2018 m. birželio 12 d., antradienis

Kryžiuočiai vėl Lietuvoje

Lietuvoje vėl šeimininkauja JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos, vyksta masinės Vakarų kolonizatorių karinės pratybos Marijos žemėje, dieną naktį skraido JAV-NATO žudikų lėktuvai, Baltijos jūroje plaukioja JAV karo laivai, važinėja tankai, šarvuočiai, griaudi artilerijos pabūklai, miestuose, miškuose, laukuose laksto NATO užkietėję žudikai ir vietiniai besmegeniai kareivukai, pigi patrankų mėsa. NATO aktyviai treniruojasi įvykdyti dar vieną, jau nebesuskaičiuojamą Vakarų jau įvykdytų tarptautinių nusikaltimų sąraše, karo nusikaltimą – karinę agresiją prieš Rusiją.
Išskirtinės Vakarų civilizacijos vertybės yra melas, klasta ir niekšybė. Šių „vertybių“ pagrindu Vakarų kryžiuočiai (legionieriai konkistadorai, kolonizatoriai, imperialistai, agresoriai, o dabar jie save vadina demokratizatoriais) jau 1000 metų griauna, naikina, plėšia, kankina, žudo žmones visame pasaulyje, nužudė jau 100 milijonus čiabuvių, išnaikino šimtus tautų, valstybių, kultūrų, civilizacijų.
Šiandien jie, kompradorinio elito – konservatorių, liberalų, socdemų, nacionalistų, fašistų ir panašių JAV  „patriotų“-  kvietimu, nevaržomai siautėja Lietuvoje. Nors Lietuvos Respublikos Konstitucijos 137 str. griežtai draudžia Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą, kurti Lietuvoje užsienio kariuomenės karines bazes, kam tai rūpi. Lietuvos kompradorinis aukščiau minėtas elitas sau turtus susikrovė būtent iš prekybos Tėvyne, todėl didėjant socialiniam lietuvių nepasitenkinimui valdančiojo režimo antiliaudine politika elitas sąmoningai didina užsienio samdinių pajėgas Lietuvoje – NATO samdinių durtuvai yra pagrindinis ir vienintelis Lietuvos „elito“ nusikalstamu būdu įgytų privilegijų išsaugojimo garantas.
JAV-NATO karinės pajėgos Lietuvoje yra atleistos nuo bet kokios atsakomybės, nemokamai naudojasi Lietuvos infrastruktūra, keliais. Klaipėdos miesto taryba, ilgus metus vadovaujama Eligijaus Masiulio (kyšį paėmiau, bet tai buvo paskola, nors ir žymėtomis STT kupiūromis) liberalų, net atleido NATO galvažudžius nuo mokesčio už naudojimąsi visuomeniniu transportu! Iš tiesų, liberalų dosnumas nežino ribų, tačiau visi padorūs žmonės puikiai žino, kad liberalai dosnūs tik tada, kai moka ne jie, o kas nors kitas, pavyzdžiui, Klaipėdos mokesčių mokėtojai, vaikai, seneliai, pensininkai… Tada ir liberalams šis tas nubyra į kišenę.
NATO visada mokėjo susitarti su indėnais
Karas niekada nebuvo švarus. Karas yra baisus. Kare pasireiškia visos įmanomos smurto rūšys, daromi baisiausi nusikaltimai, žmogus parodo visą savo išsigimimo potencialą. Tai visiems žinoma tiesa, kurią reikėtų prisiminti ypatingai šiandien, kai marionetinė Lietuvos valdžia Vašingtono nurodymu vėl stumia tautą į šitą mėsmalę dėl visai svetimų mums JAV/UK/ES geopolitinių žaidimų ir globalistų pelno padidinimo, verslo interesų. Ir vėl kaitinamas tas pats scenarijus, kuris karo išvakarėse būdavo kaitinamas visada Vakarams  ruošiantis užpulti Rusiją, 1812 m., 1914 m., 1939 m., 1990 metais ir bet kurio kito NATO inicijuojamo karinio konflikto išvakarėse.  – urvinis nacionalizmas, tautinė nesantaika, neapykanta kitataučiams, kitatikiams, kitaminčiams. Lietuvoje urvinė rusofobija dešiniųjų JAV vasalų tarpe jau pasiekė militaristinės psichozės, psichinio susirgimo epogėjų – naciai, šauliai, informacinio karo nusikaltėliai tiesiog tampos konvulsijose, „Rusai puola!“ agonijoje. Ir JAV-NATO karo nusikaltėliams tai patinka – jie sugeba atimti protą didelėms masėms dešiniųjų pažiūrų mizantropų.
