. Tamstai, kaip man žinoma jau 59 metai, tai laiko turėjote į valias kažką gero nuveikti vardan tos – Lietuvos.
Atsakymą siųsti el.paštu (taupant laiką ir popierių).
Pridedama rašto kopija su parašu.
laiškas pranckiečiui bvg
Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida. 
Šaltinis: www.bukimevieningi.lt