Lietuvos valdžia tyčia palaiko tokią masinės militaristinės psichozės būseną tik vienu tikslu – kuo ilgiau mulkinti žmones, kiršinti juos tam, kad valdžios nusikalstamos veiklos, katastrofiško valdymo rezultatai nebadytų akių tautai ir tautos dėmesys visada būtų nukreiptas netikros, nesamos grėsmės kryptimi – kol visi laukia, kol pagaliau rusai užpuls, valdžia ramiai sau krausto naivių tautiečių kišenes. Tokioms manipuliacijoms viešąja sąmone puikią terpę sukuria spekuliacijos istorine tema, o spekuliacijos atveju visada laimi spekuliantas. Laikas išsiaiškinti tiesą ir nesutarimų priežastis, ir, esu įsitikinęs, rusofobija dings savaime.
Dar 2010 metais D.Medvedevas siūlė sudaryti bendrą Rusijos – Lietuvos ir analogiškas Estijos, Latvijos komisijas ir pabaigti pagaliau niekam nenaudingas pretenzijas istorinių spekuliacijų pagrindu. Lietuva ir kitos “sesės” griežtai atsisakė, kadangi marionetiniams Pabaltijo šalių režimams prekiauti antirusiška isterija, pardavinėti rusofobiją, antitarybiškumą yra naudinga ir pelninga. Nebūtų Rusijos baubo Lietuvos konservatoriai,. liberalai, socdemai, nacistai, nacionalistai, fašistai neturėtų kam melstis ir taptų absoliučiai niekam nebereikalingi. Dž.Sorosas jiems dolerių nebemokėtų, ir valdančiųjų, kurie iki humanitarinės katastrofos lygio “nuvaldė” Lietuvą, erai ateitų galas ir tektų atsakyti į daugelį klausimų LR Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Ar tai būtų gerai tautai? Be jokios abejonės.
Dabartinė militaristinė patriotų isterija – o argumentų joje nėra visai, tik emocijos, yra vėl pučiama dirbtinai. Ją sukėlė ne Rusija. Rusija tik atsakė į akivaizdžią JAV-NATO agresiją prie savo sienų, santūriai, minimaliai priminė, kas jų laukia, jeigu jie ryšis vėl pakartoti savo augintinio Adolfo Hitlerio nepavykusį žygį drang nach Osten, toliau isteriškai manipuliuos čiabuvių sąmone. Ir Rusija fronto linijos Pabaltijo valstybių, kurios NATO karo strategų planuose yra aukojamos figūros pozicijoje, skirtos sudeginti branduolinio karo ugnyje, marionetiniams režimams nuolat santūriai diplomatiškai primena apie jų atsakomybę savo tautoms – atsipeikėkite, Mėnulio landšafto radioaktyvus draustinis, kuris liks po šio karo šiose vietose nėra tinkamas gyventi. Laikas susitaikyti su savo istorija, su tokia istorija, kokia ji buvo iš tiesų, kad nekartoti karčių istorijos pamokų.
Istorija nėra mokytoja, tačiau labai skaudžiai baudžia už neišmoktas pamokas.
Šiandien šitie “demokratizatoriai” jau nusiaubė beveik pusę pasaulio ir yra tavo namuose. Jie nėra pavaldūs Lietuvos tautai, valdžiai, nepaklūsta vietiniams įstatymams, negerbia vietinių papročių, tradicijų, kultūros, žmonių. Jie paklūsta tik savo vadovybei ir gali pradėti karinę agresiją prieš Rusiją bet kuriuo metu ir Rusija bus priversta gintis visomis savo turimomis priemonėmis. NATO karo nusikaltėlių gaujos niekas niekada nėra užpuolęs, tačiau jie visada “ginasi nuo agresijos”??? Korėjoje nužudė 5 milijonus vietinių „agresorių“, Vietname dar 5 milijonus vietnamiečių, Irake 1 milijoną, Jugoslavijoje, Afganistane, Libijoje, Sirijoje ir kitur jie žudo ir „ginasi“ nuo vietinių žmonių tų pačių žmonių namuose?! Kodėl NATO demokratizatoriai “nesigina” savo teritorijose, tačiau visada susiranda kokią nors silpną šalį ir “ginasi” ten? Tu vis dar galvoji, kad Lietuvoje jie elgsis kitaip, nei tai jie darė jau 1000 metų nuo Kryžiaus žygių laikų, konkistos, kolonijinių karų ir čiabuvių genocido visame pasaulyje?… Ar tikrai?
Rusija ruošiasi pasaulio futbolo čempionatui-2018, suruošė tikrą sporto šventę viso pasaulio žmonėms, pastatė nuostabius stadionus, oro uostus, geležinkelius, kelius, viešbučius, su džiaugsmu sutinka futbolo komandas ir jų gerbėjus iš viso pasaulio, nuolat demonstruoja savo taikius ketinimus, taikią užsienio politiką, norą bendradarbiauti su visomis šalimis, net su JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos valstybėmis, savo siekį išsaugoti taiką ir saugumą Žemėje.
JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja surengė didžiausius karinius mokymus prie Rusijos sienų nuo savo augintinio A.Hitlerio laikų ir nuolat meluoja visam pasauliui, kad jie taip ketina „gintis“ nuo Rusijos agresijos – Vakarų šalys, kurios paskutinius 30 metų nuo TSRS žlugimo, nebaudžiamai darė karo nusikaltimus visame pasaulyje, vėl „ginasi“ nuo agresijos, kurią pačios ir inicijuoja.
Jau tapo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos vizitine kortele įvykdyti tarptautinį nusikaltimą tuo momentu, kai pasaulis mažiausiai to tikisi, kad Vakarai gali būti tokie niekšai, gali elgtis taip klastingai, žemai, nepadoriai. 1941 metų birželio 22 d. vieninga Europa, vadovaujama A.Hitlerio užpuolė TSRS 4 val, nakties, kai visi miega. 2008 metais, Pekino olimpinių žaidynių atidarymo metu JAV-NATO instruktorių vadovaujama Gruzija įvykdė miegančios Osetijos užpuolimą. 2014 metais , Sočio Olimpinių žiemos žaidynių atidarymo metu JAV-ES įvykdė karinį valstybinį perversmą Ukrainoje ir paskandino šalį pilietinio karo ugnyje. Visos kitos JAV-NATO agresijos buvo vykdomos panašiai – melas, propaganda, nacių, religinių fanatikų suaktyvėjimas planuojamo karo nusikaltimo zonoje ir karinė NATO agresija. Tokia seka kol kas viskas vyksta ir Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Juodojoje ir Baltijos jūrose.
Ar išdrįs JAV-NATO karo nusikaltėliai pakartoti savo nusikaltimo scenarijų ir Rusijoje, per Pasaulio futbolo varžybų-2018 atidarymą, pamatysime jau greitai – žaidynės prasideda jau po dviejų dienų, 2018-06-14. Tikėkimės, kad ne, kadangi NATO karo nusikaltėliai puikiai žino – tai bus pirmas kartas, kai karas, kurį visada vykdė NATO karo nusikaltėliai toli nuo savo namų, šį kartą ateis iš į jų namus. Rusija turi pakankamai galimybių įvykdyti pagaliau istorinio teisingumo aktą ir karą grąžinti į didžiausių pasaulio agresorių, tarptautinių teroristų valstybių – JAV ir Didžiosios Britanijos – teritorijas. Deja, tai gali būti paskutinis teisingumo aktas žmonijos istorijoje, Žemės civilizacijos pabaiga.
Vakarai visada šuleriškai bandydavo laimę ir dėl jų kriminalinių avantiūrų žūdavo milijonai žmonių visame pasaulyje. Ar ryšis JAV-NATO maniakai išbandyti savo sukčių laimę ir šį kartą – pamatysime. Geriau jiems jau užtektų proto neerzinti Rusijos ir susirinkti savo galvažudžius iš bananų respublikų Rusijos pasienyje.
Ką gali padaryti tautos, kurios Vašingtono/Londono/Briuselio planuose yra numatytos sudeginti branduolinio pragaro ugnyje?
Priešintis visais įmanomais būdais, siekti pilietinio nepaklusnumo akcijomis priversti NATO galvažudžius palikti savo šalių teritorijas, priversti savo korumpuotus elitus vykdyti šalių konstitucijas – jokia tauta savo valdžiukei nedavė įgalinimų išžudyti valdžios Suvereną-tautą ir nuniokoti tautų gyvybinę erdvę, šalies teritoriją.
Visos tautos privalo vieningai priversti jankių karo nusikaltėlius grįžti į savo (išnaikintų indėnų) žemes, nacionalinių teritorijų ribas. Tokiu atveju turėsime šansą. Priešingu atveju…
Jaunuoli, karas yra fun, kol tavęs nenušauna. Po to tu tampi niekas ir didelis skausmas tavo artimiesiems. Jaunuoli, geriau kaukis už taiką, o ne lakstyk su pagaliu po miškus, sako Lietuvos tikri patriotai, karo duonos ragavę žmonės.
Būtina siekti priešlaikinių seimo ir prezidentų rinkimų, kadangi dabartinių valdžios organų (šakų) veikla yra antikonstitucinė, grubiai pažeidžia šalių įstatymus ir tarptautinės teisės normas bei šalių nacionalinius interesus.  Valstybė, kuri nesugeba užtikrinti savo piliečiams teisingumo šalies viduje ir negali apsaugoti nuo pavojaus iš išorės, yra okupuota ir valdoma chuntos.
Vietinių režimų vykdoma vidaus ir užsienio politika yra antiliaudinė, nusikalstama, kadangi savo piliečiams neužtikrina pagrindinės žmogaus teisės – teisės į gyvybę, negarantuoja saugumo, kėsinasi į esminius pilietinės visuomenės pagrindus, grubiai pažeidžia gyvybinius tautų nacionalinius interesus. Porošenkos, Saakašvilio, Grybauskaitės tipo demagogai ir aferistai sąmoningai stumia savo tautas į pražūtį.
“Piliečiai, kurie balsuoja už nusikaltėlius, nėra jų aukos – jie yra bendrininkai” (Dž. Orvelas). “Valdžia, kuri nevykdo teisingumo, yra tik nusikaltėlių gauja” (Šv. Augustinas). “Kai valdžia nevykdo įstatymo, kiekvieno piliečio pareiga yra priešintis nusikaltėliams, tokiai valdžiai” (T. Džefersonas). Ateitis tavo rankose, pilieti, kokia jis bus, priklauso nuo tavęs. Leisi Vakarų karo nusikaltėliams kariauti savo teritorijoje, tapsi pabėgėliu, kaip libietis, siras, irakietis ir pan. Tai geriausiu atveju. Šis Vakarų planuojamas karo nusikaltimas, panašu, tau ir tavo šeimai galimybės pabėgti iš karo zonos nesuteiks, kadangi “ir gyvieji pavydės mirusiems”…
Netylėk, laiko liko nedaug. Būti ar nebūti – apsispręsk , lietuvi, latvi, este, lenke, ukrainieti
Kur pamatysite NATO karius, parodykite jiems tokius plakatus:

YANKEE, GO HOME!

STOP US/NATO WAR CRIMES OVER THE WORLD!

PEACE NOT WAR!

NATO IS TREAT FOR PEACE!

NATO MUST BE DESTROYED!

US/NATO WAR CRIMINALS TO NIURNBERG-2!

NATO! LAUK IŠ LIETUVOS!

Ir pasirašykite peticiją už taiką. Bet koks pilietinės drasos aktas gali išgelbėti Lietuvą.

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą